لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازش های لبهای عاشق من بسپار...

لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازش های لبهای عاشق من بسپار...

۱۹ ساعت پیش
4K
هر لحظه بی تو بودنِ من سالها گذشت...من از تمام مردم دنیا مسن ترم...!

هر لحظه بی تو بودنِ من سالها گذشت...من از تمام مردم دنیا مسن ترم...!

۳ روز پیش
18K
گاهی دوست داری غافلگیر شوی...مثلا بفهمی یکی آن دور دورها،آنجایی که فکرش را هم نمیکردی

گاهی دوست داری غافلگیر شوی...مثلا بفهمی یکی آن دور دورها،آنجایی که فکرش را هم نمیکردی "دعایت میکند"

۳ روز پیش
18K
عشق بازی با خیال یار هم شبها خوشست...!

عشق بازی با خیال یار هم شبها خوشست...!

۳ روز پیش
8K
یک نفر باشد که گاهی گریه ای بر شانه اش،یک نفر باشد که باشی عاشق و دیوانه اش...

یک نفر باشد که گاهی گریه ای بر شانه اش،یک نفر باشد که باشی عاشق و دیوانه اش...

۳ روز پیش
19K
یک زن اگر بخواهد حتی میتواند با صدایش تورا در آغوش بگیرد...😍

یک زن اگر بخواهد حتی میتواند با صدایش تورا در آغوش بگیرد...😍

۵ روز پیش
11K
به حرف سُهراب چشمانم را شستم جورِدیگر هم دیدم اما؛فرق نمی کرد تو باز هم عشق بودی...!

به حرف سُهراب چشمانم را شستم جورِدیگر هم دیدم اما؛فرق نمی کرد تو باز هم عشق بودی...!

۵ روز پیش
7K
نصف قهوه ات را که خوردی بیا فنجان هایمان را عوض کنیم،در کافه های شهر نمی شود یکدیگر را بوسید...!

نصف قهوه ات را که خوردی بیا فنجان هایمان را عوض کنیم،در کافه های شهر نمی شود یکدیگر را بوسید...!

۵ روز پیش
6K
یکی باش برای یک نفر....نه تصویری مبهم در خاطره های۱۰۰نفر...!

یکی باش برای یک نفر....نه تصویری مبهم در خاطره های۱۰۰نفر...!

۵ روز پیش
6K
من در هر پلکی یک بار دیدنت را می بازم....!

من در هر پلکی یک بار دیدنت را می بازم....!

۶ روز پیش
9K
ای کاش می دانستی تکرار تو برایم چقدر زندگی بخش است...درست مانند

ای کاش می دانستی تکرار تو برایم چقدر زندگی بخش است...درست مانند"نفسهایم"...!

۶ روز پیش
26K
یک خاطره داریم و یک خَروار شب؛که هِی تکرار می شود؛و حافظه ای که هِی از تو پُر می شود؛و جانی که هی به لب می رسد اما دَر نمی رود...

یک خاطره داریم و یک خَروار شب؛که هِی تکرار می شود؛و حافظه ای که هِی از تو پُر می شود؛و جانی که هی به لب می رسد اما دَر نمی رود...

۶ روز پیش
20K
حلقه ی اشک را می اندازم دورِ چشم،راه می افتم...دوباره امشب با

حلقه ی اشک را می اندازم دورِ چشم،راه می افتم...دوباره امشب با"نیامدنت"قرار گذاشته ام...!

۶ روز پیش
5K
بغلم کن که آدمیزاد،باید دلش به چیزی گرم باشد...!

بغلم کن که آدمیزاد،باید دلش به چیزی گرم باشد...!

۷ روز پیش
8K
مرگ مسئول قشنگیِ پرِ شاپرک است...

مرگ مسئول قشنگیِ پرِ شاپرک است...

۷ روز پیش
8K
ما که از هرچیز ترسیدیم سرمان آمد...!بیا تمرین کنیم کمی از

ما که از هرچیز ترسیدیم سرمان آمد...!بیا تمرین کنیم کمی از"خوشبختی"بترسیم...!

۱ هفته پیش
24K
دلبسته اشیا یا مردم نشوید؛اشیا می شکنند و مردم ناپدید می شوند...

دلبسته اشیا یا مردم نشوید؛اشیا می شکنند و مردم ناپدید می شوند...

۱ هفته پیش
23K

"یه روزی یه کسی جوری بغلت میکنه که تمام تیکه های شکسته شده ات دوباره کنار هم برگردن"

۱ هفته پیش
21K
زندگی بی تو پیراهنی ست که بر تنم زار میزند...

زندگی بی تو پیراهنی ست که بر تنم زار میزند...

۱ هفته پیش
10K
مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود...! این دل انگیز ترین...قتل جهان خواهد شد...

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود...! این دل انگیز ترین...قتل جهان خواهد شد...

۱ هفته پیش
22K