نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#طراحی #گرافیک #هنری

#طراحی #گرافیک #هنری

۱۸ ثانیه پیش
14
#طراحی #گرافیک #هنری

#طراحی #گرافیک #هنری

۱ دقیقه پیش
29
#طراحی #گرافیک #هنری

#طراحی #گرافیک #هنری

۱ دقیقه پیش
36
#طراحی #گرافیک #هنری

#طراحی #گرافیک #هنری

۲ دقیقه پیش
42
#کاکتوس #طراحی #گرافیک #هنری

#کاکتوس #طراحی #گرافیک #هنری

۲ دقیقه پیش
52
۴ دقیقه پیش
87
عکس اصلی طرحم

عکس اصلی طرحم

۲۰ دقیقه پیش
219
آمدم یاد #تُ از دل، به برونی فِکنم، دل برون گشت... ولی یادِ #تُ با ماست هنوز...! #

آمدم یاد #تُ از دل، به برونی فِکنم، دل برون گشت... ولی یادِ #تُ با ماست هنوز...! #

۲۰ دقیقه پیش
407
۲۱ دقیقه پیش
218
باید قوی‌بودو از سخت‌ترین‌ضربه‌های‌که بهت وارد می‌شه یک پل‌ساخت و بالاتر رفت‌و باید از بی‌انصافی‌ها انصاف را آموخت

باید قوی‌بودو از سخت‌ترین‌ضربه‌های‌که بهت وارد می‌شه یک پل‌ساخت و بالاتر رفت‌و باید از بی‌انصافی‌ها انصاف را آموخت"و روی‌بی‌مهری‌ها چشم‌بست" دنیا ارزش‌غصه خوردنت رو نداره

۲۲ دقیقه پیش
467
طرح رنگ و رغن من داره تمام میشه عکس از پایانش هم میزارم

طرح رنگ و رغن من داره تمام میشه عکس از پایانش هم میزارم

۲۳ دقیقه پیش
520
پاییز مث خونه‌ی پدری‌می‌مونه انسان‌را به گذشته‌های‌دور می‌بره به روزی‌که عاشق‌شدی، به روزی‌ که تنها شدی، تو را می‌بردبه همه

پاییز مث خونه‌ی پدری‌می‌مونه انسان‌را به گذشته‌های‌دور می‌بره به روزی‌که عاشق‌شدی، به روزی‌ که تنها شدی، تو را می‌بردبه همه"خاطراتِ تلخ‌و شیرین‌ات" پاییز حتی‌بادش‌نیز که می‌وزد در گوشت نجواگر خاطرات می‌شود که حال‌درختان‌و بارانش‌بماند... 🍂

۲۳ دقیقه پیش
555
۲۵ دقیقه پیش
172
۳۶ دقیقه پیش
564
۳۷ دقیقه پیش
567
۳۷ دقیقه پیش
354
۳۸ دقیقه پیش
550
۳۹ دقیقه پیش
559
۳۹ دقیقه پیش
551
۵۳ دقیقه پیش
569