ویژه کنید
عکس و تصویر دردیعنی... بخوایش ولی نخوادت... دردیعنی... بغض داشته باشی امانتونی خودتوخالی کنی... دردیعنی... بانبودنش دردبکشی امانیست ...

دردیعنی...
بخوایش ولی نخوادت...
دردیعنی...
بغض داشته باشی امانتونی خودتوخالی کنی...
دردیعنی...
بانبودنش دردبکشی امانیست مرحم دردات باشه...
دردیعنی...
عشقتوتوی خیابون دستشوتوی دست یکی دیگه ببینی ولی نتونی دادبزنی های اینیوکه دستشوگرفتی عشق منه بهش دست نزن...
دردیعنی...
داره بااون میخنده درحالی که توداری بخاطرش گریه میکنی...
دردیعنی...
توهرشب خواب اونومیبینی اون خواب یکیوبه غیرازتومیبینه...
دردیعنی...
بهت اس بده بگه عزیزدلم کجاست؟؟؟بعدپشت بندش بده ببخشیداشتباه شد...
دردیعنی...
محتاج دستاشی محتاج اغوششی محتاج بوسه هاشی ولی الان بایکی دیگه خوشه نمیدونه بدون اون چی داری میکشی...
دردیعنی...
عشقتوتوی لباس دامادی ببینی باعروسش بابغض بگی برات چی کم گذاشتم که رفتی...
دردیعنی...
به اخرش برسی وقیدهمه روبزنی وفقط دلت مرگ بخواد...


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...