م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس‍ــم م‍ـن به بعضے ه‍ـــَوَلا جـوری میرین‍ـم ک‍ـه بـه ج‍ــا✔ ل‍‌‍ــایڪ✔ ب‍ــِـــلاڪ✘میـــش‍ـــَــم زب‍ـــون واس‍ـــــــه ↻ح‍ــــرف↻ زدن‍ـــه ن‍ــــــــه,,,,, لیسی‍ــــدن ↻ #کامنت_بلاک

م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس‍ــم م‍ـن به بعضے ه‍ـــَوَلا جـوری میرین‍ـم ک‍ـه بـه ج‍ــا✔ ل‍‌‍ــایڪ✔ ب‍ــِـــلاڪ✘میـــش‍ـــَــم زب‍ـــون واس‍ـــــــه ↻ح‍ــــرف↻ زدن‍ـــه ن‍ــــــــه,,,,, لیسی‍ــــدن ↻ #کامنت_بلاک

۱ روز پیش
6K
#ME جوری خوب باشین که تا اخر عمرش هرکسی رو دید بگه ولی اون یه چیز دیگه بود...

#ME جوری خوب باشین که تا اخر عمرش هرکسی رو دید بگه ولی اون یه چیز دیگه بود...

۱ روز پیش
10K
جیییییییییییغ تو نمیتوانی کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛ اما میتوانی طوری رفتار کنی که ارزو کند ای کاش درست رفتار میکرد.#fatima

جیییییییییییغ تو نمیتوانی کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛ اما میتوانی طوری رفتار کنی که ارزو کند ای کاش درست رفتار میکرد.#fatima

۲۳ بهمن 1396
36K
جییییییییییغ بعضیــآ مَجـــآزے رُو هَـدَف گـِرفتــَטּ وآس تَخلیــہ عُقــدہ هآشـوטּ ! ولـََــے وآقعـــے چــے اینقـَـد ریـزَטּ ڪـــہ بـآیــد بـآ تلسڪــوپ دیدشـوטּ !😹😹😸

جییییییییییغ بعضیــآ مَجـــآزے رُو هَـدَف گـِرفتــَטּ وآس تَخلیــہ عُقــدہ هآشـوטּ ! ولـََــے وآقعـــے چــے اینقـَـد ریـزَטּ ڪـــہ بـآیــد بـآ تلسڪــوپ دیدشـوטּ !😹😹😸

۱۷ دی 1396
57K
جییییییییییییییییغغغغغ#me#عڪس_هنریم#بوشهر#دریا با پـــســـری بـآشـ ڪه

جییییییییییییییییغغغغغ#me#عڪس_هنریم#بوشهر#دریا با پـــســـری بـآشـ ڪه "رژ لبـــــــتو" خــراب ڪنه نه "ریمـــــلتـو"... بـا دختری بـآشـ ڪه وقتی نبـــــاشـی "ریملـــــــش" پاڪ شه نه "رژ لبــــش... نمیدونمـ فهمیدی یا نه.... جمله ی سنگینیـه....

۶ دی 1396
86K
جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ 😜😜💪💪😍😍#me

جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ 😜😜💪💪😍😍#me

۲۹ آذر 1396
54K
#me جیییییغ بسڪتبال بهم یاد داد...*فرصتی برای اشتباه ندارم ڪه اگه طلاشم رو قطع کنم تنها خودم رو محدود ڪردم

#me جیییییغ بسڪتبال بهم یاد داد...*فرصتی برای اشتباه ندارم ڪه اگه طلاشم رو قطع کنم تنها خودم رو محدود ڪردم"دبل" *ڪه یه ڪاری شروع ڪردمـ دیگه بر نگردمـ"نیمه" *ڪه تنها یه زمان محدودی دارم ڪه کارمو تموم کنم"۲۴ ثانیه" *ڪه هیچوقت یڪجا موقف نشم"۳ثانیه" *مهم ترینش اینه که اگه به ...

۲۸ آذر 1396
60K
جیییییییییییییییغ ➲نٰٰہ ازتٰ مٰیخٰٰام بیٰٰاےٰ پٰیشَم ➲نَہ دیگِہ بٰا دروغٰٰاتٰ سِیاھ میشَم ➲مَن دیٰگْہ واسَم مُہِم نٰٰے اصَن ➲بَعد مَن رفیٰقٰ صَمیمیٰات ڪِیامیشَن ➲واسِٰہ مٰوندنِتـ نمیڪُنَم تَلاشٰٰے ➲خُوشبِحٰال اونٰٰے ڪِہ الٰان بَراشٰٰے جییییییییییییییییییییییییییغ/:

جیییییییییییییییغ ➲نٰٰہ ازتٰ مٰیخٰٰام بیٰٰاےٰ پٰیشَم ➲نَہ دیگِہ بٰا دروغٰٰاتٰ سِیاھ میشَم ➲مَن دیٰگْہ واسَم مُہِم نٰٰے اصَن ➲بَعد مَن رفیٰقٰ صَمیمیٰات ڪِیامیشَن ➲واسِٰہ مٰوندنِتـ نمیڪُنَم تَلاشٰٰے ➲خُوشبِحٰال اونٰٰے ڪِہ الٰان بَراشٰٰے جییییییییییییییییییییییییییغ/:

۱۷ آذر 1396
79K