نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دخملم بهتون سـلام میده ســـــــــــــــلاااااااااااااااامممممممم ۰ ۰ فداااش بشمممم😘😘😘 #مهـربانم مـردخوب قصه های من.. یادت هست شب ها من و دخترمان سر تخت خواب و تمامیت ارضی تو جنگ داشتیم؟ یادت هست... همیشه او بین ...

دخملم بهتون سـلام میده ســـــــــــــــلاااااااااااااااامممممممم ۰ ۰ فداااش بشمممم😘😘😘 #مهـربانم مـردخوب قصه های من.. یادت هست شب ها من و دخترمان سر تخت خواب و تمامیت ارضی تو جنگ داشتیم؟ یادت هست... همیشه او بین ما میخوابید و مجبور بودیم با چشم های نیمه باز... هم را ببوسیم؟ یادت نیست؟ ...

دی 1395
66K
#دلنـوشته هــای مـــن #نـامه ای بـــــرای#مـــــــادرم مــــادرم عـــــزیز ازمن دورم ســـــــــلام سالهـاست ک میخواهم چندسطـری برایت بنویسم ولی... ولـــــــی میم اسمت را ک برکـاغذمی نگـارم اشکهایم مجـالی ب جـوهرخودکار نمیدهندتاخودنمـایی کند!!! دلم می خواهدبرایت ازتمـــام ...

#دلنـوشته هــای مـــن #نـامه ای بـــــرای#مـــــــادرم مــــادرم عـــــزیز ازمن دورم ســـــــــلام سالهـاست ک میخواهم چندسطـری برایت بنویسم ولی... ولـــــــی میم اسمت را ک برکـاغذمی نگـارم اشکهایم مجـالی ب جـوهرخودکار نمیدهندتاخودنمـایی کند!!! دلم می خواهدبرایت ازتمـــام سالهـای نبودت ..تمـام شب هایی برایت بنویسم ک پشت در اتاق خوابت می ماندم و ...

دی 1395
52K
مــــــاه من! فاصله تـوراازمن دورنمیکند!! آن قاصدکــی ک برگونه هایت بوسه میزند نامه هـرروزه لبهــــای من است!!! دلهـا ک به نام هم سندخورده باشد هیچ دوری دور نیست وهمه دورهـا نزدیکتراز نزدیکترین نزدیکت می شوند ...

مــــــاه من! فاصله تـوراازمن دورنمیکند!! آن قاصدکــی ک برگونه هایت بوسه میزند نامه هـرروزه لبهــــای من است!!! دلهـا ک به نام هم سندخورده باشد هیچ دوری دور نیست وهمه دورهـا نزدیکتراز نزدیکترین نزدیکت می شوند راستی!!! نزدیکترین دورمن برقاصدکم بوسه ای داغ بـزن وآن را بر باد ده تاک زودترازهمیشه ...

دی 1395
49K
#به افتخــــــــارجنوب خومون✌ جنوبی ک باشی.... جوردیگــــری انگـار!! جنوبی کـ باشی سخت بروزمیدهی احساساتت را..سخت می گویی حـرف دلت را...سخت می شوی انگــــــار... جنوبی ک باشی آفتاب بادردرادوست ترمیداری ازســایه بی درد..!! افتاب جنوب رامی ...

#به افتخــــــــارجنوب خومون✌ جنوبی ک باشی.... جوردیگــــری انگـار!! جنوبی کـ باشی سخت بروزمیدهی احساساتت را..سخت می گویی حـرف دلت را...سخت می شوی انگــــــار... جنوبی ک باشی آفتاب بادردرادوست ترمیداری ازســایه بی درد..!! افتاب جنوب رامی گویم..همـانهایی ک گــاهی می سوزاندت..سخت!تاپخته شوی..تاسخت شوی..تامحکـــم شوی..تاگاهی خسته شوی ازسخت بودنت....ازدرون پـرهیاهوی آرامت.. جنوبی ...

دی 1395
56K
#خط خـودم

#خط خـودم

دی 1395
55K
#تســـــلیت برای زنانی که امشب آغوش گرمشان وجود ندارد؛ برای فرزندانی که هر شب منتظر بودند تا از زبان پدرشان ،داستان نجاتی دیگر را بشنوند،برای رفیقهایی که رفیقشان را تا ابد با افتخار تعریف می ...

#تســـــلیت برای زنانی که امشب آغوش گرمشان وجود ندارد؛ برای فرزندانی که هر شب منتظر بودند تا از زبان پدرشان ،داستان نجاتی دیگر را بشنوند،برای رفیقهایی که رفیقشان را تا ابد با افتخار تعریف می کنند و برای مردمم، که غمشان کم نیست و کم نمی شود... سوگوارم... برای مادرانشان....فقط ...

بهمن 1395
50K
بوی بغض میدهی بانو . . . نبینم اشکهایت را حرام کسانی کنی که اشکهای تـوبرایشان بی ارزش است . . . احساست را خرج آنهایی کن که قدر بدانند . . . روحت را ...

بوی بغض میدهی بانو . . . نبینم اشکهایت را حرام کسانی کنی که اشکهای تـوبرایشان بی ارزش است . . . احساست را خرج آنهایی کن که قدر بدانند . . . روحت را اسیر آدمها نکن . . . برخی ازاین آدمها آدمهای سابق نیستند . . . ...

دی 1395
47K
😀😅

😀😅

دی 1395
32K
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست... میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست... مینشینی رو به رویم خستگی در میکنی چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست..!! باز میخندی و میپرسی ...

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست... میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست... مینشینی رو به رویم خستگی در میکنی چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست..!! باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است؟ باز میخندم که خیلی ، گر چه میدانی که نیست... شعر ...

دی 1395
26K
#خط خـــــودم . تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم...! وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد... چیزی شبیه غرور !

#خط خـــــودم . تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم...! وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد... چیزی شبیه غرور !

بهمن 1395
40K
#بی تـــــو توان ماندن نیست!!! عـــزیزدل مهــــــربانم مـــــردرویاهای شیـــرینم ازدلتنگیت کجـافرارکنم؟ کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم ؟ کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟ کجا بخوابم که صدای نفس‌هات بیاید؟ کجا بچرخم ...

#بی تـــــو توان ماندن نیست!!! عـــزیزدل مهــــــربانم مـــــردرویاهای شیـــرینم ازدلتنگیت کجـافرارکنم؟ کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم ؟ کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟ کجا بخوابم که صدای نفس‌هات بیاید؟ کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟ کجا چشم باز کنم که در منظرم قاب شوی؟ ...

دی 1395
57K
شب که میشه من و یادت و خاطراتت و یادگاریات و تنها عکست کنار هم میشینیم کنار هم تا صبح راجب تو حرف میزنیم اونا هی لحظه هامونو بهم یادآوری میکنن و من اشک میریزم ...

شب که میشه من و یادت و خاطراتت و یادگاریات و تنها عکست کنار هم میشینیم کنار هم تا صبح راجب تو حرف میزنیم اونا هی لحظه هامونو بهم یادآوری میکنن و من اشک میریزم و زل میزنم به جای خالیت... از وقتی رفتی من زندگی نکردم فقط هرروز و ...

دی 1395
25K
💸📱۷

💸📱۷

دی 1395
32K
- دٌختَرۍ کِہ بأ موهأۍ بٌلندِش👩🏻💦💫 - وأسِہ خودِش سبیل درست نَکٌنہ👀🌵 - دِلش مٌردهـْ =]💘👊🏽 سلام :) امیدوارم لحظه های نابی کنارتون داشته باشم ^^ #me 😂😂💜❤

- دٌختَرۍ کِہ بأ موهأۍ بٌلندِش👩🏻💦💫 - وأسِہ خودِش سبیل درست نَکٌنہ👀🌵 - دِلش مٌردهـْ =]💘👊🏽 سلام :) امیدوارم لحظه های نابی کنارتون داشته باشم ^^ #me 😂😂💜❤

دی 1395
26K
+ چِرا کٌشتیش؟!🌪-.- - آقآیِ قاضی سین کَرد جوآب نداد -__-

+ چِرا کٌشتیش؟!🌪-.- - آقآیِ قاضی سین کَرد جوآب نداد -__-

دی 1395
47K
#رویــاهـای شیرین آرامشی میخواهم... خــــلوتی میخواهم.. تـوباشی ومن... درڪنـارهم.. توسڪوت ڪنی ومن گوش ڪنم.. ومن آرام بگویم

#رویــاهـای شیرین آرامشی میخواهم... خــــلوتی میخواهم.. تـوباشی ومن... درڪنـارهم.. توسڪوت ڪنی ومن گوش ڪنم.. ومن آرام بگویم "دوستت دارم"وتوگوش کنی... وتـوآرام بگویی"من بیشتـر" بودنت رادوست دارم وقتی دست دورڪمرم حلقه میڪنی... مـراسخت به آغوشت میفشاری..و وادارم میڪنی به هیچ ڪس فڪـرنکنم.. "جــزتــــو"

بهمن 1395
49K
همه فکرمیکنند من قوی ترین دختر دنیا هستم، همه میگویند تو میتوانی تو باید درک کنی تو تواناییش را داری امروز فریاد میزنم،من خسته ام از این همه قدرت خسته ام میخواهم،نتوانم ‌ می خوام ...

همه فکرمیکنند من قوی ترین دختر دنیا هستم، همه میگویند تو میتوانی تو باید درک کنی تو تواناییش را داری امروز فریاد میزنم،من خسته ام از این همه قدرت خسته ام میخواهم،نتوانم ‌ می خوام ضعیف ترین دختر دنیا باشم میخواهم،تمام کوله بارهای این سالهای سخت را از دوشم پایین ...

دی 1395
25K
انواع لپتاپ دست دوم telegram.me/mashhadstok

انواع لپتاپ دست دوم telegram.me/mashhadstok

دی 1395
59K