نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#بختیاری 👌 تو خورزا اَفتَوی،مَه تاتِه زاتِه زمین فرش وگلیم زیر پاته ز اَورِ آسمونِه نقش مَینات یَه ناوَندِه زِ آساره به ناتِه

#بختیاری 👌 تو خورزا اَفتَوی،مَه تاتِه زاتِه زمین فرش وگلیم زیر پاته ز اَورِ آسمونِه نقش مَینات یَه ناوَندِه زِ آساره به ناتِه

۵ دقیقه پیش
142
۷ دقیقه پیش
262
۷ دقیقه پیش
285
۷ دقیقه پیش
278
۷ دقیقه پیش
284
۷ دقیقه پیش
272
...

...

۱۶ دقیقه پیش
302
ملکه ی غـم

ملکه ی غـم

۱۹ دقیقه پیش
329
۲۲ دقیقه پیش
405
۲۹ دقیقه پیش
520
😕

😕

۳۳ دقیقه پیش
470
۳۴ دقیقه پیش
591
۳۴ دقیقه پیش
567
۳۴ دقیقه پیش
599
۴۲ دقیقه پیش
596
۴۲ دقیقه پیش
590
۴۲ دقیقه پیش
592
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۴۵ دقیقه پیش
785
۵۸ دقیقه پیش
711
۵۹ دقیقه پیش
713