ویژه کنید
عکس و تصویر پارت نهم ~~+~~+~~+ *وی : خواستم دباره دنیام رو ببوسم که یه پرستار اومد .... ...

پارت نهم ~~+~~+~~+
*وی : خواستم دباره دنیام رو ببوسم که یه پرستار اومد ....
پرستار : آقای کیم تیهونگ شما اینجایید؟ مریضتون داره دنبال شما میگرده..
وی : بهش بگید من برای همیشه ولش کردم..... اوه داشت یادم میرفت لطفا گوشیش رو بر دارید و به جانی آدرس بیمارستان رو بفرستید ......
پرستار : اگه جانی رو جست و جو کنم میاره،؟؟
وی : بله
پرستار : خیلی خوب باشه
وی : ممنون
( پرستار رفت )
کوکی: تیهونگ چرا بهم نمیگی چی شده ؟.
جانی کیه؟ تو چرا کیمجان رو ول کردی ؟
وی : خب اون قبل از من با جانی بوده همین
کوکی : واقعا........
وی : بیا در بارش حرف نزنیم
کوکی : هر جور راحتی حالا چیکار کنیم ؟؟
وی : برگردیم پیش بچه ها دلم براشون یه ذره شده....
کوکی : اره اونا بخاطر تو تمرین هارو ۴ ماه عقب انداختن ..
وی : واقعا ممنون ازشون
کوکی : خب بریم .....
وی : تو اینجا بمون من میرم ماشین رو از پارکینگ بیارم ...
کوکی : تو حیاط وامیستم
وی : هر جور راحتی من برم
*کوکی : بعد از رفتنش ترسیدم که دباره مثل سری قبل بر نگرده ولی تحمل کردم و نرفتم دنبالش ...... ماشین از پارکینگ خارج شد... این همون ماشینه که تیهونگ داشت باهاش از گروه میرفت و کلی اون موقع بهم بد و بیرا‌ میگفت ..ولی حالا داره با یه لبخند خیلی جذاب بهم نزدیک میشه .....
وی : هی کوکی به چی فکر میکنی !!سوارشو دیگه ...
کوکی : اوه باشه
*وی : تو راه برگشت به هتل بودیم که دلم خواست دباره کوکی رو ببوسم ..تو یه کوچه خلوت پارک کردم ...
کوکی : چرا اینجا نگه داشتی ؟؟
وی : چون میخوام دباره ببوسمت
کوکی: تیهونگ یکم دوم بیار تا هتل
وی : تو هتل که همه می ریزن سرمون و نمیزارن دو دقیقه تنها باشیم که ........ کوکی لطفا من میخوام
کوکی : مگه من چی گفتم خیلی خوب تازه من بیشتر از تو میخوام
وی : پس نشونت میدم .... اول این جلو راحت نیستم بریم عقب
کوکی: گفتی فقط بوس که
وی : اره همون ولی جلو راحت نیست
کوکی : خیلی خوب بریم عقب
(رفتن عقب نشستن )
*وی : کوکی رو کشیدم روی خودم و یه بوسه آروم ولی طولانی رو شروع کردم ... هر وقت میبوسمش همون احساس آرامشی رو که برای اولین بار تو پارکینگ از پشت بغلم کرد بهم دست میده .... از لباش دل کندم و رفتم سراغ گردنش .... با این کارم از روم پایین اومد و دراز کشید و منم روش خیمه زدم کاملا میتونستم احساس کنم که سست شدیم ... گردنش رو مک میزدم و اون ناله های خیلی آرومی میکرد تیشرتش رو پایین دادم و از گردنش یکم پایین تر اومدم و مک‌زدم یکم ناله هاش بلند تر شد ..... نمی تونستم ادامه ندم دستم رو گذاشتم رو عضوش و برای اولین بار از روی شلوار لمسش کردم .... دستاش رو زیر لباسم کرده بود و بدنم رو لمس میکرد .... ناله های ارومش دیونم میکرد .......


ادامه دارد.......
نظر یادتون نره....
بوس بوس
بای بای

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...