کلامِ گویا

quranwords

اینجا ایستگاهی است برای مطالعه قرآن و تفکر در آیات آن 🌷 .

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - اقامه نماز باید مداوم باشد. «حافظوا» - همه ی مردم مسئول حفظ نمازند. «حافظوا» - نماز را به جماعت برپا کنید. «حافظوا، قوموا» - ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - اقامه نماز باید مداوم باشد. «حافظوا» - همه ی مردم مسئول حفظ نمازند. «حافظوا» - نماز را به جماعت برپا کنید. «حافظوا، قوموا» - هرکجا زمینه ی سهل انگاری یا غفلت احساس می شود، هشدار بیشتری لازم است. «والصلوة ...

۲ ساعت پیش
4K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌹 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - رتبه ی ایمان، مقدّم بر عمل است. «آمنوا... هاجروا وجاهدوا» - امید به لطف پروردگار، مشروط به ایمان، هجرت و جهاد است. «آمنوا... ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌹 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - رتبه ی ایمان، مقدّم بر عمل است. «آمنوا... هاجروا وجاهدوا» - امید به لطف پروردگار، مشروط به ایمان، هجرت و جهاد است. «آمنوا... هاجروا وجاهدوا... اولئک یرجون» - اصول افکار و اعمال اگر صحیح باشد، اشتباهات جزئی قابل ...

۲۱ ساعت پیش
9K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در مورد آیه شریفه: - ورود در فضای سِلم و سلام و تسلیم امکان ندارد، مگر در سایه ی ایمان. «یاایّها الّذین آمنوا» - سلیقه ها را کنار گذاشته، ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در مورد آیه شریفه: - ورود در فضای سِلم و سلام و تسلیم امکان ندارد، مگر در سایه ی ایمان. «یاایّها الّذین آمنوا» - سلیقه ها را کنار گذاشته، تنها تسلیم قانون خدا باشیم. «ادخلوا فی السّلم کافّة» - ایجاد صلح، وظیفه ی همه ...

۱ روز پیش
8K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - اقتصاد، پشتوانه ی هر حرکتی است. «انفقوا...» جهاد نیز بدون پشتوانه مالی و گذشت از برخی امکانات، امکان ندارد. اگر مردم به هنگام ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - اقتصاد، پشتوانه ی هر حرکتی است. «انفقوا...» جهاد نیز بدون پشتوانه مالی و گذشت از برخی امکانات، امکان ندارد. اگر مردم به هنگام هجوم دشمن و در راه دفاع از حقّ، اموال خود را بکار نگیرند، گرفتار شکست ...

۳ روز پیش
10K
بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی درباره آیه شریفه: - دفاع و مقابله به مثل، از حقوق انسانی است. اگر کسی با ما جنگید ما هم با او می جنگیم. «قاتلوا... الذین یقاتلونکم» - هدف از ...

بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی درباره آیه شریفه: - دفاع و مقابله به مثل، از حقوق انسانی است. اگر کسی با ما جنگید ما هم با او می جنگیم. «قاتلوا... الذین یقاتلونکم» - هدف از جنگ در اسلام، گرفتن آب و خاک و یا استعمار و انتقام نیست، بلکه هدف، ...

۳ روز پیش
24K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی درباره آیه شریفه: - دعا در هرجا ودر هر وقت که باشد، مفید است. چون خداوند می فرماید: من نزدیک هستم. «فانّی قریب» [آنچه از اوقات مخصوصه، یا اماکن ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی درباره آیه شریفه: - دعا در هرجا ودر هر وقت که باشد، مفید است. چون خداوند می فرماید: من نزدیک هستم. «فانّی قریب» [آنچه از اوقات مخصوصه، یا اماکن مقدّسه برای دعا مطرح شده برای فضیلت است، نه انحصار به آن ایام و یا ...

۵ روز پیش
17K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ - نگرشهای محدود مادّی را باید با ایمان به خدا و گفته های او تکمیل و تصحیح کرد. «لاتقولوا» - تکالیف سخت، نیاز به پشتوانه اعتقادی و جبران خسارت ها ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ - نگرشهای محدود مادّی را باید با ایمان به خدا و گفته های او تکمیل و تصحیح کرد. «لاتقولوا» - تکالیف سخت، نیاز به پشتوانه اعتقادی و جبران خسارت ها دارد. آری، کسی که بداند زنده است، به شهادت رو می کند. «لاتقولوا... اموات بل ...

۱ هفته پیش
14K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - ایمان اگر همراه با عمل و توکّل وصبر و عبادت باشد، کاربرد بیشتری خواهد داشت. [تفسیر راهنما] «الّذین آمنوا استعینوا بالصبر و...» - نماز ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - ایمان اگر همراه با عمل و توکّل وصبر و عبادت باشد، کاربرد بیشتری خواهد داشت. [تفسیر راهنما] «الّذین آمنوا استعینوا بالصبر و...» - نماز اهرم است، بار نیست. «استعینوا بالصبر والصلوة» - صبر ونماز، وسیله ی جلب حمایت های ...

۱ هفته پیش
8K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - خداوند، به انسان شخصیّت می بخشد ومقام انسان را تا جایی بالا می برد که می فرماید: تو یاد من باش، تا من ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - خداوند، به انسان شخصیّت می بخشد ومقام انسان را تا جایی بالا می برد که می فرماید: تو یاد من باش، تا من هم یاد تو باشم. «اذکرونی اذکرکم» - کسانی مشمول لطف خاصّ هستند، که همواره به ...

۱ هفته پیش
10K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦ نکاتی درباره آیه شریفه: - حقّ همان است که از منبع علم بی نهایت او صادر شده باشد. «الحقّ من ربّک» - دستورها و فرامین الهی که از طریق وحی و ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦ نکاتی درباره آیه شریفه: - حقّ همان است که از منبع علم بی نهایت او صادر شده باشد. «الحقّ من ربّک» - دستورها و فرامین الهی که از طریق وحی و یا روایات ثابت شود، جای مجادله و مناقشه ندارد. «فلا تکوننّ من المُمترین» - رهبر ...

۱ هفته پیش
8K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ انسان در زندگی خویش باید رنگی را بپذیرد، امّا در میان همه رنگ ها، رنگ خدایی بهتر است. ناگفته پیداست که تا رنگ نژاد وقبیله وهوسها را کنار نگذاریم، رنگ ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ انسان در زندگی خویش باید رنگی را بپذیرد، امّا در میان همه رنگ ها، رنگ خدایی بهتر است. ناگفته پیداست که تا رنگ نژاد وقبیله وهوسها را کنار نگذاریم، رنگ وحدت و برادری و تسلیم امر خدا بودن را نخواهیم گرفت. همه ی رنگ ها ...

۱ هفته پیش
79K
بسم الله الرحمن الرحیم او نه تنها مالک همه ی موجودات است، بلکه خالق آنهاست، آن هم بطور بدیع و بدون نقشه قبلی. پس او چه نیازی به فرزند دارد؟! هرگاه وجود چیزی را اراده ...

بسم الله الرحمن الرحیم او نه تنها مالک همه ی موجودات است، بلکه خالق آنهاست، آن هم بطور بدیع و بدون نقشه قبلی. پس او چه نیازی به فرزند دارد؟! هرگاه وجود چیزی را اراده کند، به او می گوید: باش! وفوراً خلق می شود. به تعبیر حضرت رضا علیه ...

۱ هفته پیش
48K
بسم الله الرحمن الرحیم دو نکته درباره آیه شریفه: - هرکاری که به فرمان خداوند بوده و رنگ الهی داشته باشد، وجه اللَّه و عبادت است. «اینما تولّوا فثَمّ وجه اللَّه» - خداوند در همه ...

بسم الله الرحمن الرحیم دو نکته درباره آیه شریفه: - هرکاری که به فرمان خداوند بوده و رنگ الهی داشته باشد، وجه اللَّه و عبادت است. «اینما تولّوا فثَمّ وجه اللَّه» - خداوند در همه جا حاضر و بر هر چیز ناظر است. «انّ اللَّه واسع علیم»

۲ هفته پیش
7K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ آیه علّت ورود در بهشت را، تسلیم فرمان خدا و نیکوکار بودن می داند. یعنی بهشت به ادّعا وشعار به کسی داده نمی شود، بلکه ایمان و عمل صالح لازم ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ آیه علّت ورود در بهشت را، تسلیم فرمان خدا و نیکوکار بودن می داند. یعنی بهشت به ادّعا وشعار به کسی داده نمی شود، بلکه ایمان و عمل صالح لازم است. نکاتی در مورد آیه شریفه: - برای ورود به بهشت، به جای خیال و ...

۲ هفته پیش
8K
بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 بعد از اوّلین خطاب در آیه ۱۰۴؛ «یا ایها الذین آمنوا»، این آیه حامل سومین دستور برای مسلمانان است. در دستور اوّل؛ خداوند رعایت ادب در گفتگو با رسول خدا ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 بعد از اوّلین خطاب در آیه ۱۰۴؛ «یا ایها الذین آمنوا»، این آیه حامل سومین دستور برای مسلمانان است. در دستور اوّل؛ خداوند رعایت ادب در گفتگو با رسول خدا صلی الله علیه وآله را یادآور شد تا در سخن گفتن مواظب باشند بهانه و ...

۲ هفته پیش
20K
بسم الله الرحمن الرحیم آنان که درباره ی تغییر بعضی احکام و دستورات اعتراض و ایراد می کنند، توجهّ به حاکمیّت مطلق خداوند ندارند. حاکمیّت خداوند دایمی وذاتی وعمومی است، ولی غیر خدا، حاکمیّت و ...

بسم الله الرحمن الرحیم آنان که درباره ی تغییر بعضی احکام و دستورات اعتراض و ایراد می کنند، توجهّ به حاکمیّت مطلق خداوند ندارند. حاکمیّت خداوند دایمی وذاتی وعمومی است، ولی غیر خدا، حاکمیّت و حکومتش محدود، موقّتی، قراردادی و غیر ذاتی است. بنی اسرائیل از حاکمیّت الهی چنین تصوّر ...

۲ هفته پیش
22K
بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی درمورد آیه شریفه: - صبر ونماز، دو اهرم نیرومند در برابر مشکلات است. «استعینوا بالصبر و...» - هر چه در آستان خدا اظهار عجز و بندگی بیشتر کنیم، امدادهای او ...

بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی درمورد آیه شریفه: - صبر ونماز، دو اهرم نیرومند در برابر مشکلات است. «استعینوا بالصبر و...» - هر چه در آستان خدا اظهار عجز و بندگی بیشتر کنیم، امدادهای او را بیشتر دریافت کرده و بر مشکلات پیروز خواهیم شد. «استعینوا بالصبر و الصلوة» - ...

۲ هفته پیش
8K
بسم الله الرحمن الرحیم 🔹 در روایات آمده است: دانشمندی که دیگران را به بهشت دعوت کند، ولی خودش اهل جهنّم باشد، بزرگترین وسخت ترین حسرت ها را خواهد داشت. [ بحارالانوار:ج 2، ص 37.] ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🔹 در روایات آمده است: دانشمندی که دیگران را به بهشت دعوت کند، ولی خودش اهل جهنّم باشد، بزرگترین وسخت ترین حسرت ها را خواهد داشت. [ بحارالانوار:ج 2، ص 37.] 🔹 امام صادق علیه السلام فرمود: «کونوا دعاةَ النّاسِ باعمالکم و لاتکونوا دعاةً بالسنتکم» [نورالثقلین، ...

۲ هفته پیش
23K
بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 نکاتی در مورد آیه شریفه: - کفر به خداوند بخشنده ی توانا وبرطرف کننده نیازها، شگفت انگیز است. «کیف تکفرون... هو الذی...» - هستی، برای بشر آفریده شده است. «خلق ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 نکاتی در مورد آیه شریفه: - کفر به خداوند بخشنده ی توانا وبرطرف کننده نیازها، شگفت انگیز است. «کیف تکفرون... هو الذی...» - هستی، برای بشر آفریده شده است. «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» - نظام هستی، هدفدار است و در آفرینش جهان، تدبیر ...

۳ هفته پیش
15K
بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ چند پرسش در مورد اصل نبوت: ۱. چرا پس از اسلام انسان ها به پیامبر جدید نیاز ندارند؟ پاسخ: دلیل اصلیِ تجدید نبوّت ها و آمدن پیامبران جدید، دو چیز ...

بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ چند پرسش در مورد اصل نبوت: ۱. چرا پس از اسلام انسان ها به پیامبر جدید نیاز ندارند؟ پاسخ: دلیل اصلیِ تجدید نبوّت ها و آمدن پیامبران جدید، دو چیز بوده است: یکی تحریف دین سابق، به گونه ای که از کتاب خدا و تعالیم ...

۳ هفته پیش
55K