پوریا بهادری

poorya.b.h

هر چی دل تنگت‌میخواد بگو‌ رفیق
http://instagraph.ir/harfeto/283716876

😅😄😃😂😁😉👌👌

😅😄😃😂😁😉👌👌

۱۰ ساعت پیش
3K
😅😄😃😂😉👌👌

😅😄😃😂😉👌👌

۱۰ ساعت پیش
3K
آیه آیه زندگیم!! دیدگانــــــت را نبند! نگاهــــــت را ندزد! تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه چشمهایت تلاوتــــــ می شود...........…!!

آیه آیه زندگیم!! دیدگانــــــت را نبند! نگاهــــــت را ندزد! تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه چشمهایت تلاوتــــــ می شود...........…!!

۱۴ ساعت پیش
4K
کمی بیشتر بمان … قندان خانه را پر کردم از حرف هایت!! تو که میدانی من چای تلخ دوست ندارم!! هوس فنجانی دیگر کرده ام کمی بیشتر بمان ….....................!!!!

کمی بیشتر بمان … قندان خانه را پر کردم از حرف هایت!! تو که میدانی من چای تلخ دوست ندارم!! هوس فنجانی دیگر کرده ام کمی بیشتر بمان ….....................!!!!

۱۴ ساعت پیش
4K
عالی،،خوشمزه،،زیبا

عالی،،خوشمزه،،زیبا

۱ روز پیش
5K
عالی،،خوشمزه،،زیبا

عالی،،خوشمزه،،زیبا

۱ روز پیش
5K
عالی،،خوشمزه،،زیبا

عالی،،خوشمزه،،زیبا

۱ روز پیش
4K
عالی،،خوشمزه،،زیبا

عالی،،خوشمزه،،زیبا

۱ روز پیش
4K
بلاخره موفق شدم................!! 😅 😄 😃 😂 😉 😅 😄 😃 😂 😉

بلاخره موفق شدم................!! 😅 😄 😃 😂 😉 😅 😄 😃 😂 😉

۱ روز پیش
12K
اصلا کن آزار دارم...............‌‌!! 😉 😁 😂 😃 😉 😁 😂 😃

اصلا کن آزار دارم...............‌‌!! 😉 😁 😂 😃 😉 😁 😂 😃

۱ روز پیش
5K
به این میگن طرفدار...................!! 😅 😄 😃 😂 😂 😃 😄 😅

به این میگن طرفدار...................!! 😅 😄 😃 😂 😂 😃 😄 😅

۱ روز پیش
4K
جرأت داری خطا کن.........!! 😅 😄 😃 😂 😂 😃 😄 😅

جرأت داری خطا کن.........!! 😅 😄 😃 😂 😂 😃 😄 😅

۱ روز پیش
6K
تعداد دقیق مژه هایت رامیدانم!! تعجب نکن! مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد؟!

تعداد دقیق مژه هایت رامیدانم!! تعجب نکن! مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد؟!

۱ روز پیش
4K
دنیا ارزانی آدمهایش فقط من باشم و تو!! دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت...................!!!

دنیا ارزانی آدمهایش فقط من باشم و تو!! دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت...................!!!

۱ روز پیش
4K
مرا در آغوشت بفشار بگذار دل ضعفه بگیرم از اینهمه عاشقانه های محکم ِ تو....................!!!

مرا در آغوشت بفشار بگذار دل ضعفه بگیرم از اینهمه عاشقانه های محکم ِ تو....................!!!

۱ روز پیش
4K
بخند.............!! بگذار «لبخندت» حال تمام روزهای مرا خوب کند........................!!!!

بخند.............!! بگذار «لبخندت» حال تمام روزهای مرا خوب کند........................!!!!

۲ روز پیش
16K
بماڹ کنار دِلَم!! مَڹ غِیر اَز اینها ڪہ مے نِویسَم نَوازِش هَم بَلَدَم.................!!!

بماڹ کنار دِلَم!! مَڹ غِیر اَز اینها ڪہ مے نِویسَم نَوازِش هَم بَلَدَم.................!!!

۲ روز پیش
4K
غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری!! توضیح بدی!! بشمری!! یا به تصویر بکشی!! فقط می تونی حسش کنی....................!!!!

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری!! توضیح بدی!! بشمری!! یا به تصویر بکشی!! فقط می تونی حسش کنی....................!!!!

۲ روز پیش
5K
فقــــــــــط بـراے تـو “ساڪتــــــــــم” نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم دلتنگــــــــــم مے شـوے

فقــــــــــط بـراے تـو “ساڪتــــــــــم” نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم دلتنگــــــــــم مے شـوے

۲ روز پیش
20K
جدیدا اینجوری «بله» میگیرن!! 😅😄😃😂😉

جدیدا اینجوری «بله» میگیرن!! 😅😄😃😂😉

۳ روز پیش
7K