نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بہ آغوش تو ڪہ می رسمـ❣ بلیط برگشتمـ را پاره میڪنمـ!💕 ❣ 💕 💓 💓 •fati]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم ...

بہ آغوش تو ڪہ می رسمـ❣ بلیط برگشتمـ را پاره میڪنمـ!💕 ❣ 💕 💓 💓 •fati]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه #بیو #نینی #دلوین #ویدئو #زندگی #ولنتاین #همیشگیم #آ #ابدیم

۱۷ آبان 1398
3K
می خواستم بگویم چـه اندازه دوستت دارم اما برای بیانش واژه‌های مناسبی پیدا نمی کنم ‌ ‌ 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه ...

می خواستم بگویم چـه اندازه دوستت دارم اما برای بیانش واژه‌های مناسبی پیدا نمی کنم ‌ ‌ 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه #بیو #نینی #دلوین #ویدئو #زندگی #ولنتاین #همیشگیم ...

۱۴ آبان 1398
3K
مـن بین خودم و تـو صمیمیت بسیار زیادی احساس میکنم درست از همان دیدار اول این یعنی مـا باهم در زندگی زوج موفقی را نیز تشکیل خواهیم داد ‌ 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . ...

مـن بین خودم و تـو صمیمیت بسیار زیادی احساس میکنم درست از همان دیدار اول این یعنی مـا باهم در زندگی زوج موفقی را نیز تشکیل خواهیم داد ‌ 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی ...

۱۴ آبان 1398
3K
بهترین روز زندگی مـن روزی بود کـه با تـو آشنا شدم ‌ ‌ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین ...

بهترین روز زندگی مـن روزی بود کـه با تـو آشنا شدم ‌ ‌ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه #بیو #نینی #دلوین #ویدئو #زندگی #ولنتاین #همیشگیم #آ #ابدیم

۱۴ آبان 1398
2K
تـو هرروز جذابتر از روز قبلی این چطور ممکن اسـت 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین ...

تـو هرروز جذابتر از روز قبلی این چطور ممکن اسـت 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه #بیو #نینی #دلوین #ویدئو #زندگی #ولنتاین #همیشگیم #آ #ابدیم

۱۴ آبان 1398
2K
آیا حاضری باقی عمرت را در کنار مـن باشی؟ 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه ...

آیا حاضری باقی عمرت را در کنار مـن باشی؟ 💓 💓 •[ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه #بیو #نینی #دلوین #ویدئو #زندگی #ولنتاین #همیشگیم #آ #ابدیم

۱۴ آبان 1398
2K
‌‌دنیـاعِ مَـن خُلاصـعِ شُـدعِ تـو وجـودِ

‌‌دنیـاعِ مَـن خُلاصـعِ شُـدعِ تـو وجـودِ "طُ"♥

۱۴ آبان 1398
253
کاش میتوانستم ❣ نگاهت را ذخیره کنم ❣ برای روزهایی که نیستی...💕 ❣ 💕 💓 💓 •[ ❤ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط ...

کاش میتوانستم ❣ نگاهت را ذخیره کنم ❣ برای روزهایی که نیستی...💕 ❣ 💕 💓 💓 •[ ❤ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه #بیو #نینی #دلوین #ویدئو #زندگی #ولنتاین #همیشگیم #آ #ابدیم

۲۹ شهریور 1398
2K
طُ هِروئیـنِ مَنـی ❣ بآ طُ عآروم میشَـم💕 ❣ 💕 💓 💓 •[ ❤ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین ...

طُ هِروئیـنِ مَنـی ❣ بآ طُ عآروم میشَـم💕 ❣ 💕 💓 💓 •[ ❤ ]•💓 💓 . #عشق #عشقبازی #دلبر #نفس #زندگیم #خانومم #ازدواج #تو #آرامشم #ژلوفن #عشقولانه #عاشقانه #عشقم #ط #قلبی #قلب #همدم #سنگین #فازسنگین #دیوونه #بیو #نینی #دلوین #ویدئو #زندگی #ولنتاین #همیشگیم #آ #ابدیم

۲۹ شهریور 1398
2K
لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a ...

لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a 6- in به 7- to به 8- have داشتن 9- it آن 10- I من ...

۲۶ دی 1397
450K
********************************************************** رمان گناهکار قسمت بیست و هفتم لنگان لنگان رفتم سمت در و تو درگاه ایستادم..صدای فریادش از پشت کلبه می اومد.. بی توجه به بارون از کلبه زدم بیرون..با نگرانی اطرافم و نگاه می ...

********************************************************** رمان گناهکار قسمت بیست و هفتم لنگان لنگان رفتم سمت در و تو درگاه ایستادم..صدای فریادش از پشت کلبه می اومد.. بی توجه به بارون از کلبه زدم بیرون..با نگرانی اطرافم و نگاه می کردم.. کفشام تو گل و لای فرو می رفت اما باز می خواستم قدمام و ...

۱۵ آذر 1396
87K
**************************************************** رمان گناهکار قسمت بیست و چهارم این کلبه و همه ی اتفاقاتش، برامون بهترین خاطره ها رو رقم زد..جوری که دل کندن ازش برام سخت بود.. ارشام منو رو دست بلند کرد..دیگه هیچ دردی ...

**************************************************** رمان گناهکار قسمت بیست و چهارم این کلبه و همه ی اتفاقاتش، برامون بهترین خاطره ها رو رقم زد..جوری که دل کندن ازش برام سخت بود.. ارشام منو رو دست بلند کرد..دیگه هیچ دردی نداشتم ولی تبم هنوز پایین نیومده بود.. با لبخند نگاش کردم ولی اون با اخم ...

۱۵ آذر 1396
84K
رمان کامل ـ。.:* ☆:**:. shekoufeh .:**:.☆*.:. پارت اول .。.:* ☆:**:. نیمه شب تاریک .:**:.☆*.:。. پاشا:امپراطور شیرین:دلنشین.زیبا باران:قطره های باران اپام:نام همسر داریوش پادشاه اول ادریانا:اتشین.سرخ تیام:بسیار عزیز و دوست داشتنی افرا:درختی با میوه های بالدار ...

رمان کامل ـ。.:* ☆:**:. shekoufeh .:**:.☆*.:. پارت اول .。.:* ☆:**:. نیمه شب تاریک .:**:.☆*.:。. پاشا:امپراطور شیرین:دلنشین.زیبا باران:قطره های باران اپام:نام همسر داریوش پادشاه اول ادریانا:اتشین.سرخ تیام:بسیار عزیز و دوست داشتنی افرا:درختی با میوه های بالدار رایان:نام کوهی در حجاز اترین:مانند اتش اتریسا:دختری با چهره ی زیبا اخه نصف شبی 🌝 ...

۲۸ شهریور 1396
18K
******************************************************** رمان گناهکار قسمت نهم «آرشام» -شیدا هیچ خوشم نمیاد تو محیط ِ شرکت باهام صمیمی برخورد کنی..می فهمی که چی میگم؟.. — درکت می کنم آرشام..می دونم رابطه ی ما باید تنها به خارج ...

******************************************************** رمان گناهکار قسمت نهم «آرشام» -شیدا هیچ خوشم نمیاد تو محیط ِ شرکت باهام صمیمی برخورد کنی..می فهمی که چی میگم؟.. — درکت می کنم آرشام..می دونم رابطه ی ما باید تنها به خارج از شرکت محدود بشه و جلوی همکارا صورته خوشی نداره.. -بسیار خب پس دیگه تکرارش ...

۲۸ خرداد 1396
6K
قسمت 14 آخرین قسمت داستان هلیا - کجا عزیزم افتخار نمیدی با ما باشی؟! هلیا چسبید به منو با حرص اروم گفت : _ کیس خودش اومده تو میخوای بپرونیش؟! با ناله گفتم : _ ...

قسمت 14 آخرین قسمت داستان هلیا - کجا عزیزم افتخار نمیدی با ما باشی؟! هلیا چسبید به منو با حرص اروم گفت : _ کیس خودش اومده تو میخوای بپرونیش؟! با ناله گفتم : _ هلــــــــــــــیا!! جوابمو گرفتم مثل همیشه! _ کووفت !! و سمت شادی گفت : _ بیا ...

۸ خرداد 1395
290
هلیا - کجا عزیزم افتخار نمیدی با ما باشی؟! هلیا چسبید به منو با حرص اروم گفت : _ کیس خودش اومده تو میخوای بپرونیش؟! با ناله گفتم : _ هلــــــــــــــیا!! جوابمو گرفتم مثل همیشه! ...

هلیا - کجا عزیزم افتخار نمیدی با ما باشی؟! هلیا چسبید به منو با حرص اروم گفت : _ کیس خودش اومده تو میخوای بپرونیش؟! با ناله گفتم : _ هلــــــــــــــیا!! جوابمو گرفتم مثل همیشه! _ کووفت !! و سمت شادی گفت : _ بیا پیش ما عزیزم تعارف نکن! ...

۷ خرداد 1395
204
رمان آی پارا قسمت پانزدهم تاهجدهم <پایان> رمان آی پارا قسمت پانزدهم عصر اون روز با تایماز رفتیم بیرون و توی بازار چرخیدیم. خرید کردن ،کلی تو روحیم تاثیر مثبت گذاشت. تایماز برام یه دست ...

رمان آی پارا قسمت پانزدهم تاهجدهم <پایان> رمان آی پارا قسمت پانزدهم عصر اون روز با تایماز رفتیم بیرون و توی بازار چرخیدیم. خرید کردن ،کلی تو روحیم تاثیر مثبت گذاشت. تایماز برام یه دست لباس زیبا به رنگ قرمز عنابی و یه روسری به همون رنگ ، بابت قبولیم ...

۲۱ بهمن 1394
21K
رمان می گل فصل(3) شهروز میدونست این حرف با اینکه کاملا تو لفافه گفته شد اما ممکن بود می گل به شدت عقب نشینی کنه...مگر اینکه نمیفهمیدن یا خودش و میزد به اون راه...و می ...

رمان می گل فصل(3) شهروز میدونست این حرف با اینکه کاملا تو لفافه گفته شد اما ممکن بود می گل به شدت عقب نشینی کنه...مگر اینکه نمیفهمیدن یا خودش و میزد به اون راه...و می گل راه دوم و ترجیح داد...اون داشت با شهروز زندگی میکرد...اگر عکس العمل نشون میداد ...

۲۵ دی 1394
3K