نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یادش بخیر یلدای سردآنروزها جمع شدن زیرکرسی مادربزرگ خنده های ازته دل بابچه های فامیل و سواکردن بادام وپستهءآجیل کاش زمان برمیگشت آنروزهاشادتربودیم! #نرگس_صرافیان_طوفان 🍉 پیشاپیش یلدامبارک🍉

یادش بخیر یلدای سردآنروزها جمع شدن زیرکرسی مادربزرگ خنده های ازته دل بابچه های فامیل و سواکردن بادام وپستهءآجیل کاش زمان برمیگشت آنروزهاشادتربودیم! #نرگس_صرافیان_طوفان 🍉 پیشاپیش یلدامبارک🍉

۱۰ دقیقه پیش
206
حذرکردم من ازعشقی،که درجانم بلا دارد میان این چنین عشقی،نه گوهرنه طلا دارد یکی دلداده و عاشق،یکی فارغ زِ احساست دوایی من نمیبینم،که این عشق یک بلادارد

حذرکردم من ازعشقی،که درجانم بلا دارد میان این چنین عشقی،نه گوهرنه طلا دارد یکی دلداده و عاشق،یکی فارغ زِ احساست دوایی من نمیبینم،که این عشق یک بلادارد

۱۲ دقیقه پیش
403
#BEAUTEOUS

#BEAUTEOUS

۱۴ دقیقه پیش
99
۱۶ دقیقه پیش
80
۱۷ دقیقه پیش
87
این گلهای رز زیبا داخل خونه باغمون هستن 😍 😍 😍 😍

این گلهای رز زیبا داخل خونه باغمون هستن 😍 😍 😍 😍

۱۷ دقیقه پیش
341
این گلهای رز زیبا داخل خونه باغمون هستن 😍 😍 😍 😍

این گلهای رز زیبا داخل خونه باغمون هستن 😍 😍 😍 😍

۱۸ دقیقه پیش
375
۲ ساعت پیش
447
۲ ساعت پیش
442
۲ ساعت پیش
442
۲ ساعت پیش
452
۲ ساعت پیش
443
۲ ساعت پیش
470
۲ ساعت پیش
462
روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد… شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار دشنام به او می دادند که ...

روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد… شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است . آن مرد رسوا روی به حکیم نموده چند ...

۲ ساعت پیش
9K
۳ ساعت پیش
633
۳ ساعت پیش
636
۳ ساعت پیش
621
۳ ساعت پیش
637
۳ ساعت پیش
628