ویژه کنید
عکس و تصویر سناریو ی اسمات از جیکوک پارت دوم -کوک لبخند کمرنگی زد و اینسری این کوکی ...

سناریو ی اسمات از جیکوک
پارت دوم
-کوک لبخند کمرنگی زد و اینسری این کوکی بود که بوسه ی هاتشونو شروع میکرد
زبونشو جای جای دهن جیمین میچرخوند و مزش میکرد
جیمین اما بیکار نموند و همینطور ک از بوسشون لذت میبرد
دستشو سمت شلوار کوکی برد و از روی شلوار دیک تقریبا سفت شده ی ددیشو لمس کرد ک باعث شد کوکی هیسی بکشه و لب پایینو جیمینو گاز بگیره
ناله ی جیمین تو دهن کوک خفه شد و اروم از هم جدا شدن

-تمومش کن... برو. ..

جیمین پوزخندی زد و شلوار کوکیو تا زانوش پایین کشید
از روی پاهای عضله ای و سفید کوک پایین اومد و رو زانوهاش نشست
از روی باکسر دیک کوکیو بوسید و بعد از شر اونم خلاص شد
کلاهک دیکشو برد تو دهنش و خیسش کرد

-عااحح.. لنتیی.. ممم

خنده ی شیطونی کرد و یکدفعه کل دیک ددیشو داخل دهنش برد و ماهرانه براش ساک میزد
کوکی ک توان مقابله با اینهمه لذتو نداشت دستاشو تو موهای جیمین فرو کرد و اروم چنگشون میزد و ناله میکرد..
میتونست قسم بخوره ک هیچکس مثه پارک جیمین نمیتونه براش لذت بخش تر باشه

جیمین ک متوجه شد کوک نزدیکه سرشو عقب برد و بلند شد
کوکی که از این کارش تعجب کرده بود و از طرفی بی قرار بود سوالی نگاش کرد
-چی.. چیشد.. پس..
+ادامش با خودت
چشمکی ب کوک زد و منتظر عکس العملش شد..

کوکیم وقتو هدر نداد
جیمینو سمت خودش کشید و در کسری از ثانیه لختش کرد
کاراش باعث شده بود جیمین خندش بگیره اما خوب میدونست اگ بخنده بعدا تا 1هفته توان راه رفتن نداره

کوک جیمینو رو پاهاش نشوند و لباشو ب بازی گرفت
محکم لباشو مک میزد و تا مطمئن نمیشد ک قراره حسابی کبود شن دست بردار نبود
دوتا از انگشتاشو تو دهن جیمین کرد و ازش خواست ساکشون بزنه
بعد اینکه حسابی خیس شدن
انگشاشو سمت ورودی خشک و تنگ جیمین برد و هردوتا شو واردش کرد ک جیمین از درد ناله کرد و ب سمت بالا رفت
کوکی سرشو تو گردن جیمین برد و مک های محکمی میزد و بعد روشونو لیس میزد
همین ک حس کرد جیمین امادست انگشتاشو بیرون کشید ک جیمین نفس راحتی کشید
دستاشو دو طرف صورت جیمین گذاست و گفت:
-بشین روش بیبی
+چرا.. چرا اینقدر کلفتی..
کوکی خندید و لباشو اروم ب لبای جیمین رسوند

جیمین دیک ددیو تو دستش گرفت و سعی کرد روش بشینه ولی هرچقدر تلاش میکرد کامل داخلش نمیرفت.
نظر:؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...