ویژه کنید
عکس و تصویر بجز «ترک ها» و «عربستانی ها» ، همهء مردمان سه خشکیپار (قارهء) «آسیا» ، «اروپا» ...

بجز «ترک ها» و «عربستانی ها» ، همهء مردمان سه خشکیپار (قارهء) «آسیا» ، «اروپا» ، و «آفریقا» ؛ در سرزمینهای نیاکانی (آبا اجدادی) خودشان زندگی می کنند ؛ و تنها «ترک ها» و «عربستانی ها» هستند که به اشغالگری دست زده اند ، و بومیان سرزمینهای اشغالی را آزار میدهند
___________________________________________
همهء مردمان سه خشکیپار (قارهء) «آسیا» ، «اروپا» ، و «آفریقا» ؛ ، مانند «ایرانی تبارها» ، «یونانی تبارها» ، «ارمنی ها» ، «گرجستانی ها» ، «مصری ها» ، «اردنی ها» ، «فلسطینی ها» ، «لیبیائی ها» ، «الجزایری ها» ، و دیگر مردمان این سه خشکیپار (قاره) ، همه در سرزمینهای نیاکانی (آبا اجدادی) خود زندگی می کنند ؛ و تنها «ترک ها» (چشم بادامی های ترک زبان) و «عربستانی ها» هستند که به اشغالگری دست زده اند ، و آزار دادن بومیان سرزمینهای اشغالی را پیشهء خود کرده اند . «ترک ها» از «خاور آسیای میانه» به «باختر آسیا» تاخته اند و سرزمین های «هاتیا» (آسیای صغیر یا آناتولی) ، «کوهکاس» (قفقاز) ، فراز (شمال) «دریای کاسیان» و چند پهنهء (منطقهء) دیگر را زورگیری (اشغال) کرده اند ؛ و «عربستانی ها» از سال 633 زادروزی (میلادی) به باختر آسیا و فراز آفریقا تاختند و این سرزمین پهناور را زورگیری کردند.

در درازای (طول) تاریخ ، «ترک ها» در چندین گاهبرش (مقطع زمانی) ، به مرزدری (تجاوز) دست زده اند . «هان ها» نخستین ترک هائی بودند که از سال 345 زادروزی (میلادی) مرزدری (تجاوز) خود را آغاز کردند . پس از این ، «گوگ ترک ها» بودند که از سال 552 زادروزی (میلادی) ، از فراز باختری (شمال غربی) «مغولستان» ، دست به تاخت و تاز زدند و مرزدری های (تجاوزات) خود را آغاز کردند . پس از این ، سر و کلهء ترک های «غزنوی» و «سلجوقی» و «خوارزمشاهی» و «تیموریان» پیدا شد ، که بهنگام خودش به همهء اینها خواهم پرداخت.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...