کَس نیست در این گوشه فراموش تر از من... #شهریار

کَس نیست در این گوشه فراموش تر از من... #شهریار

۴ دی 1398
4K
تاهستم ای رفیق ندانی که کیستم روزی سراغ وقت من آیی که نیستم #شهریار خط: بهروز نخستین شاکر

تاهستم ای رفیق ندانی که کیستم روزی سراغ وقت من آیی که نیستم #شهریار خط: بهروز نخستین شاکر

۹ مرداد 1398
213
زندگی شد من و یک سلسله ناکامیها مستم از ساغرِ خونِ جگر آشامیها بسکه با شاهد ناکامیٓم اُلفتها رفت شادکامم دگر از الفت ناکامیها... #شهریار

زندگی شد من و یک سلسله ناکامیها مستم از ساغرِ خونِ جگر آشامیها بسکه با شاهد ناکامیٓم اُلفتها رفت شادکامم دگر از الفت ناکامیها... #شهریار

۱۳ مرداد 1398
35
دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم ولی به زخمه غیبی هنوز می مویم #شهریار

دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم ولی به زخمه غیبی هنوز می مویم #شهریار

۱۳ شهریور 1398
35
چند ! بارد ، غم دنیا ،

چند ! بارد ، غم دنیا ، " به تن تنهایی " وای بر مـن ..! " تـن تنها و غم دنیایی " #شهریار

۱۷ شهریور 1398
104
حاصل از کشمکش زندگی ای دل نامی است گــو نماند ز من این نــام چه خواهد بودن #شهریار

حاصل از کشمکش زندگی ای دل نامی است گــو نماند ز من این نــام چه خواهد بودن #شهریار

۲۵ شهریور 1398
45
از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق داده نوید زندگی ...

از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق داده نوید زندگی جاودانیم چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر وز دور مژده جرس کاروانیم گوش زمین ...

۹ مهر 1398
740
برسان سلام ما را به رفوگران هجران... که هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد... #شهریار

برسان سلام ما را به رفوگران هجران... که هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد... #شهریار

۱۰ مهر 1398
79
وفا به قیمت جان هم نمی شود پیدا فغان که هیچ متاعی به این گرانی نیست #شهریار

وفا به قیمت جان هم نمی شود پیدا فغان که هیچ متاعی به این گرانی نیست #شهریار

۱۷ مهر 1398
55
گر حال مرا حبیب پرسد، گویید بیمار غمت را نفسی هست هنوز #شهریار

گر حال مرا حبیب پرسد، گویید بیمار غمت را نفسی هست هنوز #شهریار

۱۷ مهر 1398
69
عاقل آن است که این موقع شب خوابیده من دیوانه که خوابم به خیالت طی شد #شهریار

عاقل آن است که این موقع شب خوابیده من دیوانه که خوابم به خیالت طی شد #شهریار

۴ آبان 1398
152
این همه جلوه و در پرده نهانی گل من وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من آن تجلی که به عشق است و جلالست و جمال و آن ندانیم که خود چیست تو ...

این همه جلوه و در پرده نهانی گل من وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من آن تجلی که به عشق است و جلالست و جمال و آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من🌹 #شهریار

۴ آبان 1398
877
چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود تا جهان باقی و آئین محبت باقی است... #شهریار ‌

چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود تا جهان باقی و آئین محبت باقی است... #شهریار ‌

۸ آبان 1398
79