سلام. یکی بهم ده تومان قرض داد. رفتم مغازه تو راه گمش کردم.، از یکی دیگه پنج تومان قرض گرفتم. ، الان پانزده تومان بدهکارم.، رفتم با 5تومان شارژ 2تومانی خریدم.، 3تومان باقی مانده دادم ...

سلام. یکی بهم ده تومان قرض داد. رفتم مغازه تو راه گمش کردم.، از یکی دیگه پنج تومان قرض گرفتم. ، الان پانزده تومان بدهکارم.، رفتم با 5تومان شارژ 2تومانی خریدم.، 3تومان باقی مانده دادم به اولی که 7 تومان بدهکارش باشم.، از طرفی 5 تومان بدهکار دومی هستم. حالا ...

۱۸ آبان 1394
45
۱۲ آبان 1394
13
۱۲ آبان 1394
9