نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#عکاسی

#عکاسی

۳۶ دقیقه پیش
522
#عکاسی

#عکاسی

۳۶ دقیقه پیش
502
#عکاسی

#عکاسی

۳۹ دقیقه پیش
518
#عکاسی

#عکاسی

۴۰ دقیقه پیش
518
#عکاسی

#عکاسی

۴۰ دقیقه پیش
510
#FANDOGHI

#FANDOGHI

۴۲ دقیقه پیش
494
#عکاسی

#عکاسی

۴۳ دقیقه پیش
559
#عکاسی

#عکاسی

۴۳ دقیقه پیش
550
#عکاسی

#عکاسی

۴۳ دقیقه پیش
565
#عکاسی

#عکاسی

۴۴ دقیقه پیش
542
#عکاسی

#عکاسی

۴۶ دقیقه پیش
545
#عکاسی

#عکاسی

۴۹ دقیقه پیش
523
#عکاسی

#عکاسی

۴۹ دقیقه پیش
523
سهراب سپهری چقدر زیبا گفت: ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ! ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ... ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ... ﻳﻜﻲ ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩﻱ... ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩﻱ... ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩﻱ... ...

سهراب سپهری چقدر زیبا گفت: ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ! ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ... ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ... ﻳﻜﻲ ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩﻱ... ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩﻱ... ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩﻱ... ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ... ﭼﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ... ﭼﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ... ...

۱ ساعت پیش
1K
دوست داشتن تو… بساط من است… هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️ #عشق_جاانم

دوست داشتن تو… بساط من است… هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️ #عشق_جاانم

۱ ساعت پیش
961
🌸🍃ارزش زندگی زمانی نمایان میشود که با داشته هایت احساس خوشبختی کنی معجزه این است که هر چه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی داراتر می شوی 🍃🌸

🌸🍃ارزش زندگی زمانی نمایان میشود که با داشته هایت احساس خوشبختی کنی معجزه این است که هر چه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی داراتر می شوی 🍃🌸

۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
2K
۲ ساعت پیش
2K
....

....

۲ ساعت پیش
1K