نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

تو‌اکسیژن‌ریه‌های‌منی،‌دارم‌از‌نبود‌‌نفست‌میمیرم...

۳ دقیقه پیش
219
واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

واسه‌برگردوندن‌چیزی‌که‌مال‌توئه‌تردید‌نکن‌مخصوصا‌اگر‌قلبت‌باشه.

۶ دقیقه پیش
331
۷ دقیقه پیش
470
۸ دقیقه پیش
492
کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

کسیکه‌واقعا‌بخوادت‌هر روز تلاش میکنه،مجبور‌نیستی‌بهش‌یادآوری‌کنی...

۸ دقیقه پیش
438
۸ دقیقه پیش
577
آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

آدم‌ها‌به‌خاطر‌عجیبب‌ترین‌دلیل‌ها‌یا‌بعضی‌وقتا‌بدون‌هیچ‌دلیلی‌میرن...

۱۰ دقیقه پیش
618
کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

کامران جونم این عکس به تو گذاشتم عشقم دلم برات یه ذره شده کاشکی امشب اینجا بودی

۱۲ دقیقه پیش
725
هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

هیچوقت‌نمیتونی‌توضیح‌بدی‌خداحافظی‌کردن‌با‌کسی‌که‌عاشقشی‌چقد‌دردناکه:'(

۱۳ دقیقه پیش
758
۱۳ دقیقه پیش
770
۱۴ دقیقه پیش
791
۱۴ دقیقه پیش
840
۱۵ دقیقه پیش
846
میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

میتونم‌حس‌کنم‌داری‌فراموشم‌میکنی...

۱۵ دقیقه پیش
840
۱۵ دقیقه پیش
864
همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

همه‌مردم‌یکیو‌دارن‌که‌هیچوقت‌نمیاد...

۱۶ دقیقه پیش
902
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۲ دقیقه پیش
1K
۲۴ دقیقه پیش
1K
۲۴ دقیقه پیش
1K