زمان، آدم ها را دگرگون می کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد! هیچ چیز دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره ها نیست👌

زمان، آدم ها را دگرگون می کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد! هیچ چیز دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره ها نیست👌

۷ آبان 1398
23K
Some places in life require you to travel alone🙃

Some places in life require you to travel alone🙃

۳۰ آبان 1398
30K
❤ ️

❤ ️

۱۲ آبان 1398
28K
دانشگاه شهید بهشتی🙂 1398.09.01

دانشگاه شهید بهشتی🙂 1398.09.01

۱ آذر 1398
31K
خودتو پیدا کن♥ ممنون از اینکه این مدت ما رو همراهی کردید🌹 همه هستید کافیه خوب نگاه کنید😁 🙏 پست نمونه قدیمی 🙂 👇 http://wisgoon.com/pin/16423123

خودتو پیدا کن♥ ممنون از اینکه این مدت ما رو همراهی کردید🌹 همه هستید کافیه خوب نگاه کنید😁 🙏 پست نمونه قدیمی 🙂 👇 http://wisgoon.com/pin/1642...

۷ آذر 1398
33K
روزتون مبارک ❤ ️ خیلی متن قشنگیه از کار و حرفه یک حسابدار👌

روزتون مبارک ❤ ️ خیلی متن قشنگیه از کار و حرفه یک حسابدار👌

۱۳ آذر 1398
32K
صنـــــدوق صدقــــــاتــــ نیستــــ دل مـــــــלּ کـــه گاهے سکه اے محــــــــــبت در آלּ می اندازے و پیش خداے دلـــــــــت فخـــــر بفروشے ... که مستحـــــــقے را شــــــاد کرده اے دل مـــלּ جـــــــــاده که نیستــــ هر از گاهے ...
عکس بلند

صنـــــدوق صدقــــــاتــــ نیستــــ دل مـــــــלּ کـــه گاهے سکه اے محــــــــــبت در آלּ می اندازے و پیش خداے دلـــــــــت فخـــــر بفروشے ... که مستحـــــــقے را شــــــاد کرده اے دل مـــלּ جـــــــــاده که نیستــــ هر از گاهے که تنها مانـــــــــدے در فکر عبـــــــــورش باشـــــــے هروقتــــ هم خواستے دور بزنے خانه دل مــــלּ ...

۹ آذر 1398
33K
آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند👌 رفاقت با آنان گرچه با ارزشترین نامشهود ترازنامه ام است، ولی ثبتشان نمیکنم😍 نه به خاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری، بخاطر اینکه در ترازنامه‌ی قلبم به گونه‌ای ثبت ...

آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند👌 رفاقت با آنان گرچه با ارزشترین نامشهود ترازنامه ام است، ولی ثبتشان نمیکنم😍 نه به خاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری، بخاطر اینکه در ترازنامه‌ی قلبم به گونه‌ای ثبت شده‌اند که هیچ پایان دوره‌ای مرا مجبور به بستن حساب آنان نمیکند❤ ️

۱۴ آذر 1398
33K
یلداتون در کنار : خونوادتون بزرگتراتون عشقتون همسرتون و فرزنداتون یا حتی تنهاییتون مبارک🌹 یهویی با مادربزرگمون👌 1398.09.30 بزرگ فامیل🙏

یلداتون در کنار : خونوادتون بزرگتراتون عشقتون همسرتون و فرزنداتون یا حتی تنهاییتون مبارک🌹 یهویی با مادربزرگمون👌 1398.09.30 بزرگ فامیل🙏

۳۰ آذر 1398
64K
🙃

🙃

۲ دی 1398
39K
یهویی با یکی یدونه خواهرمون👌

یهویی با یکی یدونه خواهرمون👌

۱۰ دی 1398
53K
برگردم 5 سال قبل ... تایم مربوط به این عکس یهویی ...

برگردم 5 سال قبل ... تایم مربوط به این عکس یهویی ...

۲۳ دی 1398
59K
😜

😜

۲۱ دی 1398
171
ر̀و̀ے ش̀ی̀ط̀ن̀ت د̀خ̀ت̀ر̀ا̀ن̀ع ب̀ر̀چ̀س̀ب ه̀ر̀ز̀گ̀ے ن̀ز̀ن̀ی̀כ ل̀ط̀ف̀ا 🖐️🚫

ر̀و̀ے ش̀ی̀ط̀ن̀ت د̀خ̀ت̀ر̀ا̀ن̀ع ب̀ر̀چ̀س̀ب ه̀ر̀ز̀گ̀ے ن̀ز̀ن̀ی̀כ ل̀ط̀ف̀ا 🖐️🚫

۱ آذر 1398
4K
🤘

🤘

۱ آذر 1398
4K
🤘🌈

🤘🌈

۱ آذر 1398
4K