نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#داستان_های_شاهنامه #کیخسرو سپاه ایران در پی شکست نزد کیخسرو بازگشتند.خسرو طوس را از دربار بیرون راندبزرگان ایران به نزد رستم شدند و او را میانجی قرار دادند باشد انها به رستم گفتند که کسی قصد ...

#داستان_های_شاهنامه #کیخسرو سپاه ایران در پی شکست نزد کیخسرو بازگشتند.خسرو طوس را از دربار بیرون راندبزرگان ایران به نزد رستم شدند و او را میانجی قرار دادند باشد انها به رستم گفتند که کسی قصد کشتن فرود نداشت اما اقتضا جنگ همین است رستم نزد خسرو رفت وشاه پذیرفت و ...

۱ هفته پیش
69K
#داستان_های_شاهنامه #کیخسرو وقتی کیخسرو نزد کاووس رسید شاه بسیار شاد شد و به استقبالش رفت گفت : هرچه دارم از آن توست . تمام پهلوانان به خدمت خسرو گردن نهادند به جز طوس . گودرز ...

#داستان_های_شاهنامه #کیخسرو وقتی کیخسرو نزد کاووس رسید شاه بسیار شاد شد و به استقبالش رفت گفت : هرچه دارم از آن توست . تمام پهلوانان به خدمت خسرو گردن نهادند به جز طوس . گودرز عصبانی شد و گیو را نزد طوس فرستاد و گفت به او بگو . چرا ...

۳ هفته پیش
41K
#داستان های _شاهنامه #کیخسرو افزاسیاب به پیران گفت که پسر سیاوش را باید کشت پیران گفت: کشتن او درست نیست و به زیان توران است اورابه ختن میبرم روزی گیو به بیشه ای رفت و ...

#داستان های _شاهنامه #کیخسرو افزاسیاب به پیران گفت که پسر سیاوش را باید کشت پیران گفت: کشتن او درست نیست و به زیان توران است اورابه ختن میبرم روزی گیو به بیشه ای رفت و از اسب پیاده شد چشمه ای دید و در کنار چشمه پسر بلند بالایی نشسته ...

۳ هفته پیش
94K
#داستان_های_شاهنامه #کیخسرو همه نامداران شاه را نفرین کردند پس نزد پیران روفتن وبه او گفتن زودتر بشتاب که فرنگیس در خطر است . پیران فرنگیس را دید که بیهوش است و او را میزنند .سپس ...

#داستان_های_شاهنامه #کیخسرو همه نامداران شاه را نفرین کردند پس نزد پیران روفتن وبه او گفتن زودتر بشتاب که فرنگیس در خطر است . پیران فرنگیس را دید که بیهوش است و او را میزنند .سپس نزد افراسیاب رفت و به او گفت: شاها چرا چنین کردی ؟حالا به فرزندت هم ...

۳ هفته پیش
83K
#داستانهای_شاهنامه #سیاوش به افراسیاب خبر رسید که سپاه ایران به فرماندهی سیاوش و رستم آمد جنگ سختی درگرفت‌یک نیمه شب که همه در خواب بودند ناگهان خروشی از سرای افراسیاب برخاست گرسیوز نزد افراسیاب رفت ...

#داستانهای_شاهنامه #سیاوش به افراسیاب خبر رسید که سپاه ایران به فرماندهی سیاوش و رستم آمد جنگ سختی درگرفت‌یک نیمه شب که همه در خواب بودند ناگهان خروشی از سرای افراسیاب برخاست گرسیوز نزد افراسیاب رفت افراسیاب گفت :در خواب بیابانی پر از مار دیدم و زمین پراز گرد و خاک ...

۲ آبان 1398
48K
#داستان های شاهنامه #سیاوش (یک سال از بودن سیاوش نزد افرسیاب گذشت دراین مدت سیاوش درشکار سوار کاری ومبازه های دیگر ازهمه تورنیان برتر بودوباعث ستایش شاه شد که همیشه شاه بااودرد دل میکرد نه ...

#داستان های شاهنامه #سیاوش (یک سال از بودن سیاوش نزد افرسیاب گذشت دراین مدت سیاوش درشکار سوار کاری ومبازه های دیگر ازهمه تورنیان برتر بودوباعث ستایش شاه شد که همیشه شاه بااودرد دل میکرد نه برادرش چون طولانی است عبور میکنم) روزی پیران به سیاوش پیشنهاد داد که ازدواج کند ...

۲ آبان 1398
75K
#داستانهای_شاهنامه . کاووس به لشکریان گفت : دیگر از کشتن دست بکشید سپس به رستم گفت :باید مرد دانایی یافت که نزد سالار مازندران رود و او را روشن کند .پس وفرهاد را فرستاد تا ...

#داستانهای_شاهنامه . کاووس به لشکریان گفت : دیگر از کشتن دست بکشید سپس به رستم گفت :باید مرد دانایی یافت که نزد سالار مازندران رود و او را روشن کند .پس وفرهاد را فرستاد تا نامه را به او برساند .وقتی شاه مازندران فهمید که فرهاد از طرف کاووس آمده ...

۱۹ مهر 1398
89K
#داستانهای_شاهنامه #پادشاهی کی کاووس پادشاهی کی کاووس صدوپنجاه سال بود . پس از اینکه او بر تخت نشست و تمام مردم را گوش به فرمان خود دید به خود مغرور شد وچنین گفت: الان زمان ...

#داستانهای_شاهنامه #پادشاهی کی کاووس پادشاهی کی کاووس صدوپنجاه سال بود . پس از اینکه او بر تخت نشست و تمام مردم را گوش به فرمان خود دید به خود مغرور شد وچنین گفت: الان زمان باده نوشی است . له کی کاووس خبر می رسه که از مازندران رامشگری آمده ...

۱۲ مهر 1398
106K
#داستانهای_شاهنامه #پادشاهی کیقباد پادشاهی او صد سال بود .و‌سپاهی گرد آورده و تا جنگ ترکان برود . پس ایرانیان آماده جنگ شدند .دریک سو مهراب گستهم در قلب قارن و در ته سپاه کشواد بود ...

#داستانهای_شاهنامه #پادشاهی کیقباد پادشاهی او صد سال بود .و‌سپاهی گرد آورده و تا جنگ ترکان برود . پس ایرانیان آماده جنگ شدند .دریک سو مهراب گستهم در قلب قارن و در ته سپاه کشواد بود و در پیشاپیش سپاه رستم و پشت او پهلوانان دیگر و پشت آنها زال با ...

۱۰ مهر 1398
55K
#داستانهای_شاهنامه رخش زال هرچه گله در زابلستان بود حاضر کرد و از رستم خواست تا انتخاب کند اسبانی آوردند و در آن میان مادیانی بود پاهایی کوتاه و گوشهایی چون خنجر آبدار و با یال ...

#داستانهای_شاهنامه رخش زال هرچه گله در زابلستان بود حاضر کرد و از رستم خواست تا انتخاب کند اسبانی آوردند و در آن میان مادیانی بود پاهایی کوتاه و گوشهایی چون خنجر آبدار و با یال فراوان . او کره ای زاده بود با چشمانی سیاه با تنی پرنگار و با ...

۱۰ مهر 1398
69K
#داستانهای_شاهنامه #پادشاهی زو و گرشاب # پس از کشته شدن نوذر بدست افراسیاب توس و گستهم نزد زال به زابل رفتند. . شبی زال با بزرگان و دلیران ایران در کار افراسیاب رای میزدند. زال ...

#داستانهای_شاهنامه #پادشاهی زو و گرشاب # پس از کشته شدن نوذر بدست افراسیاب توس و گستهم نزد زال به زابل رفتند. . شبی زال با بزرگان و دلیران ایران در کار افراسیاب رای میزدند. زال گفت که هر چند پیروزی نبرد به جنگ آزمائی پهلوانان باز بسته است اما لشکر ...

۷ مهر 1398
40K
#داستانهای - شاهنامه سپاه افراسیاب در زابلستان سپاهی افراسیاب به سرداری «شماساس» و «خزروان» رهسپار زابلستان کرده بود .زال آئین سوگواری پدر بجا میاورد و کارها به دست مهراب، ، سپرده بود. مهراب مردی خردمند ...

#داستانهای - شاهنامه سپاه افراسیاب در زابلستان سپاهی افراسیاب به سرداری «شماساس» و «خزروان» رهسپار زابلستان کرده بود .زال آئین سوگواری پدر بجا میاورد و کارها به دست مهراب، ، سپرده بود. مهراب مردی خردمند بود. پیکی با زر نزد شماساس فرستاد و پیام داد که «افراسیاب شاه توران جاویدان ...

۵ مهر 1398
62K
#داستانهای_شاهنامه #زال # سام تا فرزند خود را دید اشک از دیدگانش سرازیر شد وسیمرغ را ستود سام به فرزند خود می گفت که من شایسته هر سرزنشی هستم مرا ببخش ولی از این پس ...

#داستانهای_شاهنامه #زال # سام تا فرزند خود را دید اشک از دیدگانش سرازیر شد وسیمرغ را ستود سام به فرزند خود می گفت که من شایسته هر سرزنشی هستم مرا ببخش ولی از این پس نمی گذارم به تو گزندی برسد برایش قبای پهلوانی آورد نام زال زر را گزید. ...

۲۵ شهریور 1398
80K
قسمت ۱۴ جنگ منوچهر باسلم وتور فریدون به پرورش منوچهر پرداخت و از همه هنرهایی که آموخته بود به او یاد داد.و پهلوانان را جمع کرد و آنها را سوگند داد تا با منوچهر باشند ...

قسمت ۱۴ جنگ منوچهر باسلم وتور فریدون به پرورش منوچهر پرداخت و از همه هنرهایی که آموخته بود به او یاد داد.و پهلوانان را جمع کرد و آنها را سوگند داد تا با منوچهر باشند و سپهداری چون قارن، پهلوانانی چون گرشاسب، سام، نریمان، قباد، کشواد و دیگران در کنار ...

۲۱ شهریور 1398
70K
#داستانهای_شاهنامه قسمت_دهم پادشاهی فریدون فریدون اول مهرماه کلاه کیانی را بر سر گذاشت، گویی همه بدی ها از جهان زدوده شده بودند. فرزانگان و هنرمندان و دانشمندان خوشحال بودند چون توانسته بودند جایگاه خود را ...

#داستانهای_شاهنامه قسمت_دهم پادشاهی فریدون فریدون اول مهرماه کلاه کیانی را بر سر گذاشت، گویی همه بدی ها از جهان زدوده شده بودند. فرزانگان و هنرمندان و دانشمندان خوشحال بودند چون توانسته بودند جایگاه خود را به دست آورند و خداپرستی آیین مردم شد.فریدون در همه دوران پادشاهی خود به مردم ...

۱۵ شهریور 1398
82K
#داستانهای_شاهنامه #قسمت_هفتم داستان ضحاک با کاوه ی آهنگر روزگار ضحاک چنان شده بود که شب و روز نام فریدون را بر زبان می آورد و از ترس گرز او، دلش پر از بیم بود. چنان ...

#داستانهای_شاهنامه #قسمت_هفتم داستان ضحاک با کاوه ی آهنگر روزگار ضحاک چنان شده بود که شب و روز نام فریدون را بر زبان می آورد و از ترس گرز او، دلش پر از بیم بود. چنان که یک روز بر تخت عاج نشست و تاج فیروزه را بر سر نهاد و ...

۱۲ شهریور 1398
153K
#فضیلت_ام_البنین_علیه_سلام ☑ ️ حضرت ام البنین سلام الله علیها ، زنی از تبار دلیران ▪ ️نام وی فاطمه ▪ ️ فرزند حزام بن خالد ▪ ️از قبیله کلاب است. 🔹 او از زنان صدر اسلام، ...

#فضیلت_ام_البنین_علیه_سلام ☑ ️ حضرت ام البنین سلام الله علیها ، زنی از تبار دلیران ▪ ️نام وی فاطمه ▪ ️ فرزند حزام بن خالد ▪ ️از قبیله کلاب است. 🔹 او از زنان صدر اسلام، ادیب و شاعری فصیح است. ✔ ️ ایشان از خانواده ای ریشه دار و دلاور ...

۳۰ بهمن 1397
46K
تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و ...

تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و تازه اینکه متعارف برای جهان نباشید (ما استحاله شده و استحمار شده نظام نوین جهانی ...

۲۰ آذر 1397
970K
تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و ...

تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و کارها حاکم است) این عقلانیت آنهم عقل معرفت است که حاکم و قاضی بر مسائل کلی است می باشد. وتازه منتزع باشید و تازه اینکه متعارف برای جهان نباشید (ما استحاله شده و استحمار شده نظام نوین جهانی ...

۱۶ آذر 1397
852K
ویژه نامه 7 آبان آرامگاه کوروش کبیر جاودانگی، حقیقت یا افسانه، آرمان و آرزویی است که در ذات و نهاد انسان از برای همیشه وجود داشته است. از زمانی که بشر پای در وادی فانی ...

ویژه نامه 7 آبان آرامگاه کوروش کبیر جاودانگی، حقیقت یا افسانه، آرمان و آرزویی است که در ذات و نهاد انسان از برای همیشه وجود داشته است. از زمانی که بشر پای در وادی فانی دنیا می گذارد، به هر نحوی، آگاهانه یا به ناگاه به دنبال جاودانگی و زندگی ...

۷ آبان 1397
847K