نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

متنفرم از روزایی ک خعلیاتون خرابش کردین=/🖕

متنفرم از روزایی ک خعلیاتون خرابش کردین=/🖕

۳۷ ثانیه پیش
21
اینم از عشششق من😎

اینم از عشششق من😎

۴ دقیقه پیش
117
اَز شِیطان یاد گِرِفتَم وقتی خدا باهام لَج کَرد یه دُنیارُو بِگا بِدَم💋 ⚡ ️🌈

اَز شِیطان یاد گِرِفتَم وقتی خدا باهام لَج کَرد یه دُنیارُو بِگا بِدَم💋 ⚡ ️🌈

۸ دقیقه پیش
215
#بیو دیگِع نِمیشُد تو قَلبِش موند شلوغ بود مِثِع طِهرآن 😸 🖕 🏾 🍂

#بیو دیگِع نِمیشُد تو قَلبِش موند شلوغ بود مِثِع طِهرآن 😸 🖕 🏾 🍂

۱۶ دقیقه پیش
312
چل بازیای من ب هیچکدومتون .. نی 😕 🤘

چل بازیای من ب هیچکدومتون .. نی 😕 🤘

۱۸ دقیقه پیش
409
اَگِه کَسی بِت گُفت دوسِت دارَم تَحقیق کُن ببین تیکِه کَلامِش نَباشِه :/:neutral_face:

اَگِه کَسی بِت گُفت دوسِت دارَم تَحقیق کُن ببین تیکِه کَلامِش نَباشِه :/:neutral_face:

۲۳ دقیقه پیش
371
وَقتے یِکی بَعد رَفتَنِش بِلاکِت میکُنه و دَر نِمیارِع یَنی دَرایِ بَرگَشتُ ‌بِ روت میبَندِع پَس واسِع هَمیشِع قِیدِشُ بِزَن

وَقتے یِکی بَعد رَفتَنِش بِلاکِت میکُنه و دَر نِمیارِع یَنی دَرایِ بَرگَشتُ ‌بِ روت میبَندِع پَس واسِع هَمیشِع قِیدِشُ بِزَن

۲۴ دقیقه پیش
523
۲۵ دقیقه پیش
355
•| بِ کَصی پَرو بال دادیم کِ میدونِسیم خایِع پَرواز نَدارع🔗 ✨

•| بِ کَصی پَرو بال دادیم کِ میدونِسیم خایِع پَرواز نَدارع🔗 ✨

۲۵ دقیقه پیش
373
k khealiatn..🖕 نداریعن

k khealiatn..🖕 نداریعن

۲۸ دقیقه پیش
397
bebin mshti.. mn hminam k hstm kheali narhti.. 👉 گمشو

bebin mshti.. mn hminam k hstm kheali narhti.. 👉 گمشو

۲۹ دقیقه پیش
411
ایا این عکس مشکلی داره

ایا این عکس مشکلی داره

۴۳ دقیقه پیش
803
گناه دارما😢 😢

گناه دارما😢 😢

۴۷ دقیقه پیش
417
کامنت پلیز😉

کامنت پلیز😉

۴۸ دقیقه پیش
566
من به دنیاامده ام تا تورا ارزوکنم عشقم😍 😍 😍 💪 ❤ 💓

من به دنیاامده ام تا تورا ارزوکنم عشقم😍 😍 😍 💪 ❤ 💓

۵۱ دقیقه پیش
972
😒

😒

۵۴ دقیقه پیش
496
@دخترونه_ناب_خاص_ابی

@دخترونه_ناب_خاص_ابی

۵۵ دقیقه پیش
574
اسم این خواننده چیه؟ 😊

اسم این خواننده چیه؟ 😊

۵۷ دقیقه پیش
662
دِ لامصب بگوووو😒

دِ لامصب بگوووو😒

۵۷ دقیقه پیش
497
تتلو❤

تتلو❤

۵۹ دقیقه پیش
516