ویژه کنید
عکس و تصویر چهآر‌سال‌پیش‌اَز‌یکی‌خوشَم‌میومد‌ولی‌اون‌حَتی‌نگامم‌نمیکَرد.دیروز‌اومَد‌بهم‌گفت‌اَزم‌خوشش‌میآدو‌میخواد‌ک‌‌با‌مَن‌باشه.فقط‌خندیدم‌.اولاش‌عاشق‌گوشی‌لَمسی‌بودم‌اما‌الان‌بهترینشو‌دارَم‌واسم‌مهم‌نی.سه‌سال‌پیش‌آرزوم‌بود‌بتونَم‌بعد‌از‌تاریکی‌هوا‌بیرون‌باشم‌اماالآن‌اینقَدر‌بیرون‌خونه‌رَفتم‌ک‌خونه‌رو‌ب‌هَمه‌جا‌تَرجیح‌میدَم! خواستَم‌بگم‌آدمآ‌ی‌چیزاییو‌ب‌تایمش‌میخوان؛اَزتایمش‌ک‌بگذَره‌صد‌تا‌بهتَرشم‌بدی‌جوابی‌نیست=] HBD mý łove:)♡ #jennie

چهآر‌سال‌پیش‌اَز‌یکی‌خوشَم‌میومد‌ولی‌اون‌حَتی‌نگامم‌نمیکَرد.دیروز‌اومَد‌بهم‌گفت‌اَزم‌خوشش‌میآدو‌میخواد‌ک‌‌با‌مَن‌باشه.فقط‌خندیدم‌.اولاش‌عاشق‌گوشی‌لَمسی‌بودم‌اما‌الان‌بهترینشو‌دارَم‌واسم‌مهم‌نی.سه‌سال‌پیش‌آرزوم‌بود‌بتونَم‌بعد‌از‌تاریکی‌هوا‌بیرون‌باشم‌اماالآن‌اینقَدر‌بیرون‌خونه‌رَفتم‌ک‌خونه‌رو‌ب‌هَمه‌جا‌تَرجیح‌میدَم!
خواستَم‌بگم‌آدمآ‌ی‌چیزاییو‌ب‌تایمش‌میخوان؛اَزتایمش‌ک‌بگذَره‌صد‌تا‌بهتَرشم‌بدی‌جوابی‌نیست=]

HBD mý łove:)♡ #jennie

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...