ویژه کنید
عکس و تصویر اطلاعات قرآنی 402- درختی مشهور که در آسمان هفتم است چه نام دارد؟ سدرةالمنتهی 403-درختی ...

اطلاعات قرآنی

402- درختی مشهور که در آسمان هفتم است چه نام دارد؟ سدرةالمنتهی

403-درختی که در بهشت تولید موسیقی می کند چه نام دارد ؟ هفافه

404-فاصله زمانی بین نفخ صور اوّل و نفخ صور دوّم چقدر است ؟ 40 سال

405-روز ملاقات بهشتیان با خداوند چه روزی است ؟ جمعه

406-درِ مخصوص بی نمازان در جهنّم چه نام دارد ؟ جحیم

407-مسجدی در آسمان چهارم که روبروی کعبه است چه نام دارد ؟ بیت المعمور

408- درختی در جهنّم که خارهای آن خوراک جهنّمیان است چه نام دارد ؟ زَقّوم

409-  بنا به نظر پیامبر بهشت زیر پای چه کسی است ؟ مادر

410-  پیامبر به کدام خانواده مژده داد که وعده گاهشان بهشت است ؟ آل یاسر

411-  قرآن ، زن بهشتی را چه می نامد؟ حور

412-  قرآن ، پسر بهشتی را چه می نامد ؟ غِلمان

413-    جهنّم چند درب دارد ؟ 7  درب

414-   بهشت چند درب دارد؟ 8  درب

415- رودهای بهشت از کدام طبقه سرچشمه می گیرند ؟ فردوس

416- بنا به فرمایش حضرت علی ، مَهریه بهشت چیست ؟ طلاق دنیا
 
417- خاکسترِ کدام کوهِ مقدّس ، درمانِ دردِ چشمان است ؟ طور
418- زیباترین جنگ کدام جنگ است ؟ جنگ با نفس

419- تعداد احادیث صحیح مسلم و بخاری چند حدیث است ؟ 7397حدیث

420- مسجد الأقصی در کدام کشور است ؟ فلسطین

421- خداوند در سوره نساء به منافقان چه مژده ای داده است ؟ عذاب دردناک

422- در کدام غزوه ، سه تن از صحابه به خاطر شرکت نکردن در جنگ تنبیه شدند ؟ تبوک

423- مشهورترین کتابخانه اسلامی در عصر عباسی چه نام داشت ؟ بیت الحِکمه

424- جن هایی که پیرو شیطان هستند چه نام دارند ؟ شیاطین

425- اوّلین علامت قیامت کُبری چیست ؟ طلوع خورشید از مغرب

426- موجود ذی روح پنهانی که دیده و حس نمی شود کدام است ؟ جن

427- تعداد بتهای کعبه قبل از بعثت پیامبر چند بود ؟ 360 بت

428- سنگی آسمانی بر دیوار کعبه که بر اثر گناه مردم به تدریج سیاه شده است چه نام دارد ؟ حجر الأسوَد

429-درختی که در قرآن از آن با لفظ «مبارک» یاد شده است کدام است ؟ زیتون

430-  خداوند از کدام جنگ به عنوان «روز فُرقان» یاد کرده است ؟ بدر

431- پیامبر ، أصحاب خود را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ ستاره

432- با نظر در قرآن کدام موجود بی جان است که نفَس می کشد ؟ صبح

433- «أمّ القُری» ، مادر شهرها لقب کدام شهر إسلامی است ؟ مکّه

434- کدام سرزمین است که تنها یک بار آفتاب برآن تابیده است ؟ بستر نیل

435- روز مقدّس مسیحیان چه روزی است ؟ یکشنبه

436- نام أسب حضرت خالد بن ولید چه بود ؟ أشقر

437- نام سگ أصحاب کهف چه بود ؟ قطمیر

#بخون

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...