نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

🚫🚫🚫⚠️⚠️⚠️

🚫🚫🚫⚠️⚠️⚠️

۸ دقیقه پیش
659
امروز در این بادیه‌ی تنهایی سخت می‌توان ساخت ؛ اما باید سوخت به جرم اینکه میخواهی درست باشی... #عکس_نوشته

امروز در این بادیه‌ی تنهایی سخت می‌توان ساخت ؛ اما باید سوخت به جرم اینکه میخواهی درست باشی... #عکس_نوشته

۱۴ دقیقه پیش
981
گاهے یڪے میگہ دوس دارتت اما مونده پات بہ زور هوس👑 #عکس_نوشته #جذاب #عاشقانه #لاشی_نباش_پسر #wallpaper

گاهے یڪے میگہ دوس دارتت اما مونده پات بہ زور هوس👑 #عکس_نوشته #جذاب #عاشقانه #لاشی_نباش_پسر #wallpaper

۱۶ دقیقه پیش
1K
از کامنت بیشتر از لایک خوشم میاد 😃

از کامنت بیشتر از لایک خوشم میاد 😃

۱۸ دقیقه پیش
1K
The world is ugly but you are beautiful to me.

The world is ugly but you are beautiful to me.

۱۹ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۲ دقیقه پیش
1K
I wanna live not just survive.

I wanna live not just survive.

۲۴ دقیقه پیش
1K
خدایا.... دلمان لک زده برای یک آغوش، یک لبخند، یک خیال تخت... دلمان لک زده برای یک زندگی آرام و معمولی... خدایا در آغوشمان بگیر که خسته‌ایم، خودت حال زمین را خوب کن. #عکس_نوشته

خدایا.... دلمان لک زده برای یک آغوش، یک لبخند، یک خیال تخت... دلمان لک زده برای یک زندگی آرام و معمولی... خدایا در آغوشمان بگیر که خسته‌ایم، خودت حال زمین را خوب کن. #عکس_نوشته

۲۵ دقیقه پیش
2K
۲۹ دقیقه پیش
2K
آجی ....... ممنونتم @PCY_BBH_J

آجی ....... ممنونتم @PCY_BBH_J

۳۶ دقیقه پیش
2K
سه عامل کشنده ؛: صمیمیت بیش از حد اعتماد بیش از حد انتظار بیش از حد 👌✌️

سه عامل کشنده ؛: صمیمیت بیش از حد اعتماد بیش از حد انتظار بیش از حد 👌✌️

۳۸ دقیقه پیش
2K
۴۱ دقیقه پیش
3K
۴۳ دقیقه پیش
3K
دُختر اَست دیڪَر .! تمآمِ اِحساسَش رآ بآ موهایَش نِشاݩ مےدَهد! حآلش ڪِه خوب بآشد .. #موهآیش_رآ_رهآ_میڪݩد :)🍃 غمڪَیݩ ڪه بآشَد .. #بآ_ڪش_دآرش_مےزݩد :)! عَصبانے ڪِه بآشد .. #محڪم_بآلاے_سر_خود_جمعݜ_مےڪݩد :)🌙 بآحوصِݪه ڪِه بآشد .. #بآ_نہایٺ_سݪیقه_مےبآفد_و_مےآراید ...

دُختر اَست دیڪَر .! تمآمِ اِحساسَش رآ بآ موهایَش نِشاݩ مےدَهد! حآلش ڪِه خوب بآشد .. #موهآیش_رآ_رهآ_میڪݩد :)🍃 غمڪَیݩ ڪه بآشَد .. #بآ_ڪش_دآرش_مےزݩد :)! عَصبانے ڪِه بآشد .. #محڪم_بآلاے_سر_خود_جمعݜ_مےڪݩد :)🌙 بآحوصِݪه ڪِه بآشد .. #بآ_نہایٺ_سݪیقه_مےبآفد_و_مےآراید :)! امّا دݪش ڪِه بشڪنَد اوݪیݩ چیزے #ڪه_اضآفیسٺ_موهآیش_هستݩد!◦💔 #عکس #نوشته #غمگین #دخترونه #احساسی

۴۳ دقیقه پیش
3K
😍

😍

۴۴ دقیقه پیش
3K
۴۴ دقیقه پیش
3K
۴۴ دقیقه پیش
3K
۴۴ دقیقه پیش
3K
۴۵ دقیقه پیش
3K