ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت۱۱۱ با صدای پدربزرگ از فکر بیرون اومدم. با همون جدیت و اخمی که جز ...

#پارت۱۱۱

با صدای پدربزرگ از فکر بیرون اومدم.

با همون جدیت و اخمی که جز اعضای جدا نشدی از صورتش بود، گفت: چرا شامت رو نمی‌خوری؟!

ـ آخه...آخه اشتها ندارم.

پدربزرگ ابرویی بالا انداخت، ترسیدم سوال پیچم کنه برای همین گفتم:
ـ دستتون درد نکنه، میرم تو اتاقم شب بخیر.

به سرعت از سالن خارج شدم و بالا رفتم.
روی تخت دراز کشیدم و به شهریار فکر کردم، به آینده‌ای که معلوم نبود قراره چی بشه.
از آیندم می‌ترسم، از اینکه به شهریار نرسم می‌ترسم.
خدایا کمکم کن!

***

فرزانه: جدی میگی؟

با ذوق گفتم:
ـ اره، وای نمی‌دونی چقدر خوشحالم.

فرزانه: دیدی درست گفتم، اون گیج بازیات همه مال عاشقیت بود، ای بسوزه پدر عاشقی!

با خنده گفتم:
ـ دیوونه!

فرزانه تو فکر رفت و گفت: اما نازگل پدربزرگت چی؟ شاهرخ چی؟ اونا نمی‌زارن.

با ناراحتی گفتم:
ـ می‌دونم، ولی زندگیه من دست پدربزرگم نیست که! این پدرمه که باید تصمیم بگیره.

فرزانه: آخه دیوونه تو که بهتر از هر کسی می‌دونی پدرت نمی‌تونه در برابر تصمیمات پدربزرگت وایسه! تصمیم گیرنده پدربزرگته!

شقیقم رو فشوردم و گفتم:
ـ می‌دونم، همهٔ اینا رو می‌دونم.

فرزانه: خودت رو اذیت نکن، هر چی قسمت باشه همون میشه.

ـ ولی فرزانه، من می‌ترسم، از آیندم می‌ترسم.

فرزانه: به خدا بسپارش خدا حواسش به بنده هاش هست.

نفسی عمیقی کشیدم.

ـ نمیای عمارت؟

فرزانه: نه دیگه باید برم، تا مراسم عقدم چیزی نمونده کلی کار دارم.

ـ کمک خواستی تعارف نکنی، ما دوستیم!

فرزانه: ممنون عزیزم.

با خداحافظی از فرزانه جدا شدم.

عصر اون روز بعد از خداحافظی از مهربان از آموزشگاه خارج شدم.
چشمم به شهریار افتاد که داشت به سمتم میومد.
هول کردم، چند روزی بود ندیده بودمش و دلم براش تنگ شده بود، حالا دیگه معنیه عشق رو بهتر می‌فهمیدم.

شهریار: سلام.

ـ سلام.

حس کردم کمی سر سنگین شده و کمی معذب!
شاید مهربان بهش گفت که تمام جریانات رو بهم گفته.

شهریار: عجله نداری؟

ـ برای چی؟

شهریار: منظورم اینه اگر بخوایم کمی حرف بزنیم وقت داری؟!

ـ اره.

شهریار: خب پس بریم یه جای خوب که بشه حرف زد.

همراه شهریار به یه قهوه خونه رفتیم.
با آوردن قهوه‌ها شهریار سرش رو پایین انداخت و به قهوه خیره شد.

شهریار: مهربان همه چیز رو برات گفت؟

نظر فراموش نشه 😍 😍 #کابوس‌آن‌شب‌مهتابی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...