ویژه کنید
عکس و تصویر #Neighbors بهم خیره شده بود،نه اینکه جذبم شده باشه ها! با تنفر و عصبانیت نگام ...

#Neighbors

بهم خیره شده بود،نه اینکه جذبم شده باشه ها! با تنفر و عصبانیت نگام میکرد. سرمو تکون دادمو گفتم"ها؟چیه؟ادم ندیدی؟" عصابش خورد شد و پاشو به زمین کوبید"اره ادم احمقی مث تو ندیده بودم!" حرصم داشت درمیومد"ببین کوچولو،نمیدونم از کی تا حالا اینقدر شاخ شدی!اما هرچی باشی نمیتونی جلو من اینطوری صحبت کنی" پوزخندی زد و گفت"به من میگی کوچولو؟ اگه من کوچولوعم تو چی جئون سویون؟" چشم غره ای بهش رفتم و تا خواستم چیزی لگم گفت"و در ضمن،دیگه حرف نزن باشه؟ بهتره یادت بمونه اونی که هردومونو انداخت تو دردسر تو بودی!" "میخواستی منو مقصر بچه بازیات نکنی تا منم کاریت نداشته باشم" "یبار تلافی کردی بس نبود؟" "خوبه داری قبول میکنی یکاری کردی که تلافی کنم!"
*فلش بک*
داشتم تو سالن راه میرفتمو با مینی چت میکردم که یهو یکی خورد بهم و افتادم زمین"هوی!چشم نداری؟" نگاش کردم....سهون بود! حالم از این بچه سوسول بهم میخوره!فقط بخاطر پول مامان باباش اینقدر کشیدنش بالا! "باشه بابا،خودتو کشتی!" "ببینم چی گفتی؟" "چیه؟نکنه ازم توقع داری ازت بترسم؟" بلند شدم و خواستم گوشیمو بردارم که دیدم شکسته! داد زدم "ببین با گوشیم چیکار کردی!" نگاش افتاد به گوشیم و پوکر گفت"خب؟" "خب؟!؟ زدی گوشیمو شکوندی بعد خب؟؟؟" "من شکوندم؟!؟ تو خودت افتادی" "و دلیل افتادن من کی بود؟ تو! چطور میتونی اینقدر پررو باشی؟" یهو زنگ خورد و سهون با پوزخند بهم گفت "بای بازنده" اون به من گفت بازنده؟تلافیشو سرش میارم!
زنگ تفریح دوم:
بطری ابو برداشتم و رفتم سمت کلاس '213' تمام کیفارو چک کردم و اسم روی دفترشونو خوندم و بلاخره رسیدم به میز اخر ردیف وسط'اوه سهون' پوزخند زدم و گفتم"حالا میفهمیم بازنده کیه اوه سهون"
'سهون'
بعد زنگ نهار برگشتم سر کلاس. چیزی نشد که معلم رسید."هفته ی پیش بهتون گفتم انشاء در مورد ارتباط ادم ها و طبیعت بنویسین،همه اوردن؟" نصف کلاس گفتن 'نه' و همین باعث شد معلم لبخند مسخره ای بزنه و بگه"نمره ی ادبیات ترمتون رو همین حالا میدم" منم خوشحال کیفمو باز کردم چون انشاء رو اورده بودم،دست کردم تو کیفم و بعد حس کردم که کیفم نم شده!اما من که اب نیاورده بودم! با عجله کیفمو رو میز خالی کردم و دیدم کل دفترام له شده و نم شدن!
دفتر انشامو باز کردم و یه ورق ازش بیرون زد(حالا کی بازندس اوه سهون؟) اون دختر!!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...