الهی تو این عصر زیبا🌸 هیچ قلبی گرفته نباشه و هر چی خوبیه خداست🌸 برای همه خوبان رقم بخوره آرامش مهمون دلاتون عصرتون آرام عزیزان🌸

الهی تو این عصر زیبا🌸 هیچ قلبی گرفته نباشه و هر چی خوبیه خداست🌸 برای همه خوبان رقم بخوره آرامش مهمون دلاتون عصرتون آرام عزیزان🌸

۵ ساعت پیش
3K
برای داشتن یک زندگی خـوب🌸 همین دو بیت رباعی خیام کافیست تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم ...

برای داشتن یک زندگی خـوب🌸 همین دو بیت رباعی خیام کافیست تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم بر آرم یا نه🌸

۱۰ ساعت پیش
2K
🌸زندگی 🌸باتبسم⇐شیرین 🌸باعشق⇐زیبا 🌸بامحبت⇐محکم 🌸باصداقت⇐امن 🌸بایاد خدا⇐آرام می‌شود 🌸براتون زندگی 🌸شیرین زیبامحکم 🌸امن وآرام آرزو میکنم

🌸زندگی 🌸باتبسم⇐شیرین 🌸باعشق⇐زیبا 🌸بامحبت⇐محکم 🌸باصداقت⇐امن 🌸بایاد خدا⇐آرام می‌شود 🌸براتون زندگی 🌸شیرین زیبامحکم 🌸امن وآرام آرزو میکنم

۱۰ ساعت پیش
2K
ظهرتون گلباران آرزو میکنم در این ظهر بهاری پروانہ دلتون شادشاد عـاقبتتون بخیر زندگَیتون بدون حسرت عشقتون آسمانی و حال دلتون خوبه خوب باشه

ظهرتون گلباران آرزو میکنم در این ظهر بهاری پروانہ دلتون شادشاد عـاقبتتون بخیر زندگَیتون بدون حسرت عشقتون آسمانی و حال دلتون خوبه خوب باشه

۱۰ ساعت پیش
2K
امان از این اردیبهشت که تمامِ قندهایِ نخورده را هم در دلِ من آب می کند که انگار اصلا عاشقم که انگار تو اینجایی و من بی خیالِ تمامِ این خستگی هایِ روزگارم که انگار ...

امان از این اردیبهشت که تمامِ قندهایِ نخورده را هم در دلِ من آب می کند که انگار اصلا عاشقم که انگار تو اینجایی و من بی خیالِ تمامِ این خستگی هایِ روزگارم که انگار تو خبر از شکوفه ها آورده ای که انگار تو در گوشم صبحِ یک روزِ ...

۱۲ ساعت پیش
3K
نیایش صبحگاهی خــــــدای عـــــزیز و مــــهربان! مهربانیت همانند امواج دریا پی در پی ساحل وجودم را در بر می‌گیرد و به دستِ قدرت تو ، تمام تیرهای بلا شکسته می شود... تو هر زمان با ...

نیایش صبحگاهی خــــــدای عـــــزیز و مــــهربان! مهربانیت همانند امواج دریا پی در پی ساحل وجودم را در بر می‌گیرد و به دستِ قدرت تو ، تمام تیرهای بلا شکسته می شود... تو هر زمان با من و در کنار من بوده ایی من در "گهواره ی" محبتت چه آسوده آرام ...

۱۵ ساعت پیش
6K
روی ﺩﯾــﻮﺍﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻨـــﻮﯾﺴﯿﺪ: خـــﺪﺍ ﻫﺴـــﺖ .... ﻧﻪ ﯾـــک ﺑــﺎﺭ ﻭ ﻧـﻪ ﺩﻩ ﺑـاﺭ ... که ﺻـــﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾـــﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﺿــﻊ ﺑﻨــﻮﯾﺴﯿــﺪ

روی ﺩﯾــﻮﺍﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻨـــﻮﯾﺴﯿﺪ: خـــﺪﺍ ﻫﺴـــﺖ .... ﻧﻪ ﯾـــک ﺑــﺎﺭ ﻭ ﻧـﻪ ﺩﻩ ﺑـاﺭ ... که ﺻـــﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾـــﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﺿــﻊ ﺑﻨــﻮﯾﺴﯿــﺪ " ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ " ســـﺮ ﺁﻥ ﺳــﻔﺮﻩ ی ﺧــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷــﮏ ﯾﺘﯿﻢ ﺍﺳﺖ ‌ ﺧــﺪﺍ ﻫﺴﺖ " پﺸــﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮔــﻠﯽ ﭘﯿـﺮﺯﻧﯽ ﮔﻔــﺖ : " ...

۱۵ ساعت پیش
6K
پس از مرگِ انسان قلب: ۵ دقیقه مغز: ۲۰ دقیقه پوست: ۲ روز و استخوان تنها ۳۰ روز سالم می مانند اما کردار نیک تا ابد باقی می ماند! بیاییدمغرور نباشیم

پس از مرگِ انسان قلب: ۵ دقیقه مغز: ۲۰ دقیقه پوست: ۲ روز و استخوان تنها ۳۰ روز سالم می مانند اما کردار نیک تا ابد باقی می ماند! بیاییدمغرور نباشیم

۱۶ ساعت پیش
5K
خلق را گر چه وفا نیست ولیکن گل من نه گمان دار که رفتی و فراموش شدی شهریار

خلق را گر چه وفا نیست ولیکن گل من نه گمان دار که رفتی و فراموش شدی شهریار

۱۶ ساعت پیش
2K
🌸صبح تون پراز بهترینهاو غرق خوشبختی 🌸الهی دل مهربونتون همیشه شاد باشه 🌸الهی تنتون سالم و عاقبتتون بخیر 🌸سلام زیباتون بخیر مهربانان ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

🌸صبح تون پراز بهترینهاو غرق خوشبختی 🌸الهی دل مهربونتون همیشه شاد باشه 🌸الهی تنتون سالم و عاقبتتون بخیر 🌸سلام زیباتون بخیر مهربانان ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

۱۶ ساعت پیش
2K
🌸زندگی زیباست 💗دقت کن ... 🌸آرام رد شو ... 💗حس کن ... 🌸نفس بکش ... 💗بدان همه چیز نعمت است ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

🌸زندگی زیباست 💗دقت کن ... 🌸آرام رد شو ... 💗حس کن ... 🌸نفس بکش ... 💗بدان همه چیز نعمت است ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

۱۶ ساعت پیش
3K
آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد... لبخند بزنی😊 چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد که با بودنش همه چیز حل می شود🌸 ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد... لبخند بزنی😊 چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد که با بودنش همه چیز حل می شود🌸 ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

۱۶ ساعت پیش
3K
یک روز بینظیر🌸 سه شنبه‌ای دلنشین یک لبخند ازته دل🌸 یک شادی بی‌دلیل یک خدای همیشه همراه با هزار آرزوی زیبا🌸 تقدیم لحظه‌هاتون سلام سه شنبه‌تون گلبارون🌸 ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

یک روز بینظیر🌸 سه شنبه‌ای دلنشین یک لبخند ازته دل🌸 یک شادی بی‌دلیل یک خدای همیشه همراه با هزار آرزوی زیبا🌸 تقدیم لحظه‌هاتون سلام سه شنبه‌تون گلبارون🌸 ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

۱۶ ساعت پیش
3K
سلاااااااام 🌸 صبحتون شاااد 🌸 صبحتون زیبا 🌸 صبحتون پرامید🌸 صبحتون پر برکت🌸 صبحتون پر انرژی🌸 ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

سلاااااااام 🌸 صبحتون شاااد 🌸 صبحتون زیبا 🌸 صبحتون پرامید🌸 صبحتون پر برکت🌸 صبحتون پر انرژی🌸 ─═┅₹🍃🌸🍃₹┅═─

۱۶ ساعت پیش
3K
در حوالی این دنیا؛ نه صادق به زندگی هدایت شد، نه فروغ از ناامیدی به امید رسید، و نه سهراب قایقی ساخت تا به شهر رویاهایش رسد! قلم و کاغذ کارشان بازیست با ذهن، تا ...

در حوالی این دنیا؛ نه صادق به زندگی هدایت شد، نه فروغ از ناامیدی به امید رسید، و نه سهراب قایقی ساخت تا به شهر رویاهایش رسد! قلم و کاغذ کارشان بازیست با ذهن، تا روزمان را به شب و ماهش دلخوش کنند! خوشبخت باشید... همان باشید که میخواهید. اگر ...

۲۳ ساعت پیش
2K
🌿 همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود آه از این راه که باریکتر از موی تو بود! رهرو عشق از این مرحله آگاهی داشت که ره قافله‌ی دیر و حرم، سوی تو ...

🌿 همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود آه از این راه که باریکتر از موی تو بود! رهرو عشق از این مرحله آگاهی داشت که ره قافله‌ی دیر و حرم، سوی تو بود فروغی بسطامی شبتون پر نور 🌹🌹

۲۳ ساعت پیش
3K
آرامش آسمان شب⭐️ سهم قلبتان باشـد و نورستاره ها روشنی بخش⭐️ تمام لحظه هایتان⭐️ خُدایا ستاره‌های آسمانت را سقف خانه دوستان کن⭐️ تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد⭐️ شبتون بخیر⭐️

آرامش آسمان شب⭐️ سهم قلبتان باشـد و نورستاره ها روشنی بخش⭐️ تمام لحظه هایتان⭐️ خُدایا ستاره‌های آسمانت را سقف خانه دوستان کن⭐️ تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد⭐️ شبتون بخیر⭐️

۲۳ ساعت پیش
3K
شاد بودن و خوشبختی، خیلی ربطی به اتفاق‌های بیرونی ندارد، بلکه از درون خودِ آدم‌ها شکل می‌گیرد. روش‌های بیرونی مختلفی را می‌توانید به زندگی‌تان تزریق کنید تا شاد شوید، ولی اگر از درون افسرده و ...

شاد بودن و خوشبختی، خیلی ربطی به اتفاق‌های بیرونی ندارد، بلکه از درون خودِ آدم‌ها شکل می‌گیرد. روش‌های بیرونی مختلفی را می‌توانید به زندگی‌تان تزریق کنید تا شاد شوید، ولی اگر از درون افسرده و غمگین باشید، یا اگر از درون ناتوان باشید، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. از سوی ...

۱ روز پیش
2K
🌸عصر بهاری 🌸با عطر و بوی یاس 🌸کنار خانواده 🌸حال خوشی دارد 🌸دنیا را برایتان شاد 🌸و شادی را برایتان 🌸دنیا دنیا آرزومندم عصر بهاریتون شکوفه باران

🌸عصر بهاری 🌸با عطر و بوی یاس 🌸کنار خانواده 🌸حال خوشی دارد 🌸دنیا را برایتان شاد 🌸و شادی را برایتان 🌸دنیا دنیا آرزومندم عصر بهاریتون شکوفه باران

۱ روز پیش
3K
دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جست سهراب_سپهری

دوست را زیر باران باید دید عشق را زیر باران باید جست سهراب_سپهری

۱ روز پیش
2K