نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ...😂 😜 😝 پایین رو نگاه نکن جووون عشقت... . . . . . . . . . . ...

. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ...😂 😜 😝 پایین رو نگاه نکن جووون عشقت... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ﺍﻟﻒ = ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﺏ ...

۲۲ مرداد 1396
1K
نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . . . . . ...

نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ﺍﻟﻒ = ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﺏ = ﺑﺪﻭ ...

۱۹ خرداد 1396
2K
همه بگن خودتونو شانستون😜 ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ...😂 😜 😝 پایین رو نگاه نکن جون من 😂 😂 . . . . . ...

همه بگن خودتونو شانستون😜 ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ...😂 😜 😝 پایین رو نگاه نکن جون من 😂 😂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

۱۹ خرداد 1396
979
ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ...

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺵ ...

۳ فروردین 1396
532
نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . . . . . ...

نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ﺍﻟﻒ = ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﺏ = ﺑﺪﻭ ﺑﯿﺎ ﺑﻐﻠﻢ ﭖ ...

۳ اسفند 1395
757
نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ...😂 . . . . . . . . . . . . . ...

نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ...😂 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ﺍﻟﻒ = ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ😁 ﺏ = ﺑﺪﻭ ...

۳۰ بهمن 1395
571
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﻟﻔﺒﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ : ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻭ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﭘﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ...

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﻟﻔﺒﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ : ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻭ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﭘﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻣﯿﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ. ﺍﻟﻔﺒﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺋﺎﺭﺍﻣﯽ ﺍﺯ 29ﺣﺮﻑ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ...

۱۷ مهر 1395
749
ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ 🌺 ...

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ 🌺 🌿 ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ...

۲۲ مرداد 1395
450
. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...

. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ﺍﻟﻒ = ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﺏ = ﺑﺪﻭ ﺑﯿﺎ ﺑﻐﻠﻢ ﭖ = ﭘﯿﺶ ...

۲۹ تیر 1395
437
طرح شکایت اطلاعات سپاه کاشان از آقای محمد مهدوی فر استاد دانشگاه به اتهام سرودن شعر

طرح شکایت اطلاعات سپاه کاشان از آقای محمد مهدوی فر استاد دانشگاه به اتهام سرودن شعر "ﻣﺜﻨﻮﯼ ۳۲ ﺑﯿﺘﯽ ﺍﻟﻔﺒﺎ" لازم به ذکر است محمد مهدوی فر تخریب چی و غواص جنگ ایران و عراق بودند. ‏"ﺍﻟﻔﺒﺎ" ﺁ ﻣﺜﻞ ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﺪ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺁ ﻣﺜﻞ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ، ﺷﺪ ...

۲۸ تیر 1395
1K
ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ ...

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ...

۲۶ تیر 1395
416
ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ا ﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ...

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ا ﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ...

۱۱ تیر 1395
474
❤گروه خونی شما چیه؟❤ +A……………………جذاب -A…………………… خود پسند +B……………………حساس -B……………………مهربون +O…………………… دوست داشتنی -O…………………… باحال +AB……………………زیبا -AB……………………ساده ❤. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟❤ ❤ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ❤ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ❤ﭖ : ...

❤گروه خونی شما چیه؟❤ +A……………………جذاب -A…………………… خود پسند +B……………………حساس -B……………………مهربون +O…………………… دوست داشتنی -O…………………… باحال +AB……………………زیبا -AB……………………ساده ❤. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟❤ ❤ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ❤ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ❤ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ❤ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ❤ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ...

۳ فروردین 1395
165
شبکه اجتماعی باهم - نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . ...

شبکه اجتماعی باهم - نامردی کامنت نذاری... . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ﺍﻟﻒ = ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻭﺭﺕ ...

۲۴ آذر 1394
128
. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ ...

. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ...

۵ آذر 1394
90
. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ...

. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ...

۲۳ آبان 1394
178
. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ...

. ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺍﻟﻒ : ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﮔﻞ ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ...

۲۲ آبان 1394
76
ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻔﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ‏» ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ ...ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﯾﻪ ﻣﺼﺮﻉ ﺷﻌﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻪ . ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ #ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ‏(ﺍ ‏) ﺍﻻ ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻻﻭﻝ ...

ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻔﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ‏» ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ ...ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﯾﻪ ﻣﺼﺮﻉ ﺷﻌﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻪ . ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ #ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ‏(ﺍ ‏) ﺍﻻ ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ __________________________ ‏(ﺏ ‏) ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺍﻗﺘﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ __________________________ ...

۱۵ آبان 1394
247
ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸه؟ ﺍﻟﻒ : ریاست طلب و رئوف ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ...

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸه؟ ﺍﻟﻒ : ریاست طلب و رئوف ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ...

۱۳ آبان 1394
57