یلدا.....

ragla

یــــــــکی ازم پــــــــــــرسید
منبع نوشته هایت کجاست؟؟؟
گفــــــــتم زیاد دور نیســت؛
یــــــــک وجبی بـــــــغضم..

بی معرفت کجایی....y..

بی معرفت کجایی....y..

۱۰ خرداد 1397
17
👌👍

👌👍

۱۹ اسفند 1396
17
دردت بجونم زهراام....

دردت بجونم زهراام....

۲۳ دی 1396
17
تو که باشی بس است یکی یه دونه مامانی😙😙😙😙

تو که باشی بس است یکی یه دونه مامانی😙😙😙😙

۲۳ دی 1396
17
دورت بگردم یکی یه دونه ام😙😙😙😙

دورت بگردم یکی یه دونه ام😙😙😙😙

۱۸ آذر 1396
17
داماد گلمون .....خوشبخت بشین😍😘😘😘

داماد گلمون .....خوشبخت بشین😍😘😘😘

۲۸ شهریور 1396
17
نفس مامان زهرا گلم😘😘😘

نفس مامان زهرا گلم😘😘😘

۱۶ تیر 1396
17
۳ تیر 1396
17
۳ تیر 1396
17
دوا؟ جادو؟ نمی‌دانم، شفا در حرف‌هایت بود نمی‌دانم چه در خود داشت اما خوب خوبم کرد....

دوا؟ جادو؟ نمی‌دانم، شفا در حرف‌هایت بود نمی‌دانم چه در خود داشت اما خوب خوبم کرد....

۳ تیر 1396
17
خنده بر لب میزنم تا کَس نداند درد من........

خنده بر لب میزنم تا کَس نداند درد من........

۸ اردیبهشت 1396
17
خــُدایـآ … بـَراے خآمـوشے شـَبــ هـاے انتـِظآرم فـَقـَط یکـــ فـوتــ کآفیـسـتــ ! خـآموشـَم کـُטּ …! خـَستـﮧ ام ...😔✋

خــُدایـآ … بـَراے خآمـوشے شـَبــ هـاے انتـِظآرم فـَقـَط یکـــ فـوتــ کآفیـسـتــ ! خـآموشـَم کـُטּ …! خـَستـﮧ ام ...😔✋

۳ اسفند 1395
17
عمر مامان تولدت پیشاپیش مبارک😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

عمر مامان تولدت پیشاپیش مبارک😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

۱۴ دی 1395
17
زندگی مامان یلدا......😘😘😘

زندگی مامان یلدا......😘😘😘

۹ دی 1395
17
...........

...........

۲۷ آذر 1395
17
.........

.........

۲۷ آذر 1395
17
.........

.........

۲۷ آذر 1395
18
دقیقا

دقیقا

۲۷ آذر 1395
17
...........

...........

۲۷ آذر 1395
17
..........

..........

۱۲ آذر 1395
17