ویژه کنید
عکس و تصویر #Doubles_of_love #دوراهی_عشق پارت سوم *آچا* نمیدونستم چرا هرچقدر بهم تعارف میکرد نمیتونستم نه بگم. حالا ...

#Doubles_of_love
#دوراهی_عشق

پارت سوم

*آچا*

نمیدونستم چرا هرچقدر بهم تعارف میکرد نمیتونستم نه بگم.
حالا حتماً با خودتون میگین چه دختر پرروییم ولی اگه خودتونم جای من بودین آرزو میکردین که اندازه من خودتونو کنترل کنید که لباشو نخورین ولی نمیتونستین ولی من اراده مو جمع کردم و خودمو نگه داشتم.
هر چقدر بیشتر زمان میگذشت من سست تر میشدم. اون هی لیوانو برام پر میکرد و من همشو تا آخرین قطرشو با نگاه کردن به چهره ی زیباش سرمیکشیدم. انصافاً دست مادرش دردنکنه همچین بچه ای زاییده... تو همین فکرا بودم که...
جین: میای بریم برقصیم
آچا( با حالت مستی): حتماً عشقم!!!
جین: عشقم؟؟؟
آچا: چیه؟؟؟ عش...قم...نمی...شی؟؟؟
پوزخندی زد. دستمو گرفت و بلندم کرد تا بریم وسط و برقصیم. رفتیم وسط تا جایی که انرژی داشتم رقصیدم. دیگه خسته شدم و امکان نداشت که منگ تر از این نباشم. حالم بهم خورد. رفتم دستشویی وقتی کارمو انجام دادم و اومدم بیرون دیدم که منتظرمه.
جین: خوبی؟؟؟
آچا: خوبم چیزم نیست...
جین: ولی اصلا خوب به نظر نمیرسی؟؟؟
آچا: من... من دیگه باید برم خونه...
اینو گفتم افتادم زمین...
منو برد و سوار ماشینش کرد.
آچا: مگه.. تووو. خونه...مارو میش...ناسییی؟؟؟
جین: نمیشماسم ولی تو توحالی نیستی که راه خونه رو نشونم بدی. نمیتونم اینجا ولت کنم مجبورن میبرمت...
دیگه بقیشو نشنیدم و ازحال رفتم...

^*^*^*^*^*^*^*

*تقریباً ۲ ساعت بعد...*

چشامو به زور باز کردم. هنوزم مست بودم.
آچا: اینجا کجاست؟؟؟ من اینجارو نمیشناسمممم... من... من...
میخواستم جیغ بزنم که با قرار گرفتن لب هایی رو لبام ساکت موندم...
جین: هییییسسسس...
آروم باش. اینجا خونه منه. چون تو حالت خوب نبود آوردمت اینجا. یادت نمیاد؟؟؟
کم کم یادم افتاد.
آچا: مننن... من... باید برم.
دوباره لبهاشو رو لبام گذاشت. لحظه به لحظه نزدیکتر میشد و کم کم چسبید بهم. لبهامو میمکید. نمیدونم چرا احساس خوبی بهم دست داد. منم همراهیش کردمو و دستامو دور کمرش لوله کردم. لحظه به لحظه به همدیگه نزدیکتر میشدیم‌.
جین: حاضری امشبو شروع کنیم؟؟؟
آچا: من خیلی وقته که شروع کردم...
وقتی این حرفمو شنید منو انداخت روی تخت.نفس کم میاوردم ولی نمیتونستم ازش جدا بشم. شروع کرد به درآوردن دامن مشکی کوتاه من و...

و ادامه دارد...😉

نظرتون چیه؟؟؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...