نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو قلبت را به من بده، من ریشه‌های تو را دریافته‌ام #شاملو #خانواده

نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو قلبت را به من بده، من ریشه‌های تو را دریافته‌ام #شاملو #خانواده

۲۶ مرداد 1398
204
پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می ...

پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند

۲۷ اردیبهشت 1398
204
نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده ... من ریشه‌های تو را دریافته‌ام ...!

نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده ... من ریشه‌های تو را دریافته‌ام ...!

۳ بهمن 1397
339
پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می ...

پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند

۲ آذر 1397
1K
پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می ...

پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند

۱۶ شهریور 1397
215
پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می ...

پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند

۹ اردیبهشت 1397
192
پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می ...

پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند.

۳۰ اردیبهشت 1396
218
‌خدا را قسم میدیم به بزرگترینها موسی را به ده فرمان مریم را به عیسی ایوب را به یوسف ابراهیم را به اسماعیل نیاکان را به اتش و مادر را به جان پدر قسم را ...

‌خدا را قسم میدیم به بزرگترینها موسی را به ده فرمان مریم را به عیسی ایوب را به یوسف ابراهیم را به اسماعیل نیاکان را به اتش و مادر را به جان پدر قسم را باید به عزیزترینها داد تا اثر کند حافظ را به شاخ نبات قسم دادن اشتباست ...

۲۲ اسفند 1395
228
پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می ...

پول،عشق را به نفرت نفرت را به عشق؛ فضیلت را به شرارت شرارت را به فضیلت خدمتکار را به ارباب ارباب را به خدمتکار حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند

۲۹ بهمن 1395
207
اینگونه دوستشان بداریم... دوست را به محبتش نه به کلامش. عاشق را به صبرش نه به ادعایش . مال را به برکتش نه به مقدارش . خانه را به آرامشش نه به اندازه اش. اتومبیل ...

اینگونه دوستشان بداریم... دوست را به محبتش نه به کلامش. عاشق را به صبرش نه به ادعایش . مال را به برکتش نه به مقدارش . خانه را به آرامشش نه به اندازه اش. اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش. غذا را به کیفیتش نه به کمیتش . درس ...

۱۹ خرداد 1394
266
مرد را به عقلش بنگر نه به ثروتش، زن را به وفایش نه به جمالش، دوست را به محبتش نه به کلامش، عاشق را به صبرش نه به ادعایش، مال را به برکتش نه به ...

مرد را به عقلش بنگر نه به ثروتش، زن را به وفایش نه به جمالش، دوست را به محبتش نه به کلامش، عاشق را به صبرش نه به ادعایش، مال را به برکتش نه به مقدارش، خانه را به آرامشش نه به بزرگي اش، سخن را به معنایش نه به ...

۲۷ شهریور 1393
252
اینگونه نگاه کنید : مرد را به عقلش نه به ثروتش... زن را به وفایش نه به جمالش...دوست را به محبتش نه به کلامش...عاشق را به صبرش نه به ادعایش...مال را به برکتش نه به ...

اینگونه نگاه کنید : مرد را به عقلش نه به ثروتش... زن را به وفایش نه به جمالش...دوست را به محبتش نه به کلامش...عاشق را به صبرش نه به ادعایش...مال را به برکتش نه به مقدارش...خانه را به آرامشش نه به اندازه اش... شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش... ...

۳۱ مرداد 1393
323
ميدوزم شادي را به غم، زياد را به كم، درخت را به ريشه، گاهي را به هميشه، ستاره را به آسمان، زمين را به كهكشان، كهنه را به نو و خودم را به تو...

ميدوزم شادي را به غم، زياد را به كم، درخت را به ريشه، گاهي را به هميشه، ستاره را به آسمان، زمين را به كهكشان، كهنه را به نو و خودم را به تو...

۳۱ مرداد 1393
202
مرد را به عقلش بنگر،نه به ثروتش زن را به وفایش،نه به جمالش دوست را به محبتش،نه به کلامش عاشق را به صبرش ،نه به ادعایش مال را به برکتش،نه به مقدارش خانه را به ...

مرد را به عقلش بنگر،نه به ثروتش زن را به وفایش،نه به جمالش دوست را به محبتش،نه به کلامش عاشق را به صبرش ،نه به ادعایش مال را به برکتش،نه به مقدارش خانه را به آرامشش،نه به بزرگیش شخص را به انسانیتش،نه به ظاهرش سخن را به معنایش،نه به گوینده ...

۹ تیر 1393
289
اینگونه نگاه کنیم............ مرد را به عقلش نه به ثروتش . زن را به وفایش نه به جمالش . دوست را به محبتش نه به کلامش . عاشق را به صبرش نه به ادعایش . ...

اینگونه نگاه کنیم............ مرد را به عقلش نه به ثروتش . زن را به وفایش نه به جمالش . دوست را به محبتش نه به کلامش . عاشق را به صبرش نه به ادعایش . مال را به برکتش نه به مقدارش . ...

۱۷ اسفند 1392
182
اینگونه باید دید. مرد را به عقلش نه به ثروتش. زن را به وفایش نه به جمالش . دوست را به محبتش نه به کلامش . عاشق را به صبرش نه به ادعایش . مال ...

اینگونه باید دید. مرد را به عقلش نه به ثروتش. زن را به وفایش نه به جمالش . دوست را به محبتش نه به کلامش . عاشق را به صبرش نه به ادعایش . مال را به برکتش نه به مقدارش . خانه را به آرامشش نه به اندازه اش ...

۲۰ بهمن 1392
223