نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جایی که زندگی هست امید هست

جایی که زندگی هست امید هست

۲۴ مهر 1398
11
بیشتر مردم زندگی خود را هدایت نمی کنند، زندگی را چنان که هست می پذیرند.

بیشتر مردم زندگی خود را هدایت نمی کنند، زندگی را چنان که هست می پذیرند. "جان _ماکسول"

۸ مهر 1397
7
در زندگی لحظاتی هست که نیاز داری کسی بازویش را دور تو حلقه کند. #عکس_نوشته_های_ما

در زندگی لحظاتی هست که نیاز داری کسی بازویش را دور تو حلقه کند. #عکس_نوشته_های_ما

۲ اردیبهشت 1397
23
زندگی را دریابیم ، تا فرصتی هست...

زندگی را دریابیم ، تا فرصتی هست...

۱۴ مهر 1396
107
زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه همیشه کاری هست که بشه انجام داد و توش موفق بود... تا زمانی که زندگی هست امید هم هست...

زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه همیشه کاری هست که بشه انجام داد و توش موفق بود... تا زمانی که زندگی هست امید هم هست...

۲۱ اردیبهشت 1396
4
آنکه با زندگی میسازد زندگی را میبازد،با زندگی نساز زندگی را بساز هر کسی را نه بدان گونه که هست احساسش میکنند بلکه بدان گونه که احساسش میکنند هست

آنکه با زندگی میسازد زندگی را میبازد،با زندگی نساز زندگی را بساز هر کسی را نه بدان گونه که هست احساسش میکنند بلکه بدان گونه که احساسش میکنند هست

۱ اسفند 1395
26
می توان زندگی را از هر انچه که هست هم بهتر دید .

می توان زندگی را از هر انچه که هست هم بهتر دید .

۵ مهر 1395
9
#عکاسی من زندگی را آن‌گونه که دوست دارم عکاسی می‌کنم، نه آن‌گونه که هست

#عکاسی من زندگی را آن‌گونه که دوست دارم عکاسی می‌کنم، نه آن‌گونه که هست

۲۸ شهریور 1395
10
زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه، همیشه کاری هست که بشه انجام داد و توش موفق بود تا زمانی که زندگی هست، امیـد هم هست

زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه، همیشه کاری هست که بشه انجام داد و توش موفق بود تا زمانی که زندگی هست، امیـد هم هست

۱۶ مرداد 1395
19
زندگی وقتی قشنگ هست که دلی را نشکنی زندگی وقتی قشنگ هست که تو ببخشی زندگی وقتی قشنگ هست که تو برگردی تورو به این شب عزیز برگردین همه تون

زندگی وقتی قشنگ هست که دلی را نشکنی زندگی وقتی قشنگ هست که تو ببخشی زندگی وقتی قشنگ هست که تو برگردی تورو به این شب عزیز برگردین همه تون

۱۶ اسفند 1394
5
در زندگی زخم هایی هست...که مثل خوره،روح را به انزوا میکشاند...

در زندگی زخم هایی هست...که مثل خوره،روح را به انزوا میکشاند...

۱۹ بهمن 1394
91
زندگی چرخــــــش ثانیه هاست زندگی پر زدن شاپــرکی ست زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست زندگی نـــــــرم، چو برف است که برآن پا بنَهی زندگی خالی نیست ، خــــدا هست ، عشــــــق هست ، ...

زندگی چرخــــــش ثانیه هاست زندگی پر زدن شاپــرکی ست زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست زندگی نـــــــرم، چو برف است که برآن پا بنَهی زندگی خالی نیست ، خــــدا هست ، عشــــــق هست ، امیــــد هست... زندگی....

۲ مهر 1394
3
توی زندگی هرکس، یه نفر هست که نیست.... توی زندگی هرکس، یه نفر نیست که هست....

توی زندگی هرکس، یه نفر هست که نیست.... توی زندگی هرکس، یه نفر نیست که هست....

۳۰ تیر 1394
33
توی زندگی هرکس، یه نفر هست که نیست.... توی زندگی هر کس، یه نفر نیست که هست.....

توی زندگی هرکس، یه نفر هست که نیست.... توی زندگی هر کس، یه نفر نیست که هست.....

۳۰ تیر 1394
98
بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است...!و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی هست که... ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد...

بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است...!و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی هست که... ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد...

۳۱ اردیبهشت 1394
10
در زندگی زخم های هست که روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد

در زندگی زخم های هست که روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد

۴ دی 1393
25
زندگی وقتی قشنگ هست که دلی را نشکنی زندگی وقتی قشنگ هست که تو ببخشی زندگی وقتی قشنگ هست که تو برگردی تورو به این شب عزیز برگردین همه تون

زندگی وقتی قشنگ هست که دلی را نشکنی زندگی وقتی قشنگ هست که تو ببخشی زندگی وقتی قشنگ هست که تو برگردی تورو به این شب عزیز برگردین همه تون

۱۸ آذر 1393
4