نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#اینجــــــافضــــــای مجــــازیست!! اینجاکجــاست؟؟!! اینجـافضـای مجازیست... جایی ک کمبودهـای زندگی بدون هیچ هـزینه ای جبـران می شود!! اینجـا مهندس شدن،پـولدارشدن،خوشبختی وزیبـایی براحتی دست یـافتنی ست!!! اینجـاجایی ست ک شاهزاده سواربراسب شدن برای دختران آسان وپری رویاهای ...

#اینجــــــافضــــــای مجــــازیست!! اینجاکجــاست؟؟!! اینجـافضـای مجازیست... جایی ک کمبودهـای زندگی بدون هیچ هـزینه ای جبـران می شود!! اینجـا مهندس شدن،پـولدارشدن،خوشبختی وزیبـایی براحتی دست یـافتنی ست!!! اینجـاجایی ست ک شاهزاده سواربراسب شدن برای دختران آسان وپری رویاهای پسران شدن راحت است!!! اینجاممکن است یک عکس ده هاصاحب پیداکند!! اینجـا ممکن است یک ...

4 هفته پیش
35K
امـادلبـرم گـرتوآیی لب گشــــــایی لب بـریزی لب بسـوزی لب بدوزی وااااای!!! به چه محشــرمی شود به چه محشـرمی شود مـاه دی می بـاشدو... چــــــای باتومی چسبدفقط!! آه ... افـــــسوس!!! که کــم دارم تـورا.....

امـادلبـرم گـرتوآیی لب گشــــــایی لب بـریزی لب بسـوزی لب بدوزی وااااای!!! به چه محشــرمی شود به چه محشـرمی شود مـاه دی می بـاشدو... چــــــای باتومی چسبدفقط!! آه ... افـــــسوس!!! که کــم دارم تـورا.....

3 هفته پیش
29K
+ چِرا کٌشتیش؟!🌪-.- - آقآیِ قاضی سین کَرد جوآب نداد -__-

+ چِرا کٌشتیش؟!🌪-.- - آقآیِ قاضی سین کَرد جوآب نداد -__-

2 هفته پیش
16K
#به افتخــــــــارجنوب خومون✌ جنوبی ک باشی.... جوردیگــــری انگـار!! جنوبی کـ باشی سخت بروزمیدهی احساساتت را..سخت می گویی حـرف دلت را...سخت می شوی انگــــــار... جنوبی ک باشی آفتاب بادردرادوست ترمیداری ازســایه بی درد..!! افتاب جنوب رامی ...

#به افتخــــــــارجنوب خومون✌ جنوبی ک باشی.... جوردیگــــری انگـار!! جنوبی کـ باشی سخت بروزمیدهی احساساتت را..سخت می گویی حـرف دلت را...سخت می شوی انگــــــار... جنوبی ک باشی آفتاب بادردرادوست ترمیداری ازســایه بی درد..!! افتاب جنوب رامی گویم..همـانهایی ک گــاهی می سوزاندت..سخت!تاپخته شوی..تاسخت شوی..تامحکـــم شوی..تاگاهی خسته شوی ازسخت بودنت....ازدرون پـرهیاهوی آرامت.. جنوبی ...

3 هفته پیش
35K
دوستت دارم و هنوز خاطره ی موهایت از لای انگشتانم رد می شود. دوستت دارم و به یاد می آورم که روزی آهسته کنار گوش ات گفته بودم در انبوه سیاهِ موهایت چند تار سفید ...

دوستت دارم و هنوز خاطره ی موهایت از لای انگشتانم رد می شود. دوستت دارم و به یاد می آورم که روزی آهسته کنار گوش ات گفته بودم در انبوه سیاهِ موهایت چند تار سفید دیده ام دوستت دارم و هنوز با انگشتانم به جای موهایت، هوا را شانه می ...

3 هفته پیش
29K
#تقدیم به بــــانوان ویس دست خودت نیست.. زن که باشی گاهی دوست داری تکیه بدهی پنـاه ببری ضعیف باشی اینهادست خودت نیست؛ زن که باشی ..... گاهی رهایش میکنی وپشت سرش آب می ریزی.. وقنـاعت ...

#تقدیم به بــــانوان ویس دست خودت نیست.. زن که باشی گاهی دوست داری تکیه بدهی پنـاه ببری ضعیف باشی اینهادست خودت نیست؛ زن که باشی ..... گاهی رهایش میکنی وپشت سرش آب می ریزی.. وقنـاعت میکنی به رویـای حضورش... به این امیدکه خوشبخت باشد.. امـابازهم نگرانی مبادا لبخندش محـوشود؛..؛ حتی ...

3 هفته پیش
27K
دخملم بهتون سـلام میده ســـــــــــــــلاااااااااااااااامممممممم ۰ ۰ فداااش بشمممم😘😘😘 #مهـربانم مـردخوب قصه های من.. یادت هست شب ها من و دخترمان سر تخت خواب و تمامیت ارضی تو جنگ داشتیم؟ یادت هست... همیشه او بین ...

دخملم بهتون سـلام میده ســـــــــــــــلاااااااااااااااامممممممم ۰ ۰ فداااش بشمممم😘😘😘 #مهـربانم مـردخوب قصه های من.. یادت هست شب ها من و دخترمان سر تخت خواب و تمامیت ارضی تو جنگ داشتیم؟ یادت هست... همیشه او بین ما میخوابید و مجبور بودیم با چشم های نیمه باز... هم را ببوسیم؟ یادت نیست؟ ...

1 هفته پیش
36K
#مـادخترهاهمه حسودیم! مـادخترها همه حسودیم! امـــــا...عذاب آورترین حسادتمـان وقتی است ک دل می بندیم...!! دل به یک مــردکه می بندیم دیگرتـــاب نداریم صـدایی جــزمـا نگـــــاهی جــــــزما ودستـانی جزدستـان مـا اصلا هـرچیــزی جزخودمان هـزارفرسخیش ردشــــود.. همه ...

#مـادخترهاهمه حسودیم! مـادخترها همه حسودیم! امـــــا...عذاب آورترین حسادتمـان وقتی است ک دل می بندیم...!! دل به یک مــردکه می بندیم دیگرتـــاب نداریم صـدایی جــزمـا نگـــــاهی جــــــزما ودستـانی جزدستـان مـا اصلا هـرچیــزی جزخودمان هـزارفرسخیش ردشــــود.. همه اینها تنهـا یڪ دلیل دارد وآن این است "دوست داشتن زیــــــاد" هی مـــــرد درکش سخت ...

3 هفته پیش
26K
🌐🌐تولدم مبارک! #تنها #تولد #هیچکس_یادش_نبود

🌐🌐تولدم مبارک! #تنها #تولد #هیچکس_یادش_نبود

3 هفته پیش
24K
...

...

2 هفته پیش
35K
#خط خـودم

#خط خـودم

3 هفته پیش
33K
#بی تـــــو توان ماندن نیست!!! عـــزیزدل مهــــــربانم مـــــردرویاهای شیـــرینم ازدلتنگیت کجـافرارکنم؟ کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم ؟ کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟ کجا بخوابم که صدای نفس‌هات بیاید؟ کجا بچرخم ...

#بی تـــــو توان ماندن نیست!!! عـــزیزدل مهــــــربانم مـــــردرویاهای شیـــرینم ازدلتنگیت کجـافرارکنم؟ کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم ؟ کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟ کجا بخوابم که صدای نفس‌هات بیاید؟ کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟ کجا چشم باز کنم که در منظرم قاب شوی؟ ...

2 هفته پیش
34K
3 هفته پیش
9K
https://telegram.me/moonlightyy/D__F/ #ســــــلام روز بخیردوستان مهربان🌺 #من هم به،احترام عشق عزیزم دنیا جان، #پست جدید، ارسال نمیکنم تا عشقم ،با جدیت و فراق بال #وخیال راحت به درساش برسه و منو خانواده اشو #سربلندکنه،ولی قول میدم ...

https://telegram.me/moonlig... #ســــــلام روز بخیردوستان مهربان🌺 #من هم به،احترام عشق عزیزم دنیا جان، #پست جدید، ارسال نمیکنم تا عشقم ،با جدیت و فراق بال #وخیال راحت به درساش برسه و منو خانواده اشو #سربلندکنه،ولی قول میدم #هروز به اتفاق عشقم دنیا #به دوستانی که لایک و زیر این پست کامنت ارسال ...

4 هفته پیش
28K
#بیخیالــــــــــــــــ

#بیخیالــــــــــــــــ

3 هفته پیش
9K
#عـاشقانه هـــای رویایی بازهم شب ازراه میرسد ومن ایستاده ام به تماشایِ سکوتِ شهر ایستاده ام به تماشای آسمان پس از باران میخواهم چشمانم را ببندم و عمیق نفس بکشم که لیوانِ چای را مقابل ...

#عـاشقانه هـــای رویایی بازهم شب ازراه میرسد ومن ایستاده ام به تماشایِ سکوتِ شهر ایستاده ام به تماشای آسمان پس از باران میخواهم چشمانم را ببندم و عمیق نفس بکشم که لیوانِ چای را مقابل سینه ام میگیرد اشاره میکند قند بردار میگویم حواست کجاست؟ باز یادت رفت؟ چایِ آخر ...

3 هفته پیش
30K
با#شخصی وارد رابطه میشویم که قبل از ما چیزی از رابطه نمیدانسته به اصطلاح

با#شخصی وارد رابطه میشویم که قبل از ما چیزی از رابطه نمیدانسته به اصطلاح "اولین اش" بودیم تبدیلش میکنیم به ایده آل ترین اخلاقش را، شخصیتش را، شعورِ اجتماعی اش، مدلِ لباس پوشیدنش را حتی، آن وقت میرود برای همیشه و اصلاً ما را بخاطر نمی آورد همه ی ما ...

3 هفته پیش
11K