يَا رَفِيقَ مَنْ لا رَفِيقَ لَهُ..

r_.313

#off
I'm Nobody! Who are you?
Are you Nobody too?
Then there's a pair of us!
Don't tell! they'd advertise – you know!

How dreary to be Somebody!
How public like a Frog
To tell one's name the livelong June
To an admiring Bog!
#یاعلی مدد

گر کسب کمال می‌کنی می‌گذرد ور فکر مجال می‌کنی می‌گذرد دنیا همه سر به سر خیال است ، خیال هر نوع خیال می‌کنی می‌گذرد #وحشی_بافقی دوستان خوبی که نه ولی اون مقدار بدی که بوده ...

گر کسب کمال می‌کنی می‌گذرد ور فکر مجال می‌کنی می‌گذرد دنیا همه سر به سر خیال است ، خیال هر نوع خیال می‌کنی می‌گذرد #وحشی_بافقی دوستان خوبی که نه ولی اون مقدار بدی که بوده رو #حلال کنید.. یاعلی مدد‌‌.

۱ هفته پیش
7K
یا رفیق من لا رفیق له..

یا رفیق من لا رفیق له..

۱ هفته پیش
4K
خواهی نشوی همرنگ #رسوای جماعت شو...

خواهی نشوی همرنگ #رسوای جماعت شو...

۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
آیا همانند من از باهوشی زیاد رنج می برید؟😑😸

آیا همانند من از باهوشی زیاد رنج می برید؟😑😸

۱ هفته پیش
1K
✔✔

✔✔

۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
پسر فاطمه آنکس که دلم زنده از اوست نه فقط ماکه دل فاطمه هم زنده از اوست بوسه بر لعل لب آنکه چنین گفت رواست جان به قربان کریمی که کرم زنده از اوست به ...

پسر فاطمه آنکس که دلم زنده از اوست نه فقط ماکه دل فاطمه هم زنده از اوست بوسه بر لعل لب آنکه چنین گفت رواست جان به قربان کریمی که کرم زنده از اوست به همان خاک غریبانه ی قبرش سوگند بی حرم هست ولی هرچه حرم زنده از اوست ...

۳ هفته پیش
12K
#جانم_امام_حسن(ع) خاکیست ، بی ریاست ، صفا دارد این حرم بر خاکِ با صفاش قسم دوست دارمش . مضمون نابِ اهل قلم بوده این بقیع من هم شبیهِ اهل قلم دوست دارمش . آباد یا ...

#جانم_امام_حسن(ع) خاکیست ، بی ریاست ، صفا دارد این حرم بر خاکِ با صفاش قسم دوست دارمش . مضمون نابِ اهل قلم بوده این بقیع من هم شبیهِ اهل قلم دوست دارمش . آباد یا خراب ، تفاوت نمی کند این خاک را برای دلم دوست دارمش . گیرم که ...

۳ هفته پیش
14K
وقتی فندقم درحال تلوزیون دیدنه😍

وقتی فندقم درحال تلوزیون دیدنه😍

۴ هفته پیش
3K
#روضه_مهدی_رسولی http://eheyat.com/wp-content/uploads/2017/05/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C19-6%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-1.mp3

#روضه_مهدی_رسولی http://eheyat.com/wp-conten...

۱۴ خرداد 1397
10K
#روضه_بسیارزیبا😍 http://eheyat.com/wp-content/uploads/2017/05/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C19-5%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-1.mp3

#روضه_بسیارزیبا😍 http://eheyat.com/wp-conten...

۱۴ خرداد 1397
9K
#بسیار_زیبا😍 http://www.xn--hgbjxb8hldhg84h.com/wp-content/uploads/2016/06/Moghadam-Shab19Ramazan139503.mp3

#بسیار_زیبا😍 http://www.xn--hgbjxb8hldhg...

۱۴ خرداد 1397
6K