نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

✋😂😂😂

✋😂😂😂

۱ دقیقه پیش
74
تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

۷ دقیقه پیش
353
واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

۱۰ دقیقه پیش
465
۱۱ دقیقه پیش
615
۱۱ دقیقه پیش
636
کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

۱۲ دقیقه پیش
563
۱۲ دقیقه پیش
756
آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

۱۴ دقیقه پیش
741
کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

۱۶ دقیقه پیش
847
هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

۱۷ دقیقه پیش
877
۱۷ دقیقه پیش
889
۱۸ دقیقه پیش
910
۱۸ دقیقه پیش
964
۱۹ دقیقه پیش
965
میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

۱۹ دقیقه پیش
959
۱۹ دقیقه پیش
983
همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

۲۰ دقیقه پیش
1K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۶ دقیقه پیش
1K
۲۷ دقیقه پیش
1K