ویژه کنید
عکس و تصویر #دوقلوهای_شیطون #پارت11 جینیونگ اا مگه نرفته بود این واستا این پسرع کیه؟به منچه اصلا اما ...

#دوقلوهای_شیطون #پارت11
جینیونگ
اا مگه نرفته بود این واستا این پسرع کیه؟به منچه اصلا اما فضولیم گل کردت بود نمیتونستمم حرفاشون بفهمم ضبط گوشی روشن کردم انگار دلش نمیخواست با پسره زیاد حرف بزنه باید یع کمکی میکردم ضبط خاموش کردم رفتم سمتشون انگار فرشته نجاتشو دیده باشه
من:خانوم یو مدیر گفتن من همراهیتون کنم و بعدم آموزشها شما به عهد بگیرم لطفا عجله کنین بریم
آیسان:اوه بله بریم
من:وای ظاهراکار دارین
آیسان:نه دیگه تموم شدش بریم
پسره که چنان باچشماش برام خط ونشون میکشد اهمیت ندادم و شونه به شونش راه رفتم
آیسان:اه اه دیدی صاف واستاد توروم میگه بیا بریم بوزینه من باتو چیکار دارم آخه اااا بچه پرو میگی همچین بزنم
دستشومشت کردجلویی دهنش حرکت _ش واقعاجالب و خنده داربود
من:خوب مثل اینکه خلاص شدی من دیگه باید برم
آیسان:نه نمیشه نمیزارم بری
من:هنن چرا؟
آیسان:خیط نکن داره دنبالم میاد باید باهم بریم تا جایی که خودت میدونی باشه
برگشتم نگاه کنم چنان کلمو گرفت سمت خودش چرخوند که صدای استخون گردنمم شنیدم
من:آخ چته؟گردنم درد گرفت
آستین کتمو گرفت خیلی عجیب بود میتونست دستمو بگیره اما نگرفت
آیسان:ای خدا خوبه میگم برنگرد خیط نکن کلا هیکلتم برمیگردونی چقدر خیطی تو آخه تو دیگه کی هستی باوا
من:خوب باشه ببخشید
ریلکس برگشت به چهرم نگاهی کرد خندید و.چیزی نگفت
آیسان:مرسی دیگه بابت کمکت راستی یک هیچ به نفعت جبرانش میکنم
من:همین که دیگه ورور اضافی نکنی جبران شه من برم بای
تا اومد حرفی بزنه در رفتم وارد خونه شدم یه راست به سمت.اتاقم رفتم لپ.تاپ مو روشن کردم بیوگرافیشو خوندم پس ممکنه این زبان فارسی باشه اره حرفاش توگوگل سرچ کردم از تعجب دهنم وامونده بود این دیگه کیه بابا
پسره:بیا برگرد آیسان خواهشا
آیسان:بیام که چی بازم ازاری تورو تحمل کنم؟هع حنات مثل اون.موقع ها برام رنگی نداره
پسره:ببین آیسان من یه غلطی کردم توچرا اینطوری میکنی
آیسان:خفه شو فقط اون دهن کثیفتو ببند تواون مادرت پدرمو ازم گرفتین فهمیدی من هیچ ربطی به.تو اون زنیکه ندارم فهمیدی حالام برو رد کارت
پسره:اون مادرمه دختره خیابونی درست صحبت کن راجبش
آیسان:من باهرکسی طبق رفتاری که از خودش نشون میده حرف میزنم توام بهتر حرف دهنتو بفهمی گمشی از جلویی چشمام تامام
ببینم اون پسره به بهش ت..نه نه خوب نیست زود قضاوت کنم راجبش آره ممکنه چیز دیگه ای باشه آره
جی.بی:جینیونگ بیا شام
من:باشه آلان میام
رفتم پایین خیلی کنجکاو بودم راجب اون موضوع چرا شو.نمیدونم شام.خوردیم امروز اولین روزیه که اونا میخوان بخونن وارد سالن شدیم.دیدم همه گروهشون هست جزء اون

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...