پوریا بهادری

poorya.b.h

شما بچرخ
بگرد!!
مثل ما دیدی
من بهت اسکار میدم.....!!!!

هرجا که «تویی» مرکز تصویر من آن‌جاست...............!!!

هرجا که «تویی» مرکز تصویر من آن‌جاست...............!!!

۲۰ ساعت پیش
5K
آسانتر نگاهم کن!! من تا عشق بیشتر نخوانده ام...................!!!

آسانتر نگاهم کن!! من تا عشق بیشتر نخوانده ام...................!!!

۲۰ ساعت پیش
5K
به تو دچار شده ام وضعیت حادیست!! به مراقبتهای ویژه نیاز دارم به بوسه وآغوشت........................!!!!

به تو دچار شده ام وضعیت حادیست!! به مراقبتهای ویژه نیاز دارم به بوسه وآغوشت........................!!!!

۲۰ ساعت پیش
5K
اگر همه آدمها یک نفر را داشتند که شب ها در آغوشش به خواب می رفتند!! بدون شک صبح که می شد تمام جهان خواب می ماند................!!!

اگر همه آدمها یک نفر را داشتند که شب ها در آغوشش به خواب می رفتند!! بدون شک صبح که می شد تمام جهان خواب می ماند................!!!

۲۰ ساعت پیش
7K
سلام سلام صبحتون بخیر دوستان گرامی شروع هفتتون با خیری و خوشی سپاس از لطفتون حضور سبزتون همیشه شاد باشید و‌مانا مراقب خودتون خوبی هاتون هم باشید 🌺 🌸 🌼 🌺 🌸 🌼

سلام سلام صبحتون بخیر دوستان گرامی شروع هفتتون با خیری و خوشی سپاس از لطفتون حضور سبزتون همیشه شاد باشید و‌مانا مراقب خودتون خوبی هاتون هم باشید 🌺 🌸 🌼 🌺 🌸 🌼

۱ روز پیش
18K
😅 😄 😃 😂 😁 😉

😅 😄 😃 😂 😁 😉

۱ روز پیش
5K
😅 😄 😃 😂 😊 😉

😅 😄 😃 😂 😊 😉

۱ روز پیش
5K
😅 😄 😃 😂 😉

😅 😄 😃 😂 😉

۱ روز پیش
5K
😅 😄 😃 😂 😉

😅 😄 😃 😂 😉

۱ روز پیش
4K
😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃

😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃

۲ روز پیش
5K
😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃 😂

😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃 😂

۲ روز پیش
5K
😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃 😂

😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃 😂

۲ روز پیش
5K
😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃

😅 😄 😃 😂 😅 😄 😃

۲ روز پیش
5K
دو چشمت از عسل لبریز و لب‌هایت شکر دارد بیا........ هرچند می‌گویند: شیرینی ضرر دارد...............!!!

دو چشمت از عسل لبریز و لب‌هایت شکر دارد بیا........ هرچند می‌گویند: شیرینی ضرر دارد...............!!!

۲ روز پیش
6K
آغـوشـت خـط پایان من!! سرانجام می گذرم از مـرز بـازوانـت...................!!!!

آغـوشـت خـط پایان من!! سرانجام می گذرم از مـرز بـازوانـت...................!!!!

۲ روز پیش
5K
دقیقا کیستم؟؟ ته ‌مانده‌ای از خودم؟! یا تمامِ تو؟!

دقیقا کیستم؟؟ ته ‌مانده‌ای از خودم؟! یا تمامِ تو؟!

۲ روز پیش
6K
حکایت بارانِ بی امان است!! این گونه که من دوستت دارم...............!!!!

حکایت بارانِ بی امان است!! این گونه که من دوستت دارم...............!!!!

۲ روز پیش
5K
من سخت نمیگیرم!! سخت است جهان بی تو .............!!!

من سخت نمیگیرم!! سخت است جهان بی تو .............!!!

۲ روز پیش
22K
😅 😄 😃 😂 😉

😅 😄 😃 😂 😉

۳ روز پیش
5K
😅 😄 😃 😂 😉

😅 😄 😃 😂 😉

۳ روز پیش
4K