نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاریخ کوتاه ایران و جهان-652 _________________________________________________ در سال 511 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با درگذشت «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه فرانک ها ، قلمروی او ، میان چهار پسرش ، «تئودوریک» (2) ، «کلودومر» (3) ، ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-652 _________________________________________________ در سال 511 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با درگذشت «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه فرانک ها ، قلمروی او ، میان چهار پسرش ، «تئودوریک» (2) ، «کلودومر» (3) ، «شیلدبرت یکم» (4) ، و «کلوتار یکم» (5) بخش (تقسیم) شد (1) . قلمروی این ...

۲ روز پیش
7K
بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2} _________________________________________________________________ از سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «سامی تبارها» (زیستندگان لوانت باختری)(1) و «یونانی تبارها» ، همگاهانه (بطور همزمان) به قلمروی «ایرانی ...

بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2} _________________________________________________________________ از سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «سامی تبارها» (زیستندگان لوانت باختری)(1) و «یونانی تبارها» ، همگاهانه (بطور همزمان) به قلمروی «ایرانی تبارها» تاختند ؛ جهان به دو اردوگاه «پشتیبان بهره کش سالاری» (2) و «پشتیبان خویشفرمائیگرائی» ...

۱ هفته پیش
28K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-650 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 507 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، از نمایانیدن (تظاهر) به پیروی از دینشاخهء (مذهب) «آریان گرائی» ، دست برداشت و به آگاهی همه ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-650 (ویرایش 2) ______________________________________________ در سال 507 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، از نمایانیدن (تظاهر) به پیروی از دینشاخهء (مذهب) «آریان گرائی» ، دست برداشت و به آگاهی همه رساند که از سال 496 ز. ، پیرو دینشاخهء (مذهب) «سه نمود گرائی» (تثلیث گرائی) ...

۳ هفته پیش
22K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-649 (ویرایش 2) ____________________________________________ با رونهش (توجه) به آن ساختمان های ساسانی ، که تا به امروز ، برپا مانده اند ، باید گفت : آنچه که امروزه با نام «رازیگری ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-649 (ویرایش 2) ____________________________________________ با رونهش (توجه) به آن ساختمان های ساسانی ، که تا به امروز ، برپا مانده اند ، باید گفت : آنچه که امروزه با نام «رازیگری اسلامی» (معماری اسلامی) شناخته میشود ، برونانه (در واقع) «رازیگری ساسانی» (معماری ساسانی) است . ...

۳ هفته پیش
22K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-648 _______________________________________ دژ «سریزد» ، نمونه ای از رازیگری (معماری) ساسانی _________________________________________ دژ «سریزد» ، نمونه ای از رازیگری (معماری) ساسانی است ، که در شهرستان مهریز ، روستای «سریزد» جای ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-648 _______________________________________ دژ «سریزد» ، نمونه ای از رازیگری (معماری) ساسانی _________________________________________ دژ «سریزد» ، نمونه ای از رازیگری (معماری) ساسانی است ، که در شهرستان مهریز ، روستای «سریزد» جای دارد (1)(2) . گمان میرود که این دژ ، در گاهی (زمانی) میان سال 250 ...

۳ هفته پیش
10K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-647 (ویرایش 2) ______________________________________________________ در سال 506 ز. {زادروزی}(میلادی) ، جنگ آغاز شده در سال 502 زادروزی (میلادی) میان «شاهنشاهی ایران ساسانی» و «امپراتوری روم خاوری» ، با دستینه (امضا) شدن ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-647 (ویرایش 2) ______________________________________________________ در سال 506 ز. {زادروزی}(میلادی) ، جنگ آغاز شده در سال 502 زادروزی (میلادی) میان «شاهنشاهی ایران ساسانی» و «امپراتوری روم خاوری» ، با دستینه (امضا) شدن پیمان نامهء آتش بس ، آئینمندانه (رسما) به پایان رسید . بر پایهء این پیمان ...

۳ هفته پیش
11K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-646 ________________________________________ در سال 503 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه فرانک ها ، قلمروی آلمان ها را به خاک خود افزود (2)(3). (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Clovis_I (2) http://geacron.com/home-en/ (3) https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tolbiac
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-646 ________________________________________ در سال 503 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه فرانک ها ، قلمروی آلمان ها را به خاک خود افزود (2)(3). (1) https://en.wikipedia.org/wi... (2) http://geacron.com/home-en/ (3) https://en.wikipedia.org/wi...

۳ هفته پیش
8K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-645 ____________________________________________ در سال 503 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «شاهنشاهی ایران ساسانی» ، در دنبالهء جنگ سال 502 ز. خود با «امپراتوری روم خاوری» ، شهر «ادسسا» (1) و همهء استان رومی ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-645 ____________________________________________ در سال 503 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «شاهنشاهی ایران ساسانی» ، در دنبالهء جنگ سال 502 ز. خود با «امپراتوری روم خاوری» ، شهر «ادسسا» (1) و همهء استان رومی «اوسروئنه» (2) را به قلمروی خود افزود (3) . در این سال ، «امپراتوری روم ...

۳ هفته پیش
12K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-643 (ویرایش 2) ____________________________________________ در سال 502 ز. {زادروزی}(میلادی) ، دو پادشاهی یمنی تبار «غسسان» (1) و «کیندا» (2) ، همپیمان «امپراتوری روم خاوری» شدند . همچنین در همین سال ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-643 (ویرایش 2) ____________________________________________ در سال 502 ز. {زادروزی}(میلادی) ، دو پادشاهی یمنی تبار «غسسان» (1) و «کیندا» (2) ، همپیمان «امپراتوری روم خاوری» شدند . همچنین در همین سال ، «غسسان یکپارچه» ، دین «خدایارگرائی» (مسیحیت) ، و دینشاخهء (مذهب) «سه بن گرائی تک سرشت ...

۴ هفته پیش
17K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-642 (ویرایش 3) ________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کاوهء یکم» ، شاهنشاه «ایران ساسانی» ، در رهمندی با (در ارتباط با) چهل سال پرداخت نشدن «تاوان» گردن گرفته شده ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-642 (ویرایش 3) ________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کاوهء یکم» ، شاهنشاه «ایران ساسانی» ، در رهمندی با (در ارتباط با) چهل سال پرداخت نشدن «تاوان» گردن گرفته شده از سوی «امپراتوری روم خاوری» در «پیمان نامهء» آتش بس «جنگ سال 440 زادروزی (میلادی)» ...

۴ هفته پیش
14K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-641 ________________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی} (میلادی) ، «ایرانی ها» و «ایرانی تبارهائی» که در پدفراز (جنوب) آداکمان (شبه جزیرهء) «هند» میزیستند ، سامانهء شماره نویسی خود ، که بر ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-641 ________________________________________________ در سال 500 ز. {زادروزی} (میلادی) ، «ایرانی ها» و «ایرانی تبارهائی» که در پدفراز (جنوب) آداکمان (شبه جزیرهء) «هند» میزیستند ، سامانهء شماره نویسی خود ، که بر «پایهء ده» (1)(2) بود را پدید آوردند ؛ ولی باید دانست که این سامانهء شمارش ...

۴ هفته پیش
74K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-639 _____________________________________________ در سال 498 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کاوهء یکم» (1) ، با یاری مردم پشتیبانش ، و همچنین با یاری پسر «سوخرا» (2) ، که «زرمهر کارن» (3) نام داشت ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-639 _____________________________________________ در سال 498 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کاوهء یکم» (1) ، با یاری مردم پشتیبانش ، و همچنین با یاری پسر «سوخرا» (2) ، که «زرمهر کارن» (3) نام داشت ، سپاهی با سی هزار رزمنده را فراهم نمود و روانهء «تیسفون» ، پایتخت «شاهنشاهی ...

۴ هفته پیش
14K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-638 (ویرایش 2) _________________________________________________ در پیرامون (حدود) سال 496 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه «فرانک ها» ، از راه برپا کردن «جنگ تولبیاک» (2) ، «آلمان ها» را ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-638 (ویرایش 2) _________________________________________________ در پیرامون (حدود) سال 496 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) ، پادشاه «فرانک ها» ، از راه برپا کردن «جنگ تولبیاک» (2) ، «آلمان ها» را شکست داد ، و آنها را فرمانبر خود ساخت ؛ و همچنین آنها را واداشت ...

۴ هفته پیش
39K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-637 ________________________________________________ در سال 496 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «هفت تیرهء ترک همپیمان شده» ، یا همان «هپتالیان» ، از ناآرامی پدید آمده در «شاهنشاهی ایران ساسانی» ، درپی زندانی شدن «کاوهء ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-637 ________________________________________________ در سال 496 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «هفت تیرهء ترک همپیمان شده» ، یا همان «هپتالیان» ، از ناآرامی پدید آمده در «شاهنشاهی ایران ساسانی» ، درپی زندانی شدن «کاوهء یکم» و شاهنشاه شدن «جاماسپ» ، بهره برداری کردند و «درهء رود سند» را از ...

۴ هفته پیش
9K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-635 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 495 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در قلمروی «امپراتوری روم خاوری» ، شمار فراوانی از سامره ای ها (1) ، به رهبری یک زن ، شورشی را ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-635 (ویرایش 3) __________________________________________ در سال 495 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در قلمروی «امپراتوری روم خاوری» ، شمار فراوانی از سامره ای ها (1) ، به رهبری یک زن ، شورشی را برپا کردند ، و کوه «جرزیم» (2) را گرفتند ، و کلیسای جایداشته در این ...

۱۶ آبان 1398
8K
افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-579» (ویرایش 3) ______________________________________________ در پی پسنشینی (عقب‌نشینی) رومی‌ها در آغازگان (اوایل) سدهء (قرن) پنجم زادروزی (میلادی) ، از میانهء همین سده ، «انگلوساکسون ها» (1) ، تازش ...
عکس بلند

افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-579» (ویرایش 3) ______________________________________________ در پی پسنشینی (عقب‌نشینی) رومی‌ها در آغازگان (اوایل) سدهء (قرن) پنجم زادروزی (میلادی) ، از میانهء همین سده ، «انگلوساکسون ها» (1) ، تازش خود به آداک (جزیرهء) برتونی (بریتانیای امروز) ، و زورگیری (اشغال) کردن پدفراز خاوری (جنوب ...

۱۵ آبان 1398
9K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-634 (ویرایش 3) ____________________________________________ در پنجمین روز ماه مارس سال 493 ز. {زادروزی}(میلادی) ، پس از سه سال پیرابندی (محاصرهء) پایتخت قلمروی «اودوآکر» ، یا همان شهر «راونا» ؛ «تئودوریک خاورگوتی ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-634 (ویرایش 3) ____________________________________________ در پنجمین روز ماه مارس سال 493 ز. {زادروزی}(میلادی) ، پس از سه سال پیرابندی (محاصرهء) پایتخت قلمروی «اودوآکر» ، یا همان شهر «راونا» ؛ «تئودوریک خاورگوتی (بزرگ)» ، بهمراه سپاهیانش ، به این شهر پاگذارد (وارد شد) و پس از ده ...

۱۴ آبان 1398
17K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-632 (ویرایش 2) __________________________________________ در آغازگان (اوایل) تابستان سال 490 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «تئودوریک خاورگوتی (بزرگ)» (1) از نزدیکی های شهر «پاویا» ، در فراز (شمال) آداکمان (شبه جزیرهء) ایتالیا ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-632 (ویرایش 2) __________________________________________ در آغازگان (اوایل) تابستان سال 490 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «تئودوریک خاورگوتی (بزرگ)» (1) از نزدیکی های شهر «پاویا» ، در فراز (شمال) آداکمان (شبه جزیرهء) ایتالیا ، به سوی رود «آدا» پیشروی کرد ، و در 11 ماه اوت همین سال ، ...

۱۳ آبان 1398
11K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-631»:::: تاریخچهء برچیده شدن های «کوتاه بازهء» (کوتاه مدت) «خویشفرمائیگرائی» تا سال 488 زادروزی (میلادی) (ویرایش 2) _________________________________________________________________ 1- در سال 2270 پیشازادروز ، «سامی تبارها» (1) از سرزمین «لوانت ...

پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-631»:::: تاریخچهء برچیده شدن های «کوتاه بازهء» (کوتاه مدت) «خویشفرمائیگرائی» تا سال 488 زادروزی (میلادی) (ویرایش 2) _________________________________________________________________ 1- در سال 2270 پیشازادروز ، «سامی تبارها» (1) از سرزمین «لوانت باختری» به «شاهنشاهی سومر» تاختند و قلمروی آنرا زورگیری کردند (2) و با زورگیری (غصب) ...

۱۲ آبان 1398
42K