اخه من چطور دور تو نگردم💞😘💝

اخه من چطور دور تو نگردم💞😘💝

۹ آذر 1398
48
@rahil.dries4091تامیتونی عکس بگیر....وگرنه حسرت عکس هایی که نگرفتی تا اخر عمرباهات باقی میمونه... #ابادان #دختر #زندگی #خوشبختی

@rahil.dries4091تامیتونی عکس بگیر....وگرنه حسرت عکس هایی که نگرفتی تا اخر عمرباهات باقی میمونه... #ابادان #دختر #زندگی #خوشبختی

۴ آذر 1398
130
@rahil.dries4091بخند مادرم خنده های تو جان میبخشدب من💝 #abadan #دختر #عرب #زندگی

@rahil.dries4091بخند مادرم خنده های تو جان میبخشدب من💝 #abadan #دختر #عرب #زندگی

۲ آذر 1398
275
@rahil.dries4091کی فکرشو میکرد ی روزی ی نفر باهر نگاهش دلمو بلرزونه وباهرکلمه عاشق ترم کنه اما تو دختر پاییزی منی از روزی ک ب دنیا اومدی شده همه ی وجودم

@rahil.dries4091کی فکرشو میکرد ی روزی ی نفر باهر نگاهش دلمو بلرزونه وباهرکلمه عاشق ترم کنه اما تو دختر پاییزی منی از روزی ک ب دنیا اومدی شده همه ی وجودم

۲ آذر 1398
72
سخن عشق کجا بود؟ @rahil.dries4091سخن عشق تویی سخن و حرف و حرف و همه عشق تویی💞 #ابادان #زندگی #عاشقتم

سخن عشق کجا بود؟ @rahil.dries4091سخن عشق تویی سخن و حرف و حرف و همه عشق تویی💞 #ابادان #زندگی #عاشقتم

۱ آذر 1398
69
@rahil.dries4091نگاهت راقاب میگیرم درپس ان لبخند ک من ب شورونشاط زندگی میبخشد امروز روز توست #ابادان #کودکی #دختر #زندگی

@rahil.dries4091نگاهت راقاب میگیرم درپس ان لبخند ک من ب شورونشاط زندگی میبخشد امروز روز توست #ابادان #کودکی #دختر #زندگی

۳۰ آبان 1398
192