نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۴ دقیقه پیش
195
❤

۵ دقیقه پیش
277
زندگیتو جوری بساز که داستانش ارزش گُفتنو داشته باشه... ♡

زندگیتو جوری بساز که داستانش ارزش گُفتنو داشته باشه... ♡

۶ دقیقه پیش
279
به دریایی گرفتارم که موجش عالمی دارد...!

به دریایی گرفتارم که موجش عالمی دارد...!

۷ دقیقه پیش
314
دلتنگی مثه نشتی گاز میمونه، نه صدایی داره نه بویی و نه هیچ رنگی اما آروم آروم میکُشتت..!

دلتنگی مثه نشتی گاز میمونه، نه صدایی داره نه بویی و نه هیچ رنگی اما آروم آروم میکُشتت..!

۷ دقیقه پیش
351
حقیقت حرفاییه که انبار شده تو دلمون و کلیدش گمشده...!

حقیقت حرفاییه که انبار شده تو دلمون و کلیدش گمشده...!

۸ دقیقه پیش
380
‏همیشه یادت باشه کی بدادت رسید وقتی هیچکس بهت کمک نکرد...! 🔖

‏همیشه یادت باشه کی بدادت رسید وقتی هیچکس بهت کمک نکرد...! 🔖

۹ دقیقه پیش
412
اقاااا کی ازمون قلمچی دارهههه... بیاد کمک =|||||

اقاااا کی ازمون قلمچی دارهههه... بیاد کمک =|||||

۹ دقیقه پیش
466
دوست داشتن آدمها از توجهشون پیداست بیخودی دنبال کلمات نگردید..!

دوست داشتن آدمها از توجهشون پیداست بیخودی دنبال کلمات نگردید..!

۱۰ دقیقه پیش
469
یک نفر باید باشد، که دلتنگی هایت را از چشم هایت بخواند. یک نفر باید باشد، که قطره اول نیامده در آغوشت بگیرد... که سه نقطه پایان جمله هایت را بداند... که بلدت باشد حتی ...

یک نفر باید باشد، که دلتنگی هایت را از چشم هایت بخواند. یک نفر باید باشد، که قطره اول نیامده در آغوشت بگیرد... که سه نقطه پایان جمله هایت را بداند... که بلدت باشد حتی بیشتر از خودت! یک نفر باید باشد که با بودنش، تمام نبودن ها را جبران ...

۱۰ دقیقه پیش
496
من فقط به یک نفر احتیاج دارم که هرگز از من دست نکشد #عاشقانه #عاشقانه

من فقط به یک نفر احتیاج دارم که هرگز از من دست نکشد #عاشقانه #عاشقانه

۱۱ دقیقه پیش
576
۱۶ دقیقه پیش
720
ᏆᎢ'Ꮪ ᎾKᎪY ᎢᎾ ᏟᎡY. ᎢᎻᎬ ᏚKY ᎠᎾᎬᏚ ᏆᎢ ᎢᎾᎾ. خوب گریه کن آسمان هم همین کار را می کند. 「 . . ♡ 」

ᏆᎢ'Ꮪ ᎾKᎪY ᎢᎾ ᏟᎡY. ᎢᎻᎬ ᏚKY ᎠᎾᎬᏚ ᏆᎢ ᎢᎾᎾ. خوب گریه کن آسمان هم همین کار را می کند. 「 . . ♡ 」

۱۶ دقیقه پیش
741
yoυ're тнe only reaѕon ғor тнe ѕмιle on мy ғace 🕊🌧 تو تنها دلیل لبخند رو صورت منی. 「 . . ♡ 」

yoυ're тнe only reaѕon ғor тнe ѕмιle on мy ғace 🕊🌧 تو تنها دلیل لبخند رو صورت منی. 「 . . ♡ 」

۱۷ دقیقه پیش
785
I miss the way you loved me :) دلم تنگ شده واسه جوری ک دوسم داشتی♡ 「 . . ♡ 」

I miss the way you loved me :) دلم تنگ شده واسه جوری ک دوسم داشتی♡ 「 . . ♡ 」

۱۸ دقیقه پیش
825
از اینکه حواست به من نیست دلم میگیره!🥀 「 . . ♡ 」

از اینکه حواست به من نیست دلم میگیره!🥀 「 . . ♡ 」

۱۸ دقیقه پیش
847
➖🌊⃤--Living was a lie; we stepped on earth in order to die. 🕊 زندگی دروغ بود، ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم. 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--Living was a lie; we stepped on earth in order to die. 🕊 زندگی دروغ بود، ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم. 「 . . ♡ 」

۱۹ دقیقه پیش
872
➖🌊⃤--вєíng thє ѕtrσngєѕt nαrcσtíc , ѕtíll thєrє'ѕ ѕσmєσnє tσ dєѕєrt чσu.‏ قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.🥀🌚 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--вєíng thє ѕtrσngєѕt nαrcσtíc , ѕtíll thєrє'ѕ ѕσmєσnє tσ dєѕєrt чσu.‏ قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.🥀🌚 「 . . ♡ 」

۲۰ دقیقه پیش
895
➖🌊⃤--𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒐𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚, 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒈𝒆𝒕𝒔 𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒊𝒕 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆 ..... زِندگی رو خیلی جدی نگیر ، تهش هیچکس ازش زنده بیرون نمیاد. 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒐𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚, 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒈𝒆𝒕𝒔 𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒊𝒕 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆 ..... زِندگی رو خیلی جدی نگیر ، تهش هیچکس ازش زنده بیرون نمیاد. 「 . . ♡ 」

۲۰ دقیقه پیش
921