ویژه کنید
عکس و تصویر اطلاعات قرآنی 135-داستـان إزدواج کـدام پیـامبر در قـرآن آمـده است ؟ موسی 136- حضرت آدم ...

اطلاعات قرآنی

135-داستـان إزدواج کـدام پیـامبر در قـرآن آمـده است ؟ موسی

136- حضرت آدم در چه روزی به بهشت وارد شد ؟ روز جمعه

137- چه کسی مسجد الأقصی را بنا کرد ؟ یعقوب بن إسحاق

138- «بیت الأحزان» لقب کدام خانه است ؟ خانه یعقوب

139- «أصحاب الأیکه» نام کدام قوم بود ؟ قوم شعیب

140-  زادگـاه حضـرت عیسی کجـاست ؟ بیت اللّـحـم

141- «صائبـین» پیـروان کـدام پیـامبر بودنـد ؟ یحـیی

142- «یــد بیضــاء» کنـایــه از چیست ؟ دست مـوسی

143-  کتـاب آسمـانی حضـرت داوود چـه بــود ؟ زَبـور

144-  محلّ دفن حضرت دانیالِ نبی کجاست ؟ شوش (ایران)

145-  محلّ ملاقات موسی و خِضر کجا بود ؟ مجمع البحـرَین

146- چه کسی شتر صالح (ناقةَ الله) را سر بُرید ؟ قذارةبن سالف

147-نزدیکترینِ اهل کتاب به مسلمانان کدام گروهند ؟ مسیحیان

148- آرامگاه حضرت ابراهیم در کدام شهر است ؟ ألخلیل(فلسطین)

 
149- بر انگشتر پیامبر چه چیزی نوشته شده بود که آن را با خود به دستشویی نمی بُرد ؟ محمّد رسول الله

150-سنگی که پیامبر ، شب معراج برای عروج به آسمان روی آن پا گذاشت چه نام دارد ؟ سنگ صخره

151- تنها کسی که در دنیا خداوند را با چشم خویش دیده است کیست ؟ حضرت محمّد (در شب معراج)

152- کدام پیامبر بود که والدین او پس از مرگشان زنده شده و به رسالت او ایمان آوردند ؟ محمّد

153-پیامبر در سفر آسمانی معراج (از بیت المقدّس تا آسمان) با چه وسیله ای عروج کرد ؟ رَفرَف

154-  پیامبری که از ازل نامش در عرش رحمان در کنار نام پروردگار بوده است کیست ؟ محمّد

155-  حضرت عیسی پشت سر کدام یک از افراد امّت حضرت محمّد نماز خواهد خواند ؟ مهدی

۱۵۶- جمله ای که بر مُهر نبوّت (شانه سمت چپ پیامبر) نوشته شده بود چه بود ؟ تَنَجنَج هَیصُور

157- اوّلیـن امّتی کـه در روز قیـامت محـاسبه می شـود کـدام است ؟ امّت حضـرت محمّـد

158-کسانی کـه پیامبـر را زیـارت نکرده بلکه أصحاب را دیده باشند چه نام دارند ؟ تابعیـن

159- نام  سواری و چهـار پایی که شب معـراج ، پیامبر  را بـه فلسطین رساند چـه بود ؟ بُـراق

160- پیمان جوانان مکّه که پیامبر قبل از بعثت خود عضو آن شد چه نام داشت ؟ حِلفُ الفُضول

161- خداوند به کدام پیغمبر فرمود : اگر تو نبودی أفلاک را خلق نمی کردم ؟ حضرت محمد ص


#بخون

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...