اَنیس‍•♡}

poli_tek

مَ‌حَتّی‌اَگِه‌بِمیرَمَم؛..
مامانَم‌میآدسَرِقَبرَم‌میگِه:'

"اِعع!بَچِّه‌فُلآنی‌روبِبین‌نِصفِ‌توعه‌زِندَس!(:"

•کآفی‍ لآوِر(:☕
•جآصمین‍ نویِر💤این حساب کاربری خصوصی میباشد