ویژه کنید
عکس و تصویر در آسمان تو بودن چه عالمی دارد زمین نیا که در آن هر کسی غمی ...

در آسمان تو بودن چه عالمی دارد
زمین نیا که در آن هر کسی غمی دارد
مرا به گُرده نشاندی ولی خیالی نیست
دلم به لطف تو نبض منظمی دارد
نوشته اند که آرام آدمی مرگ است
چه سرنوشت عجیب و مسلمی دارد
هزار سیلی دوران به صورتم خورده ست
عجب زمانه ی ما دست محکمی دارد
چگونه میشود آخر به کور کر فهماند
خدا کنار بهشتش جهنمی دارد
شعور اشرف مخلوق؟؟اگرملاک این است
پری هزار برابر از آدمی دارد
زمین نمان به پری ها بگو که خوشبختند
بگو رفیق تو آدم چه عالمی دارد
خدا کندکه نیابد نشانی مارا
براین جنون غریب آنکه مرهمی دارد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...