نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گویند که اگر عاشقان میل سفر کنند اندکی توشه بس ست برای بقایشان شاید کمی آب ونان نه هیچ کدام تنها فقط یه چیز برای التیام یه قطعه عکس سه در چهار یار #تهران #قطار ...

گویند که اگر عاشقان میل سفر کنند اندکی توشه بس ست برای بقایشان شاید کمی آب ونان نه هیچ کدام تنها فقط یه چیز برای التیام یه قطعه عکس سه در چهار یار #تهران #قطار #راه_آهن #سفر #کرونا #کرونا_را_شکست_میدهیم #iran #trian #railwaye #theran #trip #teravl #photo #tv #news #today #goodnight ...

۲ دقیقه پیش
105
۷ دقیقه پیش
321
❤

۸ دقیقه پیش
416
زندگیتو جوری بساز که داستانش ارزش گُفتنو داشته باشه... ♡

زندگیتو جوری بساز که داستانش ارزش گُفتنو داشته باشه... ♡

۸ دقیقه پیش
399
به دریایی گرفتارم که موجش عالمی دارد...!

به دریایی گرفتارم که موجش عالمی دارد...!

۹ دقیقه پیش
434
دلتنگی مثه نشتی گاز میمونه، نه صدایی داره نه بویی و نه هیچ رنگی اما آروم آروم میکُشتت..!

دلتنگی مثه نشتی گاز میمونه، نه صدایی داره نه بویی و نه هیچ رنگی اما آروم آروم میکُشتت..!

۱۰ دقیقه پیش
471
حقیقت حرفاییه که انبار شده تو دلمون و کلیدش گمشده...!

حقیقت حرفاییه که انبار شده تو دلمون و کلیدش گمشده...!

۱۰ دقیقه پیش
499
‏همیشه یادت باشه کی بدادت رسید وقتی هیچکس بهت کمک نکرد...! 🔖

‏همیشه یادت باشه کی بدادت رسید وقتی هیچکس بهت کمک نکرد...! 🔖

۱۱ دقیقه پیش
531
اقاااا کی ازمون قلمچی دارهههه... بیاد کمک =|||||

اقاااا کی ازمون قلمچی دارهههه... بیاد کمک =|||||

۱۱ دقیقه پیش
654
دوست داشتن آدمها از توجهشون پیداست بیخودی دنبال کلمات نگردید..!

دوست داشتن آدمها از توجهشون پیداست بیخودی دنبال کلمات نگردید..!

۱۲ دقیقه پیش
589
یک نفر باید باشد، که دلتنگی هایت را از چشم هایت بخواند. یک نفر باید باشد، که قطره اول نیامده در آغوشت بگیرد... که سه نقطه پایان جمله هایت را بداند... که بلدت باشد حتی ...

یک نفر باید باشد، که دلتنگی هایت را از چشم هایت بخواند. یک نفر باید باشد، که قطره اول نیامده در آغوشت بگیرد... که سه نقطه پایان جمله هایت را بداند... که بلدت باشد حتی بیشتر از خودت! یک نفر باید باشد که با بودنش، تمام نبودن ها را جبران ...

۱۳ دقیقه پیش
616
من فقط به یک نفر احتیاج دارم که هرگز از من دست نکشد #عاشقانه #عاشقانه

من فقط به یک نفر احتیاج دارم که هرگز از من دست نکشد #عاشقانه #عاشقانه

۱۳ دقیقه پیش
703
۱۸ دقیقه پیش
840
ᏆᎢ'Ꮪ ᎾKᎪY ᎢᎾ ᏟᎡY. ᎢᎻᎬ ᏚKY ᎠᎾᎬᏚ ᏆᎢ ᎢᎾᎾ. خوب گریه کن آسمان هم همین کار را می کند. 「 . . ♡ 」

ᏆᎢ'Ꮪ ᎾKᎪY ᎢᎾ ᏟᎡY. ᎢᎻᎬ ᏚKY ᎠᎾᎬᏚ ᏆᎢ ᎢᎾᎾ. خوب گریه کن آسمان هم همین کار را می کند. 「 . . ♡ 」

۱۹ دقیقه پیش
862
yoυ're тнe only reaѕon ғor тнe ѕмιle on мy ғace 🕊🌧 تو تنها دلیل لبخند رو صورت منی. 「 . . ♡ 」

yoυ're тнe only reaѕon ғor тнe ѕмιle on мy ғace 🕊🌧 تو تنها دلیل لبخند رو صورت منی. 「 . . ♡ 」

۲۰ دقیقه پیش
906
I miss the way you loved me :) دلم تنگ شده واسه جوری ک دوسم داشتی♡ 「 . . ♡ 」

I miss the way you loved me :) دلم تنگ شده واسه جوری ک دوسم داشتی♡ 「 . . ♡ 」

۲۰ دقیقه پیش
947
از اینکه حواست به من نیست دلم میگیره!🥀 「 . . ♡ 」

از اینکه حواست به من نیست دلم میگیره!🥀 「 . . ♡ 」

۲۱ دقیقه پیش
971
➖🌊⃤--Living was a lie; we stepped on earth in order to die. 🕊 زندگی دروغ بود، ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم. 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--Living was a lie; we stepped on earth in order to die. 🕊 زندگی دروغ بود، ما به زمین قدم گذاشتیم تا بمیریم. 「 . . ♡ 」

۲۲ دقیقه پیش
994
➖🌊⃤--вєíng thє ѕtrσngєѕt nαrcσtíc , ѕtíll thєrє'ѕ ѕσmєσnє tσ dєѕєrt чσu.‏ قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.🥀🌚 「 . . ♡ 」

➖🌊⃤--вєíng thє ѕtrσngєѕt nαrcσtíc , ѕtíll thєrє'ѕ ѕσmєσnє tσ dєѕєrt чσu.‏ قوی ترین مخدر هم باشی باز یکی پیدا میشه ترکت کنه.🥀🌚 「 . . ♡ 」

۲۲ دقیقه پیش
1K