ویژه کنید
عکس و تصویر قوی ترین موجودات جهان زنانِ سرزمینِ من هستند. که با وجود هزاران نامهربانی بی تفاوتی ...

قوی ترین موجودات جهان زنانِ سرزمینِ من هستند.
که با وجود هزاران نامهربانی
بی تفاوتی به زنانگی هایشان
نادیده گرفتن عواطف و تنِ ضعیفشان
وبارها تبعیضِ از بچگی شان.
باز در این دنیا زندگی میکند
بی مهری هارا از سر میگذارند
با اشکها و زانوی مچاله شدند در اوجِ درد میخندد.
بینِ هزاران چشم بزرگ میشود
عاشق میشود؛
با میلیون ها ارزو ازدواج میکند
و به ثمره یِ عشق اش یاد میدهد
که جدا از هر جنسیتی فقط انسان باشد.
قوی ترین موجودات جهان در اطراف من زندگی میکنند.
وقتی مهربانیِ فراتر از تصور شان
گناه خوانده میشود
و تا به ابد باید زن بودن شان را بر همگان ثابت کنند....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...