نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دو کلوم حرف حساب با خواهران #چادری...☺ ️ ▫ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یابا کسایی بود که اصلا با حجاب آشنایی نداشتن... 🏵 اماحالامیخوام خیلی دوستانه اما یه کم ...

دو کلوم حرف حساب با خواهران #چادری...☺ ️ ▫ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یابا کسایی بود که اصلا با حجاب آشنایی نداشتن... 🏵 اماحالامیخوام خیلی دوستانه اما یه کم رک وبی پرده باخودم و باامثال خودم حرف بزنم... بله... با#چادری ها و#محجبه ها.. آخه ...

۲۹ آبان 1397
16K
#nonojojo وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ↝وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ↝وَقتے⇜ داغونَمــ ↝وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ↝داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ↝✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون⇇دُختَرَم⇉✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون⇇دُختَرَم⇉✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون⇇دُختَرم⇉✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون⇇دُختَرَم⇉✘نمیتونَم ...

#nonojojo وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ↝وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ↝وَقتے⇜ داغونَمــ ↝وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ↝داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ↝✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون⇇دُختَرَم⇉✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون⇇دُختَرَم⇉✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون⇇دُختَرم⇉✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون⇇دُختَرَم⇉✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ چون⇇دُختَرَم⇉فَقَط میتونم یَواشَڪـے◣ تو اتاقَمــ ◥◣ گریہ ڪـُنَمــ ◥◣ بِشڪـََنمــ ◥◣ بُغض ...

۲۹ شهریور 1397
16K
دو کلوم حرف حساب با خواهران #چادری...☺ ️ ▫ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یابا کسایی بود که اصلا با حجاب آشنایی نداشتن... 🏵 اماحالامیخوام خیلی دوستانه اما یه کم ...

دو کلوم حرف حساب با خواهران #چادری...☺ ️ ▫ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یابا کسایی بود که اصلا با حجاب آشنایی نداشتن... 🏵 اماحالامیخوام خیلی دوستانه اما یه کم رک وبی پرده باخودم و باامثال خودم حرف بزنم... بله... با#چادری ها و#محجبه ها.. آخه ...

۲۹ مرداد 1397
13K
وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے ...

وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون ⇇دُختَرم⇉ ✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ ...

۱ تیر 1397
6K
وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون دُختَرَم⇉ نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون دُختَرَم⇉ نمیتونَم با هَر ڪـَسے ...

وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون دُختَرَم⇉ نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون دُختَرَم⇉ نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون دُختَرم⇉ بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون دُختَرَم⇉ نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ ...

۲۹ مهر 1396
13K
یادمه یه بار وسطِ جمعیت داشتم براش آهنگ میخوندم، یَــواش قِر میداد و تاب میداد به تَنِش که داغِ داغ بود از مستی... اصن دیوونهْ اونقدر مست بود که تاریک روشن حالیش نبود میپرید هِی ...

یادمه یه بار وسطِ جمعیت داشتم براش آهنگ میخوندم، یَــواش قِر میداد و تاب میداد به تَنِش که داغِ داغ بود از مستی... اصن دیوونهْ اونقدر مست بود که تاریک روشن حالیش نبود میپرید هِی ماچ مینداخت روی دستا و گونه های من... لا به لای آآآآآواز بهش گفتم "دوستت ...

۲۵ مرداد 1396
8K
وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم ...

وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون ⇇دُختَرم⇉ ✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ چون ⇇دُختَرَم⇉ فَقَط ...

۸ مرداد 1396
8K
وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے ...

وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون ⇇دُختَرم⇉ ✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ ...

۲۶ تیر 1396
2K
توی قصابی بودم که یه پیرزن اومد تو و یه گوشه وایستاد … یک آقای خوش تیپی هم اومد تو گفت : ابرام اقا قربون دستت پنج کیلو فیله گوساله بکش عجله دارم آقای قصاب ...

توی قصابی بودم که یه پیرزن اومد تو و یه گوشه وایستاد … یک آقای خوش تیپی هم اومد تو گفت : ابرام اقا قربون دستت پنج کیلو فیله گوساله بکش عجله دارم آقای قصاب شروع کرد به بریدن فیله و جدا کردن اضافه هاش … همینجور که داشت کارشو ...

۲۰ خرداد 1396
2K
#تابستون_کوتاهه دوباره کنار آب، زیرِ ستاره هاییم خوشحال از اینکه تو بهترین ۳ ماهه سالیم ، تنها مشکل این که تحت فشار خوابیم همه چی عالیه ولی اگه بذاره پاییز چرا میره جلو عقربه هی ...

#تابستون_کوتاهه دوباره کنار آب، زیرِ ستاره هاییم خوشحال از اینکه تو بهترین ۳ ماهه سالیم ، تنها مشکل این که تحت فشار خوابیم همه چی عالیه ولی اگه بذاره پاییز چرا میره جلو عقربه هی متنفرم از ته دل من از اولِ مهر میخوام مست شم بکنم خدا رو نگاه ...

۱ فروردین 1396
55K
نخونده لایک نکنید دو کلوم حرف حساب با #چادری ها...☺ ️ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یاباکسایی بودکه به حجاب یا چادرعلاقه داشتن اما اطلاعاتشون ازحجاب کم بود و یاباکسایی ...

نخونده لایک نکنید دو کلوم حرف حساب با #چادری ها...☺ ️ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یاباکسایی بودکه به حجاب یا چادرعلاقه داشتن اما اطلاعاتشون ازحجاب کم بود و یاباکسایی که اصلا باحجاب آشنایی نداشتن... اماحالامیخوام خیلی دوستانه اما یه کم رک وبی پرده باخودم ...

۱۲ آذر 1395
9K
وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے ...

وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون ⇇دُختَرم⇉ ✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ ...

۱۳ آبان 1395
3K
↶ﯾِﻬــــﻮ ﻋَـــــﺼَﺒـﯽ ﻣـــﯿﺸـَم↷ ↶ ﯾِهــــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗــــﻮ ﻓِـــﮑر↷ ↶ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم↷ ↶ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیــقه↷ ↶ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ↷ ☜دیوونـــه نیستــَم☞ .. فقـــط کـــمـ اوردمـــ ✦ مــــــڹ هموڹ ...

↶ﯾِﻬــــﻮ ﻋَـــــﺼَﺒـﯽ ﻣـــﯿﺸـَم↷ ↶ ﯾِهــــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗــــﻮ ﻓِـــﮑر↷ ↶ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم↷ ↶ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیــقه↷ ↶ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ↷ ☜دیوونـــه نیستــَم☞ .. فقـــط کـــمـ اوردمـــ ✦ مــــــڹ هموڹ ➣ ✧ دیـوونـــہ اے هـسـتم ڪه هـق هـق همــہ رو بــا جوڹ دلݪ گــوش داد ...

۲۷ مهر 1395
1K
دو کلوم حرف حساب با #چادری ها...☺ ️ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یاباکسایی بودکه به حجاب یا چادرعلاقه داشتن اما اطلاعاتشون ازحجاب کم بود و یاباکسایی که اصلا باحجاب ...

دو کلوم حرف حساب با #چادری ها...☺ ️ تاالان روی صحبت خیلی ازحرفام بااونایی بودکه حجابو یاقبول نداشتن یاباکسایی بودکه به حجاب یا چادرعلاقه داشتن اما اطلاعاتشون ازحجاب کم بود و یاباکسایی که اصلا باحجاب آشنایی نداشتن... اماحالامیخوام خیلی دوستانه اما یه کم رک وبی پرده باخودم و باامثال خودم ...

۱۸ مهر 1395
7K
اگر چادر سرت کنی ومانتوی تنگ و کوتاه یابا رنگ جیغ یارنگ خیلی جلب توجه کننده بپوشی و چادرتو باز بذاری! اگر چادر سرت کنی و دستت تا آرنج معلوم باشه! اگر چادر سرکنی و ...

اگر چادر سرت کنی ومانتوی تنگ و کوتاه یابا رنگ جیغ یارنگ خیلی جلب توجه کننده بپوشی و چادرتو باز بذاری! اگر چادر سرت کنی و دستت تا آرنج معلوم باشه! اگر چادر سرکنی و روسری جیغ و زرق و برقی سر کنی وبیرون بذاری (حتی اگه موهات توباشه)! اگر ...

۱۶ مهر 1395
2K
خواهرم ... اگرچادری ومحجبه هستی بدون بی شک راهی تا یک پرنسس واقعی شدن نداری امااینو حتما یادت باشه برای پرنسس بودن برای یک محجبه ی واقعی بودن برای زهرایی بودن فقط چادر کافی نیست... ...

خواهرم ... اگرچادری ومحجبه هستی بدون بی شک راهی تا یک پرنسس واقعی شدن نداری امااینو حتما یادت باشه برای پرنسس بودن برای یک محجبه ی واقعی بودن برای زهرایی بودن فقط چادر کافی نیست... اگر چادر سرت کنی ومانتوی تنگ و کوتاه یابا رنگ جیغ یارنگ خیلی جلب توجه ...

۲۵ شهریور 1395
7K
وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم گرفته⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ ...

وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم گرفته⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون ⇇دُختَرم⇉ ✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ چون ...

۱۲ شهریور 1395
9K
دوباره کنار آب، زیرِ ستاره هاییم خوشحال از اینکه تو بهترین 3 ماهه سالیم ، تنها مشکل این که تحت فشار خوابیم همه چی عالیه ولی اگه بذاره پاییز چرا میره جلو عقربه هی متنفرم ...

دوباره کنار آب، زیرِ ستاره هاییم خوشحال از اینکه تو بهترین 3 ماهه سالیم ، تنها مشکل این که تحت فشار خوابیم همه چی عالیه ولی اگه بذاره پاییز چرا میره جلو عقربه هی متنفرم از ته دل من از اولِ مهر میخوام مست شم بکنم خدا رو نگاه اینقدر ...

۱ تیر 1395
7K
وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے ...

وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝ وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝ ✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون ⇇دُختَرم⇉ ✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون ⇇دُختَرَم⇉ ✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ ...

۲۷ اردیبهشت 1395
851