ویژه کنید
عکس و تصویر یه متن کوتاه و طنز به لهجه مشهدی تقدیم به همه ی عزیزان مخصوصا دوستان ...

یه متن کوتاه و طنز به لهجه مشهدی
تقدیم به همه ی عزیزان مخصوصا دوستان گل مشهدی 🌹 🌹

مرد مشهدی : وَخه زن ... یَک لُقمه نون بیار بُخُورُم کِلّه مَرگُمِه بِگذَرُم... خِستِه یوم....!!

عیال بانو : زَن دِداشِت رِفته اَزی گوشیای گیرون گیرون خِریده....
هَمینا که عَسکِ یَک سیب کِلَف خوردِه روشِه...!
عَصری روضِه عِصمَت خانُم نِبودی بیبینی چی اِفادِه ای مِکِرد....!
هَمچی دَستِشِه تیکون تیکون مِداد اَلَنگوهاش جیرینگ جیرینگ مِکِرد گوشیشَم یَکجوری تو دَستِش گیریفتِه بود که هَمی عَسکِ سیبِش مَعلوم دار بِره.....!
یَک کِلام بِهِش گُفتُم کو بِده بیبینُم ....
هَمچی اِفاده کِرد چشم و اَبروشِه کَجُ کولِه کِرد گُفت : ای گوشیای اَپُل خیلی حَساسِه...نمایندگیش گفته دَستِ ایکَس اوکَس نَدِن چیزمیزاش خِراب مِره....!
هِی آمَدُم بُگُم اِلهی مُرده شورِ خودِتِه با گوشیتُ نِمایَندِگیش بُبُره به حَقِ عَلی واز زِبونُمِه گاز گیریفتُم....!
مویَم یَک کِلام گُفتُم گوشی مویَم حَساسِه...!
وَرداشت گفت : هَمی هَوایی چینی حَساسِه...؟ خوبِه که مویَم هَوایی داشتُم....عباس آقاما گُفت گوشی هَوایی به کِلاس تو نِمُوخُورِه....گُفت یَک اَپُل اَخرین سیستُم بَرات مِخِرُم که تو فامیل تَک بِشی...هَواییمَم اِنداخت تو جوب گفت یَک بدبخت بیچاره ای وَرمِدارِه.....!
هَم دِلُم ماخاست با دِندونام ریز ریزِش کُنُم....جُلو هَمه مُوره سِکّه یَک پول کِرد...!

_ مگوم وَخِه یَک لُقمه نون بیار بُخُورُم کِلّه مَرگُمِه بگذرُم خِسته یوم....!!

_ تو اَصَن فهمیدی مُو چی گُفتُم ؟ مُو اَزَم عصری جیگرُم کِباب رِفته...یک چِشمُم خونِه یَکی اَشک....! از هَمی گوشی هَواییمَم بَدُم آمِدِه...! مَگه مُو چیم از جاریم کَمتَرِه...! تازه هَمه مِگَن مُو چِشمُ اَبروم خوشگلتَره...! فَردا بِرِم بَرام یَک اَپُل بِخِر جِواد جان....نَذار ایجور عِین شَمع بوسوزُم....


مرد : وَخه یَک لُقمه نون بیار بُخُورُم کِلّه مَرگُمِه بگذرُم خِسته یوم....!!

_ مَرگ بُخُوری اِلهی به حَقّ پَنِش تن ....هَم اِلهی بیمیری که مُو راحت بُرُم اَز دَستِت...!
مادَرُم گفت : زَن ای نَرو واز مُونِه اَحمَق به حَرفِش گوش نِکِردُم...! اَلان مُرُم خانه مادَرُم بیا تِکلیف مُورِه روشَن کُن....!

مرد : دیروز با عباس رَفتِم چاررای گاز او گوشیرِه بِره زَنِش خِرید....قُلّابیِه اونا....اَز گوشی تویَم آرزونتَره....سیصَد تِمَن....!

_ خُب چِره زودتَر به مو نگفتی قُربونِت بُرُم اِلهی...قورمِه سِبزی بَرات دُرُست کِردُم...
حالا مُو فردا بیبینُم ای جاری وامُندِه صاحابِه....هَمچی موشورُمِش مِندازُمِش رو ریجه خودِش حَظ کُنِه....وِستا حالا.....!!😂 😂 😂 😂

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...