🌸سلام و درود 🍃به روز و روشنی 🌸سـلام و درود بـه 🍃آهنگ خوش زندگی 🌸ســلام و درود بــه مهر 🍃و صفــای دل‌هـای بی ریا 🌸سلام بر گل روی تک تکتون 🍃با آرزوی روزی پراز موفقیت ...

🌸سلام و درود 🍃به روز و روشنی 🌸سـلام و درود بـه 🍃آهنگ خوش زندگی 🌸ســلام و درود بــه مهر 🍃و صفــای دل‌هـای بی ریا 🌸سلام بر گل روی تک تکتون 🍃با آرزوی روزی پراز موفقیت 🌸صبحتون بـه زیبـایی گـل

۲ روز پیش
9K
الـهی امروز به🌸🍃 آرزوهاتون برسید دلتون از محبت لبریز🌸🍃 تنتون از سلامتی سرشار زندگیتون ازبرکت جاری و خدا پشت پناهتون باشه🌸🍃

الـهی امروز به🌸🍃 آرزوهاتون برسید دلتون از محبت لبریز🌸🍃 تنتون از سلامتی سرشار زندگیتون ازبرکت جاری و خدا پشت پناهتون باشه🌸🍃

۲ روز پیش
9K
انسانها زود پشیمان می شوند گاه از گفته هایشان گاه از نگفته هایشان اما سراغ ندارم کسی را که از مهربانی پشیمان شده باشد خوشا به حال آنانکه خوب میدانند مهربانی منطقی ترین گفت وگوی ...

انسانها زود پشیمان می شوند گاه از گفته هایشان گاه از نگفته هایشان اما سراغ ندارم کسی را که از مهربانی پشیمان شده باشد خوشا به حال آنانکه خوب میدانند مهربانی منطقی ترین گفت وگوی زندگیست🌸

۲ روز پیش
8K
🕊بلبلان از بوی گل مستند 🌸و ما از روی دوست 🕊دیگران از ساغر و ساقی 🌸و مـا از یاد دوسـت خواجوی_کرمانی 🌸روزتان به زیبایی دلهای مهربونتون 🌸و صبحتون بخیر وسـلامـتی

🕊بلبلان از بوی گل مستند 🌸و ما از روی دوست 🕊دیگران از ساغر و ساقی 🌸و مـا از یاد دوسـت خواجوی_کرمانی 🌸روزتان به زیبایی دلهای مهربونتون 🌸و صبحتون بخیر وسـلامـتی

۲ روز پیش
7K
🌸همین لحظه 🍎آرزوی سلامتی تان 🌸سبز بودن دلهایتان 🍎سکه بودن روزگارتان 🌸و شاد بود دلتان رادارم 🍎عصرتون شیرین 🌸وچرخش روزگارتون 🍎روی محور خوشبختی باشه 🌸 عصرتان بخیر عزیزان

🌸همین لحظه 🍎آرزوی سلامتی تان 🌸سبز بودن دلهایتان 🍎سکه بودن روزگارتان 🌸و شاد بود دلتان رادارم 🍎عصرتون شیرین 🌸وچرخش روزگارتون 🍎روی محور خوشبختی باشه 🌸 عصرتان بخیر عزیزان

۳ روز پیش
3K
: 🌸دوست عزیزی که 🌷داری این پستو میخونی 🌸از ته دل از خدا میخوام 🌷به هرچی که آرزوشو داری 🌸و به صلاحته برسی 🌷تقدیم شما دوستان🌷

: 🌸دوست عزیزی که 🌷داری این پستو میخونی 🌸از ته دل از خدا میخوام 🌷به هرچی که آرزوشو داری 🌸و به صلاحته برسی 🌷تقدیم شما دوستان🌷

۳ روز پیش
10K
🌸پر باشیم از آرزوهای خوب 💗برای دیگران 🌸یادمان باشه وقتی که برای 💗دیگران آرزوهای خوب داریم 🌸قلبمان از شادی و حس خوب 💗لبریز خواهد شد 🌸بهترینها را براتون آرزو میکنم🌸

🌸پر باشیم از آرزوهای خوب 💗برای دیگران 🌸یادمان باشه وقتی که برای 💗دیگران آرزوهای خوب داریم 🌸قلبمان از شادی و حس خوب 💗لبریز خواهد شد 🌸بهترینها را براتون آرزو میکنم🌸

۳ روز پیش
10K
🌸آخرین سه شنبه 💕فروردین ماهتون بخیر 🌸ان شاا... امروز 💕برای تک تک دوستانم 🌸همون روزی بشه که 💕آرزوشـو دارند 🌸پراز خیر و برکت 💕پراز دلخوشی 🌸پراز موفقیت و 💕پراز محبت خدا در زندگی

🌸آخرین سه شنبه 💕فروردین ماهتون بخیر 🌸ان شاا... امروز 💕برای تک تک دوستانم 🌸همون روزی بشه که 💕آرزوشـو دارند 🌸پراز خیر و برکت 💕پراز دلخوشی 🌸پراز موفقیت و 💕پراز محبت خدا در زندگی

۳ روز پیش
10K
دوست نه قیمت دارد نه مقدار دارد نه انقضا هر دارو برای دردی موثرست و برای درد دیگر مضر اما دوست خوب بر هر دردی دواست تقدیم به شمادوستان خوبم 🌹

دوست نه قیمت دارد نه مقدار دارد نه انقضا هر دارو برای دردی موثرست و برای درد دیگر مضر اما دوست خوب بر هر دردی دواست تقدیم به شمادوستان خوبم 🌹

۴ روز پیش
9K
پنجره‌ی صبح گشوده شده نسیم می‌وزد آمده تا سلام‌گو باشد بیایید امروز عقربه‌های احساسمان را روی «حال خوب» کوک کنیم! سلام صبحتون بخیر

پنجره‌ی صبح گشوده شده نسیم می‌وزد آمده تا سلام‌گو باشد بیایید امروز عقربه‌های احساسمان را روی «حال خوب» کوک کنیم! سلام صبحتون بخیر

۴ روز پیش
10K
سلام صبحتون قشنگ🌷 هر که با عشق بر این دایره پیوسته سلااااااااام 🌷 مهر جویانه بدین قافله دل بسته سلااااااااام 🌷 عشق رازیست که در ژرف دل دریاییست 🌷 از دل و دیده به هر ...

سلام صبحتون قشنگ🌷 هر که با عشق بر این دایره پیوسته سلااااااااام 🌷 مهر جویانه بدین قافله دل بسته سلااااااااام 🌷 عشق رازیست که در ژرف دل دریاییست 🌷 از دل و دیده به هر لوء لوء سربسته سلااااااااام. روزهای عمرتون پر از ترنم عشق و تنفس زندگی... صبح شما ...

۴ روز پیش
10K
همچو صُبحم، یِڪ نفس باقیست تادیدار تـو چِهـره بنمـا دلبرا، تاجان بَرافشانـم چو شَمـع حافـظ_شیــرازی

همچو صُبحم، یِڪ نفس باقیست تادیدار تـو چِهـره بنمـا دلبرا، تاجان بَرافشانـم چو شَمـع حافـظ_شیــرازی

۶ روز پیش
7K
خدایا🌸 دراین صبح زیبای بهاری تمنا دارم🌸 درهای مهربانیت را به روی دوستان وعزیزانم بگشایی و روزی حلال🌸 سلامتی وتندرستی مهربانی وآرامش را🌸 برای همه آنها مقرربفرمایی🌸

خدایا🌸 دراین صبح زیبای بهاری تمنا دارم🌸 درهای مهربانیت را به روی دوستان وعزیزانم بگشایی و روزی حلال🌸 سلامتی وتندرستی مهربانی وآرامش را🌸 برای همه آنها مقرربفرمایی🌸

۶ روز پیش
7K
خدایا🌸 دراین صبح زیبای بهاری تمنا دارم🌸 درهای مهربانیت را به روی دوستان وعزیزانم بگشایی و روزی حلال🌸 سلامتی وتندرستی مهربانی وآرامش را🌸 برای همه آنها مقرربفرمایی🌸

خدایا🌸 دراین صبح زیبای بهاری تمنا دارم🌸 درهای مهربانیت را به روی دوستان وعزیزانم بگشایی و روزی حلال🌸 سلامتی وتندرستی مهربانی وآرامش را🌸 برای همه آنها مقرربفرمایی🌸

۶ روز پیش
7K
چه دلنشین است🌸🍃 صبحگاهی که با لبخند و امید همراه باشد امیدوارم امروز از زمین و زمان🌸🍃 مانند باران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد سلام شروع هـفته تون زیبـا🌸🍃

چه دلنشین است🌸🍃 صبحگاهی که با لبخند و امید همراه باشد امیدوارم امروز از زمین و زمان🌸🍃 مانند باران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد سلام شروع هـفته تون زیبـا🌸🍃

۶ روز پیش
7K
گلهای مهربان برای شنبه تون دلی آرام🌸 تنی سالم لبی خندان وعاقبتی بخیر🌸 خواهانم آفتاب عمرتون همیشه گرم و برقرار و زندگیتون سرشار از عـشق و دوستی 🌸

گلهای مهربان برای شنبه تون دلی آرام🌸 تنی سالم لبی خندان وعاقبتی بخیر🌸 خواهانم آفتاب عمرتون همیشه گرم و برقرار و زندگیتون سرشار از عـشق و دوستی 🌸

۶ روز پیش
7K
🌸یک سـلام گرم 💕از ته دل 🌸به شما که عشق تودلاتونه 💕مهربونی تو چشاتونه 🌸وخنده رو لباتونه 💕ســــــلام 🌸سرآغاز هفته تون بخیر و نیکی

🌸یک سـلام گرم 💕از ته دل 🌸به شما که عشق تودلاتونه 💕مهربونی تو چشاتونه 🌸وخنده رو لباتونه 💕ســــــلام 🌸سرآغاز هفته تون بخیر و نیکی

۶ روز پیش
7K
عارفی پرسید: دوست را چــون دوستش🌸 داری، نیازش داری؟ یا که چون نیازش داری🌸 دوستش داری؟ گفتـــم: چون دارمش بی نیازم🌸 تقدیم به دوستان عزیزم🌸

عارفی پرسید: دوست را چــون دوستش🌸 داری، نیازش داری؟ یا که چون نیازش داری🌸 دوستش داری؟ گفتـــم: چون دارمش بی نیازم🌸 تقدیم به دوستان عزیزم🌸

۱ هفته پیش
4K
🌸امیدوارم خداوند براتون 💜در این عصر زیبای دلنشین 🌸سبد سبد اتفاقات خوب 💜و خوش رقم بزنه و 🌸حال دلتون مثل گل 💜تازه و با طراوت باشه 🌸عصر زیباتون بخیر عزیزان

🌸امیدوارم خداوند براتون 💜در این عصر زیبای دلنشین 🌸سبد سبد اتفاقات خوب 💜و خوش رقم بزنه و 🌸حال دلتون مثل گل 💜تازه و با طراوت باشه 🌸عصر زیباتون بخیر عزیزان

۱ هفته پیش
4K
صبح ها نان و پنیرڪ بخوریم و بڪاریم نهالی سر هر پیچ ڪلام و بپاشیم میان دو هجا تخم سڪوت و نخوانیم ڪتابی که در آن باد نمی آید و ... سهراب_سپهری سلام صبحتون بخیر ...

صبح ها نان و پنیرڪ بخوریم و بڪاریم نهالی سر هر پیچ ڪلام و بپاشیم میان دو هجا تخم سڪوت و نخوانیم ڪتابی که در آن باد نمی آید و ... سهراب_سپهری سلام صبحتون بخیر و شادی

۱ هفته پیش
7K