نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۴۲ ثانیه پیش
15
انسان پدیده ایی غریب است:بع فتح هیمالیا میرود بع کشف اقیانوس ارام دست میابد،بع ماه و مریخ سفرمی کند تنها یک سرزمین است کع هرگز تلاش نمی کندان راکشف کند و آن دنیای درونی وجود ...

انسان پدیده ایی غریب است:بع فتح هیمالیا میرود بع کشف اقیانوس ارام دست میابد،بع ماه و مریخ سفرمی کند تنها یک سرزمین است کع هرگز تلاش نمی کندان راکشف کند و آن دنیای درونی وجود خود است....!

۴ دقیقه پیش
99
همه حضوری بزنید 😂

همه حضوری بزنید 😂

۸ دقیقه پیش
202
باید #چیزی باشد که #پابندت کند که در گوش ات بخواند؛ #نرو ! آدم #یک.سال با دیوار هم حرف بزند #پنجره‌وار دوستش خواهد داشت ... 🌻🍂 #قسمت.این.بود.تا.آنسوی.آسمان.ها.برود #من.به.سودایش.یک.مرغ.مهاجر.باشم..... #نسیم🍂

باید #چیزی باشد که #پابندت کند که در گوش ات بخواند؛ #نرو ! آدم #یک.سال با دیوار هم حرف بزند #پنجره‌وار دوستش خواهد داشت ... 🌻🍂 #قسمت.این.بود.تا.آنسوی.آسمان.ها.برود #من.به.سودایش.یک.مرغ.مهاجر.باشم..... #نسیم🍂

۸ دقیقه پیش
227
#pic #text #love

#pic #text #love

۱۰ دقیقه پیش
254
#pic #dark #Angel

#pic #dark #Angel

۱۳ دقیقه پیش
320
#جذاب #عاشقانه

#جذاب #عاشقانه

۱۴ دقیقه پیش
334
@bad_girl Flw she bre bla🧡

@bad_girl Flw she bre bla🧡

۱۵ دقیقه پیش
374
سر بزنید رمان های خیلی خوبی داره❤

سر بزنید رمان های خیلی خوبی داره❤

۲۱ دقیقه پیش
580
۲۲ دقیقه پیش
523
😏😏😏😏😏😏

😏😏😏😏😏😏

۲۳ دقیقه پیش
544
#مخاطب خاص 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

#مخاطب خاص 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

۲۳ دقیقه پیش
543
⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰

⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰

۲۴ دقیقه پیش
545
‏یه دیوونه رو هیشکی نمیتونه آروم کنه جز اونی که دیوونه‌ش کرده!

‏یه دیوونه رو هیشکی نمیتونه آروم کنه جز اونی که دیوونه‌ش کرده!

۲۶ دقیقه پیش
633
#مخاطب خاص🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

#مخاطب خاص🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

۳۱ دقیقه پیش
646
#مخاطب خاص 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

#مخاطب خاص 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

۳۲ دقیقه پیش
643
[ـآدمـ تـو فـآضِلابـ باشهـ تو فـآز لـآو نباشِهـ]

[ـآدمـ تـو فـآضِلابـ باشهـ تو فـآز لـآو نباشِهـ]

۳۲ دقیقه پیش
677
#مخاطب خاص😏😏😏😏

#مخاطب خاص😏😏😏😏

۳۳ دقیقه پیش
667
می #جذاب

می #جذاب

۳۴ دقیقه پیش
729