Aliw

player_football

Ali....mahsan....
@manoto_m
my love
دوست دارم زندگی من شب و روز من همه کس من
من از تمـامِ دنیـا یڪ تـو دارم
ڪہ می ارزد بہ تـمام نداشتـہ هایـم!

عشق ابدی فقط مادر

این حساب کاربری خصوصی میباشد