ویژه کنید
عکس و تصویر #دوقلوهای_شیطون #پارت18 آیسان من:یعنی چی یعنی من شب تنهام کجا میرین آنیسا:عزیزم ما امشب ساعت ...

#دوقلوهای_شیطون #پارت18
آیسان
من:یعنی چی یعنی من شب تنهام کجا میرین
آنیسا:عزیزم ما امشب ساعت 12دقیقا دوساعت دیگه پرواز داریم تو ژاپن کنسرت داریم
میرا:شب در و.قفل کن نگران نباش امنیتش بالا
من:آخه من چیکار کنم نمیشه منم بیام
مارنی:اونوقت فردا کی به کارات میرسی نخیرم
من:نمیشه برم خونه بی تی اس
مارنی:نخیر اونا فردا سر صبح باید برن بیان.ژاپن
من:باشه خداحافظ
چمدون هاشون برداشتن رفتن نمیدونستم از ترس چیکار کنم فک میکردم از پشت شیشه اتاقم نگاهم میکنه حالام این شده دیگه ای خدا جونم توروخدا کمکم کن
زنگگگگگگ منو میگی چنان جیغییی کشیدم که حد نداشت بدو بدو رفتم اتاقم نگاهم افتاد رو کت پارک جین اا اینو جا گذاشت گوشی اون بود جوننن چه گوشی داشت لعنتی شماره یونگجی افتاد اومدم جواب بدم رفت رو پیغام گیر
یونگجی:الو جین سراین فروشگاه پیادع شدی مدیر زنگ زد گفت منو بقیه پسرا باید برای تبلیغ بریم توام فردا میان کمپانی راستی زودتربرو خونه بارون میخواد بگیره
اااا دیدی جون مردم چیشدش حتما تنهاهستن بزار زنگ بزنم به مدیر آدرس بگیرم آدرس خونه پسرا رو.گرفتم زنگ زدم به آژانس سرمو به شیشه تکیه دادم بارونم شدید میبارید یعنی الآن رسیدع تو این بارون وای کیف پولش دیدم بله اینم جامونده دم خونه پیاده شدم خودمو معرفی کردم از نگهبانی وارد ساختمون شدم لامصب عجب پنت هوسی دارن اینا داشتم دنبالش میگشتم که دیدم صدایی قفل چرخوند اومد رفتم سمتش تمام بندش داشت میلرزید
من:هیع خوبی تو؟؟چرا اینطوریی
خودم جواب خودمو دادم
من:خوب خنگول خان کیف پولشو جا گذاشته بود تو کتش کتشم پیش تو بود توبارون پیاده اومدبع..
که افتاد روم سرشو گذاشته بود روشنم خیلی میترسیدم اما اون بهم احتیاج داشت آروم زیربغلش گرفتم بردمش تو اتاقش رو تخت گذاشتمش تو تب داشت میسوخت خدایا چیکار کنم
آهان الآن میام رفتم یه کاسه آب یخ و پارچه برداشتم برگشتم آروم رویی پیشونیش میکشیدم هنوز نفس نفس میزد تقریبا ساعت یک بود تبش یکم پایین اومده بود پایین اما هنوزم میلرزید هوف رفتم یه لیوان قهوه واسه خودم ریختم اومدم گذاشتم رو میز پتو رو کشیدم روش و دوباره پیشونیشو با دستمال خنک پاک کردم قهوه رو خوردم مثلا خوابم نبرع لامصب بدترخمار خواب شدم دمایی بدنش بهتر بود تقریبا شده بود تقریبا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...