ویژه کنید
عکس و تصویر آن قدرنگذاشتی ببوسمت که #بوسه راهم #ممنوع کردند. حالا #نفس هامان هم به شماره افتاده،مثل ...

آن قدرنگذاشتی ببوسمت که #بوسه راهم #ممنوع کردند.
حالا #نفس هامان هم به شماره افتاده،مثل #عشق سال های #وبا... #لعنت به #تو،لعنت به #من،لعنت به همه ما
بخاطر همه بوسه هایی که ازهم دریغ کردیم!
اگرزنده ماندی ازطرف من به تمام مردم دنیابگو تامیتوانیدهمدیگرراببوسید.
نسل ماهمه مردنددرعصریخبندان.
عصری که بوسیدن حکمِ جام شوکران راداشت وچکاندن ماشه در دهان خویش...
به همه دنیابگو مارا نامهربانی هاکشت؛نه #جنگ های سلیبی نه #طاعون و #سل...

گابریل گارسیامارکز

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...