raha.abs

raha.abs

میدونین...
ادم بعضی وقتا دلش برای تیپ شیک دخترونش تنگ میشه..
دلش تنگ میشه برای اون روزایی که با دوستاش میزد بیرون و شیطونی میکرد..
اما الان..
تیپم داغون...
تنهایی توشهر سرگردن...
دور از شیطونی های دخترونه..
نزدیک به گریه های بی بهونه...
.
.
.
.
.
.
حالم داغون داغونه

۱ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
منم بچه بودم برای مامان و بابام لازم بودم

منم بچه بودم برای مامان و بابام لازم بودم

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
هع

هع

۱ روز پیش
5K
رفقای بی وفام رو عشقه...

رفقای بی وفام رو عشقه...

۲ روز پیش
5K
اخ اخ

اخ اخ

۲ روز پیش
5K
همین الان یهویی

همین الان یهویی

۲ روز پیش
6K
خخخ

خخخ

۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
نگاه چشمش حرکت میکنههههه‌.‌..😵 سرم گیج میرههه

نگاه چشمش حرکت میکنههههه‌.‌..😵 سرم گیج میرههه

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
ارزش

ارزش "قلب" به "عشق" ارزش "سخن" به "صداقت" ارزش "چشم" به "پاکی" ارزش "دوست" به "وفاست" و ارزش"شما" به ‌اندازه تمام دنیاست

۳ روز پیش
5K