نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

با هزارتا دختر میحرفه تازه میگه ب همه‌شون میگه من بجز تو رل ندارم من فقط عاشق توام

با هزارتا دختر میحرفه تازه میگه ب همه‌شون میگه من بجز تو رل ندارم من فقط عاشق توام

۵ دقیقه پیش
398
خیلی دلم میگیره وقتی ک...

خیلی دلم میگیره وقتی ک...

۶ دقیقه پیش
528
بغض لعنتی آخر شب میاد ک آدم خواب نداره

بغض لعنتی آخر شب میاد ک آدم خواب نداره

۷ دقیقه پیش
591
۷ دقیقه پیش
603
اهمیت نمیدم چون خودم سنگدلم

اهمیت نمیدم چون خودم سنگدلم

۸ دقیقه پیش
667
آدم اصلا نباید ترسو باشه. اگه باید زد چونه‌ی یکی رو خورد کرد، اگه دلیلی واسه این‌کار هست، باید این‌کارو کرد!

آدم اصلا نباید ترسو باشه. اگه باید زد چونه‌ی یکی رو خورد کرد، اگه دلیلی واسه این‌کار هست، باید این‌کارو کرد!

۹ دقیقه پیش
661
هر بدی دیدم از خوبی خودم بود

هر بدی دیدم از خوبی خودم بود

۱۰ دقیقه پیش
761
۱۱ دقیقه پیش
814
هیچ یک از آرزوهایم نشد

هیچ یک از آرزوهایم نشد

۱۲ دقیقه پیش
968
ولی اگه ما ساکت شدیم میگن ب این کار راضیه

ولی اگه ما ساکت شدیم میگن ب این کار راضیه

۱۳ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۴ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۴ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۵ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۵ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۲۱ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۲۲ دقیقه پیش
2K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۲۴ دقیقه پیش
2K
#عاشقانه #عکس_نوشته

#عاشقانه #عکس_نوشته

۲۷ دقیقه پیش
2K
کی بجز من اونجوری خواستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ #عکس_نوشته #عاشقانه

کی بجز من اونجوری خواستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ #عکس_نوشته #عاشقانه

۲۷ دقیقه پیش
2K